Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Europapolitisk samarbeid informasjon til nye politikere høsten 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Europapolitisk samarbeid informasjon til nye politikere høsten 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Europapolitisk samarbeid informasjon til nye politikere høsten 2015

2 Hvorfor delta i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter - delta i og bidra til debatten. Vi har noe å tilføre og vi har noe å lære Utnytte europeiske relasjoner i næringsutvikling og tjenesteproduksjon - skape merverdi for innbyggere, næringsliv og samfunnet for øvrig.

3 Merverdi ved europeisk samarbeid Økt kontaktflate mellom ulike land og folk for spredning av kunnskap og mellom-folkelig forståelse, overføring og tilførsel av kompetanse mv. Flere kanaler med adgang til viktige europeiske beslutningstakere Adgang til ulike europeiske program for utvikling og samarbeid, samt utforming og gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak Konkret supplement til nasjonale tiltak for å nå felles mål

4 Regjeringens målsetting for europapolitikken  Føre en proaktiv politikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser og politikkutforming i EU  Styrke koordineringen for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning. Egen europaminister, ny Europastrategi fra juni 2014 og etablering av Regjeringens europautvalg som møtes ca. hver 6 uke.

5 Hovedprioriteringer for Norge i Europa Økt konkurransekraft og verdiskaping Bedre kvalitet i forskning og utdanning En ambisiøs klima- og energipolitikk Økt trygghet og sikkerhet En helhetlig migrasjonspolitikk Virkemidler: Politisk engasjement og samordning, åpenhet og debatt, kunnskap samt samarbeid med EU-land

6 Uttalelser fra Europaministeren Jeg er opptatt av å involvere Stortinget mer samt organisasjoner, bedrifter, kommuner og fylker. EU/EØS er i stadig større grad innenrikspolitikk Europapolitikk må være et lagarbeid («team Norway») Forankring, åpenhet og informasjon vil stå sentralt i arbeidet

7 Verktøy for Europapolitisk samarbeid Kompetanseutvikling i egen organisasjon Samarbeid med andre fylkeskommuner og relevante aktører Dialog med nasjonale myndigheter Bilateralt samarbeid (Land Schleswig-Holstein) Deltakelse i europeiske organisasjoner

8 VERKTØY EU program 2014 – 2020 hvor Norge deltar Horisont 2020 - forskning og innovasjon Erasmus+ - ungdom-, utdanning- og sport Creative Europe – kunst, kultur, film mv. Rettigheter og merborgerskapsprogrammet Helseprogrammet Program for sivil beredskap Interreg Delvis: EURES - sysselsetting og sosial innovasjon og CEF - Connecting Europe Facility (IKT-delen)

9 Hvordan lykkes? En internasjonal (eller Europa) strategi er viktig å ha i bunn, men o Den må følges opp med handlingsplaner – iverksetting/gjennomføring for å nå målene o Verktøyene en har til rådighet må utnyttes – krever politisk vilje og interesse, ressurser i form av personer samt økonomiske midler o Kompetanse, forankring, ledelse, entusiasme o Ting tar tid – systematisk arbeid – langsiktig tenkning, men også drivstoff til maskineriet og pådrivere

10 Hva er viktig for deltakelsen i europapolitisk samarbeid? Forankring i egen organisasjon – politisk/administrativt – forholdet til plandokumenter – ta med tilbake input fra deltakelse på ulike arenaer ute – informere og utnytte arbeidet internt Markedsføring av prosjektarbeidet og resultatene - internt/eksternt – synliggjøre verdien av å delta – få oppmerksomhet rundt effekten og betydningen av internasjonalt samarbeid – informasjon - forhold til media, bruk av internett Erfaringsutveksling, beste praksis eksempler, kompetanseutvikling – tilgang på informasjon – delta i og utnytte nasjonale og europeiske nettverk Ressurser - tilgang på arbeidskraft

11 Samarbeid - horisontalt og vertikalt Norske fylker og kommuner er små i europeisk målestokk. Ofte er det derfor en fordel om flere fylker og kommuner samarbeider for å få større slagkraft. Internt samarbeid i en region mellom myndigheter, næringsliv, kompetanseinstitusjoner, organisasjoner, osv. er nødvendig for et effektivt samarbeid rettet mot Europa.


Laste ned ppt "Europapolitisk samarbeid informasjon til nye politikere høsten 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google