Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arkivmateriale på nett – med rettighetene klarert Det 7. norske arkivmøte 5. april 2016 Yngve Slettholm, adm. direktør, Kopinor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arkivmateriale på nett – med rettighetene klarert Det 7. norske arkivmøte 5. april 2016 Yngve Slettholm, adm. direktør, Kopinor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arkivmateriale på nett – med rettighetene klarert Det 7. norske arkivmøte 5. april 2016 Yngve Slettholm, adm. direktør, Kopinor

2 Kollektiv rettighetsforvaltning Forvaltningsorganisasjonene i Norge Inngår avtaler om bruk av åndsverk Fordeler vederlag til rettighetshaverne Bidrar til at nye verk blir skapt

3 Opphavsmannens enerett Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 Den som skaper et verk, har enerett til å fremstille eksemplar og å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (§ 2) Ideelle rettigheter (§ 3) Vernetid: levetid + 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår (§ 40) Lov, forskrifter, rettsavgjørelser mv. er uten vern (§ 9) Opphavsmannen kan overdra sine opphavsrettigheter til andre Utgivers rettigheter følger av markedsføringsloven og avtaler med opphavsmenn/lojalitetsplikten i avtaleforhold

4 Eneretten ikke absolutt Fribruksregler Privat kopiering (§ 12) Sitatrett (§ 22) Tvangslisens Bruk uten samtykke, men mot vederlag Lydbøker for funksjonshemmede (§ 17a) Bruk av verk i eksamen (13a) Avtalelisens Bestemmelser som utvider frivillige inngåtte avtaler til også å omfatte utenforstående rettighetshavere For eksempel for utdanning (§ 13b), internt i virksomheter (§ 14), ABM-institusjoner (§ 16a), kringkasting (§ 30) og videresending av kringkastingssending (§ 34)

5 Hva er et åndsverk? Åndsverk § 1: Åndsverk = litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. F.eks.: skrifter av alle slag, muntlige foredrag, musikkverk, filmverk, fotografiske verk, billedkunst Krav til verkshøyde Frembringelser (ikke åndsverk) med opphavsrettslig vern F.eks. fotografiske bilder (§ 43a), kataloger, (§ 43)

6 Kopinor Utgivere Det norske Forleggerforening Musikkforleggerne Mediebedriftenes Landsforening Fagpressen Norsk Tidsskriftforening Opphavsmenn Litteratur Den Norske Forfatterforening Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Norsk Oversetterforening Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere Norske Dramatikeres Forbund Norsk Revyforfatterforening Presse Norsk Journalistlag Norsk kritikerlag Norsk Redaktørforening Musikk Norsk Komponistforening NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere Ny Musikks Komponistgruppe Billedkunst / fotografi / grafisk design GRAFILL – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon Norske Billedkunstnere Norsk Fotografforbund Forbundet Frie Fotografer Norske Kunsthåndverkere 22 medlemsorganisasjoner

7 20 000 rettighetshavere 22 organisasjoner Overføring av rettigheter Utenlandske rettighetshavere

8 Avtalelisens Organiserte rettighetshavere Avtale Brukere Utenforstående rettighetshavere

9 Avtalelisens Frivillig forhandlet avtale om sekundær bruk Representativ organisasjon – godkjennes av Kulturdepartementet Ikke-organiserte rettighetshavere Deres verk inkluderes i avtalen Likebehandling ved fordeling Rett til å trekke verk? Ingen forbudsrett i åndsverkloven Avtalefestet i Bokhylla-avtalen

10 Avtalelisens for bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer § 16a. Arkiv, bibliotek og museer som angitt i § 16 første ledd kan fremstille eksemplar av utgitte verk i samlingene og gjøre slike verk tilgjengelig for allmennheten når betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd er oppfylt. Tilsvarende gjelder for offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk.

11 Bokhylla

12 Bokhylla-avtalen Avtale mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket Med avtalelisens Viktigste vilkår Vederlag avtalt per side Ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift Primært norske IP- adresser Rettighetshavere kan trekke verk

13 Bokhylla-avtalen Alle bøker utgitt i Norge fram til og med år 2000 Totalt 250 000 bøker i 2017 Over 200 000 bøker nå Vederlag (2015) ca. 10,8 mill. kr Nå en integrert del av nb.no Foto: Nasjonalbiblioteket

14 Lovendring i 2015 – utgitt/offentliggjort Avtalelisens etter §16a (ABM-institusjoner) ikke lenger bare for utgitte verk, men også for offentliggjorte kunstverk og fotografiske verk [og bilder] Et åndsverk er offentliggjort når det med samtykke av opphavs- mannen er gjort tilgjengelig for allmennheten. Et kunstverk og et fotografisk verk [og fotografisk bilde] er offentliggjort også når opphavsmannen har overdratt eksemplar av verket og dette er gjort tilgjengelig for allmennheten … (§ 8, 43a) ABM-institusjoner kan dermed få avtaler med avtalelisens- virkning om tilgjengeliggjøring av alle kunstverk, fotografiske verk og bilder i samlingene – også når verkene ikke er utgitt.

15 Klarering av arkivmateriale på internett Avtalelisensavtaler med forvaltningsorganisasjon – fullmakt fra rettighetshaverne til å gi tillatelse til bruk, jf. opphavsmannens enerett – ikke-organiserte rettighetshavere inkluderes, dvs. alt norsk og utenlandsk materiale – egnet verktøy for masseklarering av beskyttet materiale Individuell klarering – tillatelse fra hver enkelt opphavsmann, jf. eneretten – hvis klarering med representant/mellommann: Har representanten fått overdratt alle nødvendige rettigheter? – hva med rettigheter for videre bruk av sluttbruker (Creative Commons-lisenser)?

16 Kopinor er en del av et kulturelt kretsløp Kopinor er en organisasjon av rettighetshavere som inngår avtaler med brukere om kopiering og annen bruk av åndsverk. Vederlaget som betales inn, fordeles til opphavsmenn og utgivere slik at nye verk blir skapt og utgitt. Siden Kopinor ble etablert i 1980, har vi utbetalt  3,2 milliarder kroner i vederlagsmidler til norske opphavsmenn og utgivere.

17 www.kopinor.no


Laste ned ppt "Arkivmateriale på nett – med rettighetene klarert Det 7. norske arkivmøte 5. april 2016 Yngve Slettholm, adm. direktør, Kopinor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google