Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering av arbeidskraft fra Europa Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på ”Forum for kompetanse og arbeidsliv” 6. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering av arbeidskraft fra Europa Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på ”Forum for kompetanse og arbeidsliv” 6. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering av arbeidskraft fra Europa Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på ”Forum for kompetanse og arbeidsliv” 6. november 2008

2 NAV, Side 2 Hva er EURES?  EURopean Employment Services  EU’s verktøy for å fremme mobiliteten i Europa  Et praktisk nettverk: – Informasjon og formidlingsbistand til arbeidssøkere – Informasjon og rekrutteringsbistand til arbeidsgivere  Partnerskap mellom: – EU-kommisjonen – Arbeidsmarkedsetatene i EØS – Fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, universiteter + +  Ca 800 euresrådgivere  I Norge: – 20 euresrådgivere, – 11 eureskonsulenter – 100 euresformidlere

3 NAV, Side 3 EØS-borgeres rettigheter  Søke alle typer stillinger  Ansettelse på like vilkår  Benytte/få godkjent utdanning fra annet EØS-land  Opphold ved arbeid  Ta med familie  Tilgang til samme velferdsgoder som landets egne borgere fra det øyeblikk de begynner å jobbe  Ta yrkesutdanning, studere eller forske  Etableringsrett som selvstendig næringsdrivende

4 NAV, Side 4

5 NAV, Side 5 EØS/EFTA-arbeidsmarkedet  EØS/EFTA gir tilgang til et arbeidsmarked 100 ganger større enn vårt eget  Det gir arbeidssøkere og arbeidsgivere rike muligheter til å finne hverandre over et stort område Arbeidsstyrke: 240 millioner

6 NAV, Side 6

7 NAV, Side 7 Har bedriften benyttet arbeidskraft fra ett eller flere EU-land i løpet av de siste 12 månedene? n=2000/2001/2000/2000/2000

8 NAV, Side 8 Hvem har benyttet arbeidskraft fra EU? n=2000

9 NAV, Side 9 EU-arbeidskraft fremover – fordelt på fylke n=2000

10 NAV, Side 10 Tilfredshet  Hvor fornøyd er du med arbeidskraften som bedriften har benyttet fra EU-land? – 90,9 % er FORNØYD – 7,8 % er MISFORNØYD – 1,3 % VET IKKE

11 NAV, Side 11 Fra bekymring til begeistring…..

12 NAV, Side 12 Hva kan NAV EURES gjøre for bedriftene ?  Informasjon og veiledning om:  Bransjer, markeder, tilgang på arbeidskraft, lover og regelverk, mulige samarbeidspartnere i EU-land.  Rekrutteringsbistand:  Tips og råd om innhold i stillingsannonse  Annonsere og følge opp stillinger i hele EU/EØS-området  Kandidatsøk  Arrangere møter, messer eller konferanser i Norge eller utlandet i forbindelse med rekruttering.  Rekrutteringsprosjekter ved større behov bransjevis (ingeniører)  Informasjon om selvbetjeningsløsninger –  Europeisk CV-database  Veiledning i integreringsprosessen

13 NAV, Side 13 NAV EURES´ ingeniørrekruttering  Ca 2000 gode kandidater. Hvem er de?  Sivilingeniørnivå (5 år) med 6 mnd-1 års praksis inkludert i studiene  Mange fra anerkjente universiteter, og mange med høye karakterer  Nyutdannede og kandidater med erfaring  Språk: engelsk  Mobile og kan flytte raskt  De fleste er fra Portugal, Spania, Italia, Polen, (Tyskland, Frankrike)  Men også fra Venezuela, Mexico, Colombia og India.

14 NAV, Side 14 På jobbmesse med EURES  Spania 6.-7.nov : Åpen jobbmesse i La Coruña, skips,- og verkstedindustri nov: Karrieredager på universitetet i Valladolid.  Sverige 12.nov : Jobbmesse med fokus på Norge og Danmark  Island nov:Åpen jobbmesse i Reykjavik  Portugal nov:Rekrutteringsmesse i Lisboa og Porto (ingeniører)  Tyskland nov: Skandinaviadager i Rostock og Hamburg  Polen 2.-5.des:Mobilitetsdager i Walbryzch

15 NAV, Side 15 Jobbmesse på Island  European Jobs fair  Reykjavik, Iceland  21st -22nd November 2008  EURES Island inviterer til Internasjonal Jobbmesse 21. (kl. 17:00 – 21:00) – 22. (kl.12:00 – 18:00) november 2008 i Reykjavik City Hall.  Arbeidsgivere fra alle sektorer ønskes velkommen, og vil få sine stillinger bredt markedsført på forhånd. Messen har allerede fått stor oppmerksomhet i islandsk media, og forventes godt besøkt av både jobbskiftere og det stigende antall arbeidssøkende som har kommet i kjølvannet av krisen som har rammet Island.  Messen er gratis å delta på, men man må selv betale egen reise og opphold. EURES Island og EURES Norge vil være behjelpelige med tilrettelegging. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål!  Vennligst fyll ut vedlagte registreringsskjema og send det til eller  Påmeldingsfrist 10. november!

