Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS Informasjon. ØFAS-konsernet ØFAS ANS ØFAS Produksjon AS ØFAS Husholdning AS Masternes Gjenvinning AS 100% eid NÆRING FORVALTNING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS Informasjon. ØFAS-konsernet ØFAS ANS ØFAS Produksjon AS ØFAS Husholdning AS Masternes Gjenvinning AS 100% eid NÆRING FORVALTNING."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS Informasjon

2 ØFAS-konsernet ØFAS ANS ØFAS Produksjon AS ØFAS Husholdning AS Masternes Gjenvinning AS 100% eid NÆRING FORVALTNING Eiere av ØFAS ANS: -Sør-Varanger -Tana -Båtsfjord -Vardø -Berlevåg -Nesseby -Utsjok

3 ØFAS konsernet - nøkkeltall  Ca. 30% av konsernets omsetning er relatert til forvaltningsoppgaver  Utmeldelsen av Vadsø medførte vesentlig endring i konsernets karakter  Håndterer ca. 23.000 tonn avfall på Gassanjarga  I overkant av 50 ansatte i Finnmark

4 ØFAS ANS – historikk  1992 - 1996  Tana / Nesseby  Samarbeid om avfallsinnsamling / deponi  1996  Alle kommuner i Øst-Finnmark ble med  Bakgrunn var at det allerede var etablert deponi i Tana og dette var best fra et logistikkmessig perspektiv  1998  Utsjok kommune ble med i ØFAS  2000IKS vs. ANS  ØFAS måtte forbli et Ansvarlig Selskap pga Utsjok kommune sin eierandel i ØFAS  Dispensasjon fra Kommunaldepartementet  1.7.2012  Vadsø kommune går ut av samarbeidet

5 ØFAS ANS – utmeldelse Vadsø  Vadsø kommune  Bestemte seg for å melde seg ut av samarbeidet i 2011  Effektiv fra 1.7.2012  Bakgrunn – dårlig økonomistyring, ønske om mer innflytelse på drift  Effekter  Avfallet ble håndtert til selvkost  Noe prisøkning for gjenværende abonnementer, men ikke vesentlige større enn normal prisstigning  Læring  Lite fokus på Vadsø i ettertid – fokus på det man kan gjøre noe med  Mer jobb mot eiere; har jevnlige møter med eiere (formannskap, ordførere, kommunestyrer, teknisk etat)

6 ØFAS ANS – styrende dokumenter  Eierskapsstrategi  Utarbeidet for første gang i 2012/2013  Skal oppdateres etter K-valg; gjenstand for revisjon  Utgangspunktet er nedstrømsløsninger på nordkalotten, minimere transport og lave kostnader  Kostnadsnivået: Abonnementspris std. 240 liter dunk: NOK 2.947 ex. mva + noe brukerbetaling på miljøstasjonene  Selskapsavtale  Utarbeidet i 1998 og reflekterer ikke dagens situasjon  Utfordring er at eierskapsandel, stemmeandel og garantiandel er forskjellig  Begrensinger på låneopptak; endringer må skje gradvis  Gjenstand for revisjon  Forskrifter  Ikke oppdatert på 10 år  Gjenstand for revisjon

7 ØFAS Husholdning AS – i dag  1 kunde: ØFAS ANS  Håndterer forvaltningsoppgaver for ØFAS ANS  Rundt 7400 tonn årlig avfall fra innsamling og stasjoner  16% materialgjenvinning  81% energigjenvinning  3% deponi  4 renovasjonsbiler  2 i Kirkenes og 2 i Tana  Håndterer husholdningskunder  2 hentefraksjoner: restavfall og papir (de-ink)  Miljøstasjoner i Kirkenes, Båtsfjord, Berlevåg og Vardø  Sentral lokalisering på de stedene man har tilstedeværelse  Kun for husholdning og ekstraordinært avfall fra næringslivet  Fokus på bringefraksjoner

