Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram
AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

2 Vitnemål og kompetansebevis
Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag. Kompetansebevis gir deg ikke adgang til universiteter og høyskoler.

3 Generell og spesiell studiekompetanse
Generell studiekompetanse: Alle som har fullført og bestått tre år får generell studiekompetanse. Alle studier krever minimum dette. Spesiell studiekompetanse: Noen studier krever realfag som matematikk, fysikk eller kjemi. Andre kan ha krav om minste karakter i fag, for eksempel minst karakteren 3 i Norsk hovedmål, eller 4 i Matte.

4 Spesiell studiekompetanse
Arkitekt NTNU: (R1+R2) og FYS1. Ingeniør: (R1+R2) og FYS1. NTNU krever minst karakteren 4 i R2 (anbefalt FYS2). Medisin, tannlege, farmasi, human ernæring: R1/(S1 + S2) og FYS1 og (KJE1+2) Tannpleier: R1/(S1 + S2) eller FYS1 eller KJE1 Veterinær: R1/(S1 + S2) og (KJE1+2) Noen informatikkfag UiO: (R1+R2) og FYS1. Realfag: R1/(S1 + S2) og enten (R1+R2) eller (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) Økonomiske fag på universiteter: R1/(S1 + S2) Noen studier har opptaksprøver som for eksempel politi, kunsthøyskoler og arkitekt UiO. Andre kan kreve praksis som for eksempel hotell på UiS.

5 Førstegangsvitnemål Ikke brukt mer enn 3 år på VGS. Unntak: Sykdom, militærtjeneste, folkehøgskole, omvalg. Du konkurrerer i denne kvoten til og med det året du fyller 21 år. 50% av studieplassene er forbeholdt disse. Kun originalvitnemålet fra VGS. Ingen endringer tillatt unntatt medhold i klage. Kan kun utstedes én gang per person. Tar du nye fag etter Vg3 skal disse dokumenteres på kompetansebevis hvis de utløser realfagspoeng eller dekker spesielle opptakskrav. Hvis ikke skal de føres på vitnemålet. I begge tilfellene har du ikke lenger et førstegangsvitnemål. Du kan konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål og ordinær kvote samtidig.

6 Valg av programfag VG2: Du skal velge fire fag, der ett av dem må være matte. VG3: Du skal velge tre fag Du må fortsette med minst to av fagene fra VG2 (fordypning). Disse to fagene MÅ være fra samme programområde (Språk, samfunnsfag og økonomi eller Realfag). Det tredje faget kan velges fritt (også fra Vg2).

7 Valg av programfag forts.
Har du hatt fordypning i engelsk eller norsk på ungdomsskolen, MÅ du ha spansk på VG Du kan da ikke få fordypning i fag fra blokk 1 (se blokkskjema).

8 Realfag- og språkpoeng
Alle 5 timers realfag gir 0,5 poeng. R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng. Alle språk (unntatt engelsk) gir 0,5 eller 1 poeng. Poengene blir lagt til karakter- snittet ditt, etter at du har ganget med 10. For eksempel: 4 i alle fag, gir 4 * 10 = 40 karakterpoeng.

9 Matte studiespesialiserende + toppidrett
Høyere utdanning Generell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse *) Høyere utdanning Generell studie-kompetanse Vg3 R2 realfaglig matte (140t) S2 samfunns-faglig matte (140t) Vg2 2P praktisk matte (84t) 2T teoretisk matte (84 t) R1 realfaglig matte (140t) S1 samfunns-faglig matte (140t) X teoretisk matte (84t) Vg1 1P praktisk matte (140t) 1T teoretisk matte(140t) Programfag Fellesfag

10 Programfagtilbudet Vg2 og Vg3 2015-2017
Programområde for realfag Matematikk R1, R2, S1, S2, X Fysikk 1 og 2 Kjemi 1 og 2 Biologi 1 og 2 Geofag 1 og 2 Teknologi og forsknings- lære 1 og 2 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Internasjonal engelsk (Vg2) Samfunnsfaglig engelsk (Vg3) Sosiologi og sosialantropologi (Vg2) Politikk og menneskerettigheter (Vg3) Sosialkunnskap (Vg3) Markedsføring og ledelse 1 og 2 Samfunnsøkonomi 1 og 2 Økonomistyring Økonomi og ledelse Rettslære 1 og 2 Medier og informasjonskunnskap 1 og 2 Historie og filosofi 1 og 2 Psykologi 1 og 2 Les mer om fagene på:

11 Blokkskjema 2015-2016 Blokk 1 Blokk 2 Blokk 3 Blokk 4 Biologi 1
Kjemi 1 Fysikk 1 Matte R1 Geofag 1 X-matte Internasjonal engelsk Matte S1 Teknologi og forskningslære 1 Historie og filosofi 1 Rettslære 1 Matte 2P Markedsføring 1 Psykologi 1 Samfunnsøkonomi 1 Sosiologi og sosialantropologi Økonomistyring Medie og informasjons-kunnskap 1 OBS!! Spansk VG3

12 Lenker til læreplaner mv
Læreplaner realfag Vg2 Læreplaner språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 vilbli.no - realfag vilbli.no - språk samfunnsfag og økonomi Samordna opptak Samordna opptak poenggrenser 2014 Antall elever på ulike programfag nasjonalt

13 Presentasjon av fagene


Laste ned ppt "Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google