Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NorLab as Fagsamling Sortland september 2009 Prøvetakning av vannprøver Theresa Oxem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NorLab as Fagsamling Sortland september 2009 Prøvetakning av vannprøver Theresa Oxem."— Utskrift av presentasjonen:

1 NorLab as Fagsamling Sortland september 2009 Prøvetakning av vannprøver Theresa Oxem

2 NorLab as Standard NS-EN ISO 5667 Vannundersøkelse Prøvetakning: - Veiledning i prøvetakning

3 NorLab as Prøvetakning Riktig prøvetakning er en forutsetning for at resultatene skal gi et riktig bilde av vannkvaliteten En vannprøve er et øyeblikksbilde av vannet der og da Klima og nedbørsforhold kan påvirke vannkvaliteten

4 NorLab as Mikrobiologiske analyser Aerobt kimtall Koliforme bakterier E. coli Intestinale enterokokker Clostridium perfringens

5 NorLab as Prøvetakning mikrobiologiske analyser Utstyr som trenges - Sterile plastflasker - Autoklaverte glassflasker - Gassbrenner - Kjølebag

6 NorLab as Prøvetakning mikrobiologiske analyser Prøvetakning - Håndhygiene - Fjerning av sil - Avbrenning av tappepunkt/flaskemunning - La vannet renne fritt i minimum 3 minutter - Ta prøven uten å endre vanntrykket

7 NorLab as Prøvetakning mikrobiologiske analyser - Fyll flaska direkte ved å holde den under springen - Fyll flaska med vann til ca. 2 cm under flaskemunning - Ikke berør innsida av flaskekorken eller flaske munningen

8 NorLab as Fysikalske analyser pH Fargetall Konduktivitet Turbiditet UV

9 NorLab as Prøvetakning fysikalske analyser Utstyr som trenges - Ren (steril) flaske, plast eller glass Prøvetakning - La vannet renne fritt i minimum 3 minutter - Fyll flaskene helt fulle - Trenger ikke steril prøvetakning

10 NorLab as Kjemiske analyser Ammonium Jern Aluminium Mangan Nitritt/nitrat

11 NorLab as Prøvetakning kjemiske analyser Utstyr som trenges - Syrevaskede flasker Prøvetakning - Fjerning av sil - Skyll flaska med prøvematerialet en gang - Fyll flaskene helt fulle - Trenger ikke steril prøvetakning

12 NorLab as Prøvetakning fra kloranlegg Mikrobiologiske analyser Flasker tilsatt Na-thiosulfat Inaktiverer klor Fysikalske analyser Ikke benytt samme flaske som til mikrobiologiske analyser Påvirker analysene

13 NorLab as Lagring/frakt av vannprøvene Temperatur Tid

14 NorLab as Feilkilder Biofilm Åpning av vannkran Usterilt utstyr Usteril prøvetakning =>falsk for høyt innhold av bakterier

15 NorLab as Feilkilder Flambering av flasker/tropper =>sot i prøven som gir interfererende partikler i fysikalske/kjemiske analyser Røyking før prøvetakning =>falsk for høyt innhold av ammonium Fyllingsgrad av flaskene =>O 2 blandes med prøven og kan endre pH og ledningsevnen

16 NorLab as Feilkilder Ikke syrevaskede flasker =>metall svar kan stige Tid fra prøven tas til levering på lab =>bakterier kan dø eller formere seg Lagringsbetingelser =>bakterier kan dø eller formere seg

17 NorLab as Hva er biofilm Bakterier fester seg Sleipe, flere lag bakterier Korrosjon, organisk materiale, ulike mikroorganismer Synlig lag med skit Vekst av sopp Tilgroing

18 NorLab as Hva består biofilmen av Aerobt kimtall Koliforme bakterier Sopp, muggsopp Legionella Pseudomonas aeruginosa Encellede dyr Makk og småkryp

19 NorLab as Hvorfor / hvordan kommer biofilm Bakterienes egenskaper Vokser av næring i vannet Nye vokser når gamle dør Korrosjon gir næring

20 NorLab as Risiko ved biofilm Mikrobiologi Høye kimtall, muggsopp, koliforme bakterier, Legionella, Pseudomonas, Mycobakterier Bruksproblem Dårlig lukt og smak, allergiske reaksjoner Korrosjon, slamdannelse, tiltetning Brunt vann, spesielt ved trykkstøt

21 NorLab as Konklusjon Riktig prøvetakning Lik prøvetakning fra gang til gang Opplæring av personell Prosedyrer som følges Rett utstyr til rett analyse Kommunikasjon


Laste ned ppt "NorLab as Fagsamling Sortland september 2009 Prøvetakning av vannprøver Theresa Oxem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google