Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. SESONGER. EN BUESKYTTER KAN IKKE REPRESENTERE MER ENN ÉN KLUBB I SAMME SESONG. INNENDØRSSESONG: FRA 21 OKTOBER – 14 APRIL. UTENDØRSSESONG: FRA 15 OKTOBER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. SESONGER. EN BUESKYTTER KAN IKKE REPRESENTERE MER ENN ÉN KLUBB I SAMME SESONG. INNENDØRSSESONG: FRA 21 OKTOBER – 14 APRIL. UTENDØRSSESONG: FRA 15 OKTOBER."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 SESONGER. EN BUESKYTTER KAN IKKE REPRESENTERE MER ENN ÉN KLUBB I SAMME SESONG. INNENDØRSSESONG: FRA 21 OKTOBER – 14 APRIL. UTENDØRSSESONG: FRA 15 OKTOBER – 20 OKTOBER VED FLYTTING TIL ANNEN KRETS ELLER OPPRETTELSE AV NY KLUBB, KAN FORBUNDSSTYRET GI DISPENSASJON FRA DENNE REGELEN.

3 NORSK BUESKYTTER SOM ER MEDLEM AV UTENLANDS KLUBB NORSK STATSBORGER KAN VÆRE MEDLEM I UTENLANDSK KLUBB, MEN KAN IKKE REPRESENTERE UTENLANDSK KLUBB PÅ STEVNER I NORGE. KAN BARE REPRESENTERE NORGE I INTERNASJONAL SAMMENHENG.

4 UTENLANDSKE STATSBORGERE SOM REPRESENTASJONSSKYTTERE UTENLANDSKE STATSBORGERE SOM ER FASTBOENDE I NORGE, OG ER MEDLEM I KLUBB TILSLUTTET NBF, KAN DELTA PÅ NORSKE REPRESENTASJONSOPPDRAG. (FASTBOENDE- BODD I NORGE I MINIMUM 3 ÅR)

5 APPROBASJON. FOR Å OPPNÅ REKORDER, FERDIGHETSMERKER, OPP OG NEDRYKKSKRAV, MÅ STEVNET AVVIKLES ETTER NBF`S REGLER. I TILLEGG TIL ARANGØRKLUBB, MÅ DET VÆRE UTSENDT INNBYDELSE TIL MINIMUM 3 KLUBBER FRA STEDER I RIMELIG AVSTAND FRA STEVNEPLASS. SØKNAD OM APPROBASJON MÅ VÆRE INNSENDT NBF SENEST 30 DAGER FØR STEVNESTART. (SØKNAD SKJER ELEKTRONISK).

6 DERSOM STEVNET MÅ FLYTTES PGA UFORUTSETTE FORHOLD, KAN NBF GI UNNTAK FRA TIDSFRISTEN FOR APPROBASJON. NBF KAN GODKJENNE ELLER AVSLÅ APPROBASJONSSØKNADER SOM ET LEDD I GJENNOMFØRINGEN AV GODKJENDTE HANDLINGSPLANER. NBF`S TERMINLISTE GJELDER SOM GENERELL INNBYDELSE TIL ALLE GODKJENDTE KLASSER, OM IKKE EGEN INVITASJON TILSIER NOE ANNET.

7 ALLE APPROBERTE STEVNER SKAL HA MINST EN AUTORISERT DOMMER. VED STJERNESTEVNER, SKAL DET VÆRE EN AUTORISERT DOMMER PR 10 MATTE. VED APPROBERTE STEVNER, MED UNNTAK AV FINALERUNDER OG VED BRUK AV SCORETERMINALER, SKAL DET FØRES TO SCOREKORT

8 DELTAGERBEGRENSNING BEGRENSNING PÅ MESTERSKAP SKAL FOREGÅ PÅ KVALITATIVT GRUNNLAG. HVIS DET ER AKTUELT MED BEGRENSING, SKAL DETTE INFORMERES OM I INNBYDELSEN. VED PÅMELDING TIL VANLIGE STEVNER SKAL KLUBBENE RANGERE SKYTTERNE FRA 1 OG UTOVER UAVHENGIG AV KLASSE PROSENTVIS NEDSKJÆRING GI BESKJED I GOD TID

9 GJENNOMFØRING ALLE SKYTEREGLER KAN LASTES NED PÅ NBF`S HJEMMESIDE. KLASSEINNDELINGER, RUNDER OG AVSTANDER FINNES PÅ HJEMMESIDEN OG I REGELVERK B. FORBUNDSSTYRET HAR FULLMAKT TIL Å FORETA ENDRINGER I DE NORSKE REGLENE FOR Å FÅ DEM I SAMSVAR MED DE INTERNASJONALE REGLENE.

10 SKYTTERANTREKK. ALLE SKYTTERE SKAL HA SKYTESKJORTER SOM IDENTIFISERER KLUBBTILHØRIGHET. KLUBBLOGO SKAL HA EN MINIMUMSSTØRRELSE PÅ 200CM2 FOTTØY SOM IKKE ER ÅPNE FOR TÆR ELLER HÆL, SKAL BENYTTES

11 ETTER GJENNOMFØRT STEVNE, SKAL DET SENDES DOMMERRAPPORT TIL NBF. EVENTUELLE NORSKE REKORDER SKAL VÆRE UNDERSKREVET AV EN DOMMER. FRA 2016, SKAL ALLE STEVNER MED FLERE ENN 25 SKYTTERE, HA IKKE-SKYTENDE HOVEDDOMMER.

12


Laste ned ppt "1. SESONGER. EN BUESKYTTER KAN IKKE REPRESENTERE MER ENN ÉN KLUBB I SAMME SESONG. INNENDØRSSESONG: FRA 21 OKTOBER – 14 APRIL. UTENDØRSSESONG: FRA 15 OKTOBER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google