Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte J - 2004. Vi er alle Elverum Fotball 100 lag 6 år til a-lagene våre i 2015 Opp mot 1.100 spillere 200 trenere og lagledere 35-40 nasjonaliteter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte J - 2004. Vi er alle Elverum Fotball 100 lag 6 år til a-lagene våre i 2015 Opp mot 1.100 spillere 200 trenere og lagledere 35-40 nasjonaliteter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte J - 2004

2 Vi er alle Elverum Fotball 100 lag 6 år til a-lagene våre i 2015 Opp mot 1.100 spillere 200 trenere og lagledere 35-40 nasjonaliteter 700 hjemmekamper pr. sesong

3 Kvalitetsklubb 2015 Plukket ut av IØFK Krav til kompetanse, aktivitet, organisasjon Alle trenere skal ha Barnefotballkvelden Minst 1 trener pr. skolekrets skal ha NFF C-lisens delkurs 1 Klubben som sjef

4 Sportsplan og Elverumsmodellen Klubbens sportsplan er retningsgivende for den sportslige aktiviteten i Elverum Fotball Organiseringen av barne- og ungdomsfotballen i klubben bygger på Elverumsmodellen, som er omtalt i sportsplanen I barneavdelingen skal alle lag i utgangspunktet spille kamper og trene som skolekretslag 6-8 år trener i sine nærmiljø 9-12 år trener lagene på samme sted, men ikke nødvendigvis felles

5 Elverumsmodellen 1 hovedtrener pr. skolekrets 1 teamleder i hver årgang – administrativ leder 3-4 hjelpetrenere i hver skolekrets 1-3 lagledere pr. skolekrets Foreldregruppe Økt samarbeid Økt oppfølging

6 Retningslinjer barnefotball NFF og EF I barnefotballen skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid. Med lik spilletid menes over en hel sesong. I enkeltkamper kan spilletiden differensieres utfra motstanden og kamputviklingen. Vi har fokus på jevnbyrdighet i kamp. Vi skal ha mest mulig jevnbyrdige lag innad på alderstrinnet. Vi har også et ansvar over for motstanderne i forhold til jevnbyrdighet. Differensier spilletid i enkeltkamper for å oppnå dette. Vi skal prøve å unngå å vinne eller tape med veldig store sifre av hensyn til våre egne spillerne og motstanderne. Det er også viktig at det er meldt på nok lag i hver årsklasse slik at lagene ikke har for mange spillere.

7 Elverumstreneren har ansvar for å…. Ha et smil på lur. Da øker sannsynligheten for at resten er i godt humør Skryte. Da øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre Gi motstanderne ros og komplimenter for prestasjoner. Det vil påvirke vårt eget lag, motstanderlaget og begge lags foreldre. Gjøre dommeren god. Da øker sannsynligheten for at flere gjør det samme, og jobben til dommeren blir enklere og bedre. Se spillerne sine. Spillere sitter kun på benken fordi de er slitne. Forsterk gode valg og handlinger gjennom en tommel opp eller et «suverent»-rop. Skape trygghet. Oppfordre spillerne til å hele tiden forsøke. Det er ikke feil å bomme, men feil å ikke prøve!

8 Elverumstreneren skal: Vektlegge at begge lag presser lavt i forsvar slik at angrepslaget får kontroll over starten på angrepet. Bruke hodet og justere litt på laget utfra stillingen i kampen. Ta initiativ til Fair Play-møte mellom trenere om dommer før kampen. Samarbeide med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen. Være utviklingsorientert, ikke resultatorientert. Påvirke spillerne sine, benken sin, dommeren, motstandere og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk. Være en god ambassadør for Elverum Fotball, og et forbilde for spillerne sine.

9 Foreldrevett Støtt opp om Elverum Fotballs arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet Gi oppmuntring til alle spillere i med- og motgang. Dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. Respekter trenerens kampledelse. Konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

10 Foreldrevett Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller. Stå på motsatt side av banen for trenere og lagledere for å gi dem og spillerne ro. Spør for å få svar om klubbens arbeid, ikke trekk egne slutninger uten å kjenne til retningslinjer, bakgrunn eller fakta. Kom gjerne med tilbakemeldinger til laget og klubben, også med forslag til forbedringer.

11 FLYTSONEN ANGST BEKYMRING KJEDER SEG FRUSTRERT FERDIGHETER UTFORDRINGER Lise Kari

12 Differensiering Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte spilleren for å gi han eller hun utfordringer og mestring ut fra sitt ferdighetsnivå. Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre grupper med ulik vanskelighetsgrad. Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer!

13 Differensiering Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Sjef over ballen – alle sammen Spille sammen med og mot: del i ulike ferdighetsnivåer - 1/3 bedre, 1/3 like gode, 1/3 svakere Smålagsspill – jevnbyrdighetsprinsippet Faste løsninger på differensiering der de samme utvalgte spillerne alltid er sammen, er en seleksjonspraksis. Det gjør vi ikke i barnefotballen.