8 Litt om ØFAS sin filosofi  ØFAS er et logistikk-/produksjons firma  Hente inn avfall, sortere og sende videre  Å håndtere avfall krever ressurser  Bevisstgjøring gjennom ISO 14001-sertifisering  Eksempel papirinnsamling  Innført ny ordning 1.1.2014, men endret kjøretøy 1.1.2015 på Berlevåg- ruten  Fra 120 liter drivstoff per tonn papir til 30 liter drivstoff per tonn papir  Modulhengere; kjører 3 containere på mange strekninger i Øst-Finnmark  Logistikk innsamling  Høy utnyttelse på komprimatorbiler; 14 dagers rute på restavfall og 5/6 ukers rute på papir  14 dagers syklus i Nord-Varanger:  7,7 tonn i snitt på rutene

9 Litt om ØFAS sin filosofi  For ØFAS - flere fraksjoner er kostbare fraksjoner  Behov for flere kilometer dersom man splitter i flere fraksjoner  Komprimatorbiler er fullt utnyttet på mange ruter  Flere fraksjoner vil, for ØFAS, bety flere km  Logistikk nedstrøm  Nedstrømsløsninger er utenfor Øst-Finnmark  Hovedtransportåren til/fra Øst-Finnmark er E75 gjennom Finland  Hvilke nedstrømsløsninger finnes langs transportårene til eksisterende trafikkmønster?  Målsetting er å utnytte ledig kapasitet slik at man ikke genererer mer trafikk

10 ØFAS og samfunnsøkonomi  I 2003 gjorde man en analyse som vurderte ulike behandlingsløsninger for avfall i Øst-Finnmark:  Kartlegge dagens situasjon for å finne ut hvor det kan være aktuelt å sette i gang nye tiltak for å oppnå nasjonale målsettinger  Gjennom samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike løsninger finne hvilken eller hvilke løsninger som kan være samfunnsøkonomisk lønnsom i Øst-Finnmark  Analysen var gjort i forbindelse med våtorganisk avfall  Konklusjonen fra analysen var: «Spredt bosetting, store avstander og mengdegrunnlag medfører at det ikke er samfunnsøkonomisk grunnlag for kildesortering av husholdningsavfall i Øst-Finnmark uansett teknisk løsning»  Svar fra SFT  SFTs vurderinger er at forutsetningene som er lagt til grunn for den samfunnsøkonomiske vurderingene….i hovedsak virker fornuftige  Vi mener at analysen sannsynliggjør konklusjonene om at spredt bosetting, store avstander og mengdegrunnlag pr. i dag medfører at det ikke er samfunnsøkonomisk grunnlag for kildesortering av våtorganiske avfall….  Det er de særdeles spesielle forholdene i Øst-Finnmark med tanke på store avstander og spredt befolkning som gir dette resultatet…..

11 ØFAS og fremtiden  ØFAS vil nå gå en runde med alle kommuner om deres ønsker vedrørende fremtidig renovasjonsløsninger  Se hvilke nasjonale/EU-krav som stilles  Hva ønsker våre eiere?  Innhente fakta  Hva består avfallet av – fordeling, fordeling på ulike ruter, tonnasje på ulike ruter  Vurdere ulike nedstrømsløsninger i Norge, Sverige og Finland  Se på logistikkmuligheter  Utarbeide miljøregnskap hvor ulike løsninger blir vurdert med basis i fakta  Fremlegge arbeidet for våre kunder: kommunene  De bestemmer hvilke løsninger de vil ha og hva ØFAS må tilby  Innvirkning for forskrift, selskapsavtale og finansering

12 ØFAS – endringer vil skje  Endringer i krav fra myndighetene  Ikke usannsynlig at man må håndtere flere fraksjoner  Signaler fra eiere / myndighetskrav  Vil i løpet av 2-års periode får nye styrende dokumenter  Selskapskapsavtale  Eierskapsstrategi  Forskriftsendringer  Bygg / anlegg  Må investere i nye bygg/anlegg  Viktig at man gjør de riktige ting i rett rekkefølge  Krav -> endrede styringsdokumenter/instrukser -> investeringer /implementering løsninger  Utfordring er finansiering


Laste ned ppt "Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS Informasjon. ØFAS-konsernet ØFAS ANS ØFAS Produksjon AS ØFAS Husholdning AS Masternes Gjenvinning AS 100% eid NÆRING FORVALTNING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google