Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsearbeiderfag Nannestad videregående skole. Aktuelle arbeidssteder Som helsefagarbeider kan du få arbeid i -spesialisthelsetjenesten -psykisk helsevern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsearbeiderfag Nannestad videregående skole. Aktuelle arbeidssteder Som helsefagarbeider kan du få arbeid i -spesialisthelsetjenesten -psykisk helsevern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsearbeiderfag Nannestad videregående skole

2 Aktuelle arbeidssteder Som helsefagarbeider kan du få arbeid i -spesialisthelsetjenesten -psykisk helsevern på alle nivåer -institusjoner -varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

3 Sentrale arbeidsoppgaver Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk journalføring, dokumentasjon og rapportering

4 Utdanningsløp Helse og sosialfaghelsearbeiderfag lærling som helsearbeider lærling som helsearbeider(fagbrev) Påbygging til generell studiekompetanse VG4 Påbygging til generell studiekompetanse VG3

5 Fag- og timefordeling Vg2 helsearbeiderfag Fellesfag: Engelsk (2 timer) Norsk (2 timer) Kroppsøving (2 timer) Samfunnsfag (3 timer) Programfag: Kommunikasjon og samhandling (5 timer) Helsefremmende arbeid (7 timer) Yrkesutøvelse (5 timer) Prosjekt til fordypning (9 timer)

6 Helsearbeiderfag Arbeider med praktisk sykepleie i sykehus og psykiatriske institusjoner, i alders- og sykehjem, innen omsorgen for psykisk utviklingshemmede og innen rusomsorgen, også hjemme hos pasienter. Samarbeider med pasient/bruker, pårørende og aktuelle yrkesgrupper Ha evne til og interesse for å arbeide med mennesker God fysisk og psykisk helse Begynnerlønn 272 100 uten tillegg. Etter 10 års ansiennitet minimum 316 500 (i kommunal sektor 2009 jfr. Fagforbundet) MATING PÅ ØVINGSPOSTEN HIAK: Tonje Sørum og Hedda Hortemo får prøve hvordan det er å være pleier og pasient på et sykehjem

7 Vil du bli lærling? Bedriftene selv avgjør hvem de ansetter, du må søke med egenhendig skrevet søknad og CV. Bedriftene selv avgjør hvem de ansetter, du må søke med egenhendig skrevet søknad og CV. Bedriftene ser særlig på: Bedriftene ser særlig på: Lavt fravær, og karakteren God i orden/adferd. Lavt fravær, og karakteren God i orden/adferd. God kroppsøvingskarakter, og alminnelig gode fagkarakterer i særlig studieretningsfagene. (Minimum bestått i alle fag.) God kroppsøvingskarakter, og alminnelig gode fagkarakterer i særlig studieretningsfagene. (Minimum bestått i alle fag.) At du virker interessert i faget, og sympatisk som person under intervjuet. At du virker interessert i faget, og sympatisk som person under intervjuet.

8 HVORDAN SKAFFE LÆRLINGPLASS Jobben med å skaffe seg lærlingplass starter i løpet av VG2 kurset. Ta kontakt med de bedriftene du kan tenke deg å søke til, og leverer en god skriftlig søknad (gjerne med referanser/attester). Besøk gjerne bedriftene hvis du har anledning til det, spør da etter faglig leder for lærlingene. Søk også om lærlingplass gjennom VIGO Gjør en god jobb når du er i utplassering. Forbered deg godt til intervju. -”Selg” deg selv!

9 Hva kan du forvente deg i lønn som lærling? Du får ei årslønn som ferdig fagarbeider i ditt fag, fordelt på de to årene Årslønna er vanligvis fordelt omtrent slik: – 1. halvår: 30% – 2. halvår: 40% – 3.halvår: 50% – 4.halvår: 80%

10 VG3 påbygging til generell studie-kompetanse FagTimer Norsk10 Matematikk5 Naturfag3 Historie5 Kroppsøving2 Programfag fra studiespesialiserende programområde 5 SUM30

11 VG4 påbygging til generell studiekompetanse FagTimer Norsk10 Matematikk5 Naturfag3 Historie5 SUM23

12 Hva er forskjellen på generell og spesiell studiekompetanse? Generell studiekompetanse er minimumsbilletten til høyere utdanning. Spesiell studiekompetanse er krav i form av spesielle programfag, karakternivåer, helsekrav, politiattest med mer ved en del utdanninger i høyskoler og universiteter. Dvs. et tilleggskrav som finnes ved noen studier. I tillegg styres opptaket til de fleste studier av hvor gode karakterer søkerene har.

13 Poengberegning ved opptak til høyere utdanning gjeldende fra og med studieåret 09/10 Alle fag med tallkarakterer (standpunkt og eksamen), skal regnes med i beregningen av karakterpoeng. Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10. Utenom kvote for førstegangsvitnemål, skal karakterforbedringer erstatte tidligere karakter i samme fag.

14 Videreutdanning Det er per i dag 10 offentlig godkjente videreutdanninger for helsefagarbeidere; - Barsel- og barnepleie -Eldreomsorg -Administrasjon -Kreftomsorg og lindrende pleie -Psykisk helsearbeid -Rehabilitering -Veiledning -Tverrfaglig miljøarbeid -Miljøarbeid innen rus -Spesialrenhold i helsetjenesten http://ped.lex.no/4daction/WA_Fagskoletilbud?STUDIE=F01 Høyskole/Universitet Etter ett år med påbygging til generell studiekompetanse har man som helsefagarbeider et godt grunnlag for å studere f.eks -sykepleie -psykologi -helseadministrasjon …og lignende

15 Noen spørsmål?


Laste ned ppt "Helsearbeiderfag Nannestad videregående skole. Aktuelle arbeidssteder Som helsefagarbeider kan du få arbeid i -spesialisthelsetjenesten -psykisk helsevern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google