14 Organisering av treningene Spillerne deles i utgangspunktet inn etter skolekretser på alle treningene – både vinter og sommer Mot slutten av barneavdelingen kan spillerne forsøksvis blandes, men trygghet og sosiale faktorer skal ivaretas Hver bevisste på hvordan dere deler inn gruppene på treningen – tenk trygghet, trivsel og riktige utfordringer Små grupper – spill 2v2, 3v3, 4v4, 5v5 Trenerne følger årskullets treningsplan og vil få oppfølging

15 Treningsplaner 6-12 år Hver treningsøkt er planlagt med tema, læringsmomenter og øvelser Egen nettside lanseres i mai med filmede øvelser Fokus på å utvikle basisferdighetene – individuelt og gradvis relasjonelt Hensikten er å ha en rød tråd i utviklingsarbeidet, og bevisstgjøre trenerne våre Treningsplanene er ment å være et hjelpemiddel

16 Fotballskole Jamie Carragher Fotballskole 6-16 år Engelske hovedtrenere – hjelpeinstruktører fra FA 22-24. juni – 1700 kroner Påmelding via www.elverumfotball.nowww.elverumfotball.no

17 Økonomi Inntekter fra klubbens medlemmer er en viktig inntektskilde for Elverum Fotball. I regnskapet for 2014 dekker inntektene fra klubbens medlemmer 1/4 av klubbens totale inntekter. De resterende (3/4) hentes inn gjennom sponsoravtaler, arrangementer, kiosk, tildelinger fra kommune og NIF, samt andre inntektsbringende tiltak (dugnad, lotteri etc). Medlemskontingenten for 2015 er satt til 500 kr. Denne dekker spillerforsikring og deler av de administrasjons- og driftsutgifter klubben har Treningsavgiften for barneavdelingen er differensiert for de forskjellige aldersklassene og er for sesongen 2015 fastsatt som følger: 6-åringer: 400 kr 7-åringer: 800 kr 8-åringer: 1000 kr 9-åringer: 1550 kr 10-åringer: 1550 kr 11-åringer: 2100 kr 12-åringer: 2300 kr

18 Økonomi Treningsavgiften dekker følgende: - lagsutstyr (bag, drakter, vester, baller, kjegler, medisinsk utstyr til hvert lag) - lagspåmelding til Indre Østland Fotballkrets (ikke for 6-åringer) - dommerutgifter (ikke for 6-åringer) - turneringsutgifter – lagene i barneavdelingen får dekket inntil 1000.- fra klubben til påmeldingsgebyr - merking og klipping av baner, vedlikehold av traktor, innkjøp og vedlikehold av mål. - administrasjon av trenings- og kampavvikling (serie og turneringer) Det gis 20% søskenmoderasjon i treningsavgiften (20% per barn ved to barn eller flere). Treningsavgiften vil bli sendt ut i april/mai.

19 Trafikksikkerhet Elverum Fotball har inngått et samarbeid med Statens Vegvesen Elverum Fotball ber alle foreldre om å være gode trafikanter og være gode forbilder for våre barn som passasjerer Elverum Fotball forventer at foreldre som frakter barn til og fra kamper overholder trafikkreglene

20 J-2004

21 Treninger/kamper Kamper i all hovedsak mandager og tirsdager Onsdag og torsdag kl.: ? Treningsfelt: Restvoldjordet Alle J11 (team) på samme sted, tid. Med forbehold om endringer…….

22 Dugnad J11 Maskottoppdrag 30.05.15 Træff Uke 38

23 Seriespill Kampene går i hovedsak på mandager med tirsdag som reservedag Elverum 2 bytter plass med Elverum 7 Oppsett tilsendt fra kretsen 26.03

24 Det blir klokken 14:45 på lørdag programmert en line-up (presentasjon) av barnavdelingen på hovedbanen og det hadde vært utrolig morsomt om vi hadde klart å stille veldig mannsterke der. Tanken er at alle møter opp med spillertrøyer på banen og er med å viser mangfoldet i barneavdelingen i Elverum Fotball. Til dette trenger vi deres hjelp: Om dere hadde klart å mobilisere deres lag til denne kampen, ville det bli satt veldig pris på. Det vil bli overraskelser og aktiviteter til barna gjennom dagen. Det er viktig at det møtes opp i grei tid før 14:45. Det vil i forbindelse med dette være mulig å kjøpe en billett som gir inngang til kampen (seriestarten) som a-laget til Elverum Fotball spiller på lørdag 18.04.15, og kampen som a-laget til Elverum Håndball spiller på søndag 19.04.15 (alle barn i spillertrøyer kommer inn gratis). Sammen for Elverum 18.april

25 Lykke til med sesongen 2015


Laste ned ppt "Foreldremøte J - 2004. Vi er alle Elverum Fotball 100 lag 6 år til a-lagene våre i 2015 Opp mot 1.100 spillere 200 trenere og lagledere 35-40 nasjonaliteter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google