16 NAV, Side 16 På jobbmesse med EURES

17 NAV, Side 17 EURESrådgiverens rolle – service etter behov  Megler og døråpner:  Norske arbeidssøkere  Utenlandske arbeidssøkere  Norske arbeidsgivere  Utenlandske arbeidsgivere  Kollegaer i hele Europa  Organisasjoner  Skoler og andre institusjoner  Samarbeidspartnere  Andre offentlige etater

18 NAV, Side 18 Flest til Norge  Flere individuelle arbeidsinnvandrere fra øst til Norge enn alle de andre nordiske landene til sammen  Ingen overgangsordninger i Sverige, Finland og Island  Kan skyldes kombinasjon av: – Ulik etterspørsel etter arbeidskraft – Migrasjonsnettverk – Nasjonale lønnsforskjeller

19 NAV, Side 19 Hvor mange har kommet?

20 NAV, Side 20 Registrerte utlendinger  med gyldig arbeidstillatelse pr. 1. okt.  av disse fra de nye EU-landene.  Flest fra: – Polen – Tyskland – Litauen –  Bulgaria og Romania øker sterkt

21 NAV, Side 21 Hvem bruker EURES i Nordland?  Sortland hotell- Kokk  Helgelandssykehuset- Legespesialister  Autosenteret, Mosjøen- Bilmekaniker  Zahl Seafood, Herøy- Fiskeindustriarbeidere  Min Plass, Bodø- Servitører, bartendere  Bryggerikaia, Bodø- Kokk, servitør, bartender  Kato Air- Flymekaniker  Klinisk tannklinikk, Sortland- Tanntekniker  Bomek consulting- Ingeniører  Nordland tak- Taktekkere  Nesna Bygg- Snekkere  Ellingsen Seafood, Skrova- Teknisk ansvarlig, produksjonsarbeidere  Rana avløserlag- Landbruksavløsere  Nordland Fylkeskommune- Tannleger

22 NAV, Side 22 Resultater 2007:  Antall arbeidsgiverkontakter:392  Antall arbeidssøkerkontakter:568  Antall formidlinger fra Europa: 80  Antall formidlinger til Europa: 9 Hittil i 2008 (oktober): Antall arbeidsgiverkontakter: 323 Antall arbeidssøkerkontakter: 613 Antall formidlinger fra Europa: 62 Antall formidlinger til Europa: 5 Antall bedrifter med annonse i Europa: 69

23 NAV, Side 23 Fra bekymring til begeistring  Økt tilgang på arbeidskraft- og vi trenger den!  2004: Uro for flom av arbeidstakere, sosial dumping og sosial turisme  2008: Uro for forgubbing, knapphet og økt konkurranse om arbeidskraft i Europa  Nye muligheter for arbeidstakere  Nye muligheter for norske bedrifter

24 NAV, Side 24 Færre yrkesaktive per pensjonist 20043, , ,2 Høy yrkesdeltakelse Lav yrkesdeltakelse

25 NAV, Side 25 ”Norge i dag” – i utkanten av arbeidslivet 4, 6 millioner innbyggere I utkanten av arbeidsstyrken: personer: – uførepensjon tidsbegrenset uførestønad sykepenger – dagpenger / arb.ledighet attføring rehabiliteringspenger overgangsstønad individstønad ventestønad – ventelønn – sosialhjelp ……………………. Ca alderspensjonister inkl. AFP I arbeidsstyrken: 2, 4 millioner personer

26 NAV, Side 26 Arbeidsinnvandring som løsning?  Hvor attraktivt er Norge på lengre sikt?  Hvordan løse problemene med lavlønnskonkurranse og sikre gode og verdige arbeidsforhold for arbeidsinnvandrerne?  Vi topper lista av OECD-land i andel av befolkningen som er ute av arbeid p.g.a redusert helse.  En del mennesker slipper ikke til eller får fotfeste i arbeidslivet.  Mange strever med å komme tilbake etter lang tids fravær.  Mange ender på uførepensjon.  Arbeidsmigrasjon kan ikke løse Norges arbeidskraftbehov på lang sikt, men kan bli et viktig smøremiddel.  Vi må både inkludere flere av egen arbeidskraftreserve og importere arbeidskraft som vi mangler.

27 NAV, Side 27 Takk for oppmerksomheten!  Elisabeth Bomo  Euresrådgiver NAV Nordland  Lokalisert i Sandnessjøen  Tlf  Mobil 


Laste ned ppt "Rekruttering av arbeidskraft fra Europa Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på ”Forum for kompetanse og arbeidsliv” 6. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google