Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energi- og klimaplaner i Fjellregionen – et overblikk Regionrådgiver Rune Jørgensen, 25. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energi- og klimaplaner i Fjellregionen – et overblikk Regionrådgiver Rune Jørgensen, 25. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energi- og klimaplaner i Fjellregionen – et overblikk Regionrådgiver Rune Jørgensen, 25. november 2013

2 Strategisk plan med visjonen 25.000 i 2020 – klart vi kan! Regionrådet for Fjellregionen vil arbeide for at alle skal kunne leve det gode liv i Fjellregionen, med et lønnsomt og framtidsrettet næringsliv og en grønn region. Antall arbeidsplasser og innbyggere skal øke. Hovedinnsatsområdene er: Næringsutvikling Rekruttering Kompetanseutvikling Kultur og idrett Infrastruktur Helse Bærekraftige og miljøvennlige løsninger skal prege tiltak som iverksettes på alle hovedinnsatsområder

3 Handlingsplan 2013/2014: Samordne tiltak i kommunenes miljø- og energiplaner Ansvarlig: Rådmennene Status: Hedmark fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og alle kommunene har vedtatt planer

4 Fylkeskommunene Hedmark FK legger vekt på: ENØK i egne bygg, miljøfyrtårnsertifisering, el-biler og el-buss Hamar, informasjons- og holdningsarbeid, kollektivtransport, landbruk og skog Sør-Trøndelag FK legger vekt på: Arealpolitikk, transport, energibruk bygg, næringsvirksomhet med miljøkrav, forbruk og levemåter

5 Kommunene Forbruk, ressurser, fordeling Landbruk/skog Transport Kommunale bygg Annet Utfordringer til regionrådet/fellesskapet

6 Forbruk, ressurser, fordeling Innkjøp med fokus klimautslipp Kunnskasheving Holdningskampanjer (tomgangskjøring, samkjøring møter/kurs, bruk av teknikk etc)

7 Landbruk/skog Klimavennlige investeringer og drift Økt andel økologisk landbruk Forby/redusere dyrking av myr Stimulere til/bygge biogassanlegg Stimulere til økt bruk av tre i bygninger Informasjon og kursing

8 Transport Fra veg til bane – elektrifisering av Røros- og Solørbanen Øko-kjøring/samkjøring Bedre kollektivtransport – pendlerruter flere steder Vurdere alternativt drivstoff – Røros kjøp av to el-biler og tre ladestasjoner Sykkelparkering, gang- og sykkelveier Nye utbyggingsområder til eksisterende infrastruktur Holdningsskapende arbeid

9 Kommunale bygg ENØK-gjennomgang av alle kommunale bygg Utfasing av fyringsolje/parafin –forbud mot nye varmekilder basert på fossilt brensel Nye bygg som lavenergibygg

10 Annet Miljøkrav ved innkjøp Miljøfyrtårn-kommune Informasjonsarbeid - samling på like web- sider etc Fjernvarme til oppvarming Avfallssortering Vindkraft

11 Utfordringer til regionrådet/fellesskapet Årlig transportmøte for samordning og utvikling av kollektivtilbud Regional energikoordinator Avklare fellessatsinger Bruk av videkonmferanser

12 Noen tiltak siste årene Flere konferanser/seminarer –jordbruk –transport –vindkraft –energieffektive bygg

13 Konklusjoner i 2011 Ikke behov for en egen Fjellregionen-plan Energi- og klimaarbeidet har stort fokus regionalt og lokalt Samling om noen tiltak fullt mulig (kommunale bygg, informasjons- og holdningsarbeid og koordinering) Ingen regional koordinator gjennom felles prosjekt

14 Dagens konferanse-program Status arbeidet i kommunene ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal – informasjon om fellesprosjekt - noe for oss? Prosjektleder Alf Kristian Enger Vinnilsgard fyr og flamme – til inspirasjon for flere tiltak i landbruket? Leif Vingelen Refleksjoner, ideer og innspill Thomas Cottis og Therese Karlseng …………….og hva så?


Laste ned ppt "Energi- og klimaplaner i Fjellregionen – et overblikk Regionrådgiver Rune Jørgensen, 25. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google