Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av fag til Vg3 Foreldremøte Oslo kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av fag til Vg3 Foreldremøte Oslo kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av fag til Vg3 Foreldremøte 27.10.2014 Oslo kommune
Utdanningsetaten Persbråten videregående skole Valg av fag til Vg3 Foreldremøte

2 Fag- og timefordeling Persbråten videregående skole
Vg1 studiespesialisering Vg2 realfag eller språkfag, samfunnsfag og økonomi Vg3 realfag eller språkfag, samfunnsfag og økonomi

3 Persbråten videregående skole Fellesfag og programfag
Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 6 Matematikk 5 3* Naturfag Engelsk Fremmedspråk 5** Samfunnsfag 3 Geografi 2 Historie Religion Kroppsøving Sum fellesfag timer pr uke 30 15 15 (20) Programfag 15 (10) Sum Timer oppgitt i ¾ timer (skoletimer pr uke) Persbråten videregående skole

4 Programområder Realfag Språkfag, samfunnsfag og økonomi Idrettsfag
Persbråten videregående skole Programområder Realfag Språkfag, samfunnsfag og økonomi Idrettsfag

5 Regler for valg av programfag
Persbråten videregående skole Regler for valg av programfag I år skal eleven velge 15 timer, 3 programfag av 5t i Vg3 To av programfagene må være fra eget programområde. Det tredje programfaget kan være fra eget eller et annet programområde. To av fagene innenfor programområdet til eleven i Vg2, må føres videre i Vg3 slik at det blir fordypning. Språk på nivå III innfrir krav til fordypning i ett fag. Tas som privatist. Hvis eleven ikke har hatt 2.fremmedspråk på ungdomsskolen, erstattes det ene valgfrie programfaget i Vg3 med 5 timer 2.fremmedspråk

6 Fagtilbudet 2015/2016 Persbråten videregående skole
Ikke alle kombinasjoner av fag vil være mulig å velge. Alle elever vil få fordypninger som sikrer at de får vitnemål, men muligheter for at eleven ikke får førstevalget sitt, er til stede.

7 Persbråten videregående skole
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Fag som gir fordypning: Politikk individ og samfunn sosiologi og sosialantropologi (Vg2) politikk og menneskerettigheter Rettslære 1 og 2 Fremmedspråk nivå 3 (Elever som behersker morsmålet sitt godt både skriftlig og muntlig, kan ta faget som privatist.) Næringslivsøkonomi økonomistyring (Vg2) økonomi og ledelse Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2 Historie og filosofi 1 og 2 Engelsk internasjonal engelsk (Vg2) samfunnsfaglig engelsk

8 Programområde for realfag Fag som gir fordypning:
Persbråten videregående skole Programområde for realfag Fag som gir fordypning: Kjemi 1 og 2 Fysikk 1 og 2 Biologi 1 og 2 Informasjonsteknologi 1 og 2 Matematikk R1 og R2 Matematikk S1 og S2 Programområde for Idrettsfag (kan velges uansett programområde så lenge kravet til fordypninger er sikret) Toppidrett

9 Studiekompetanse Persbråten videregående skole
Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler. Alle som fullfører og består tre år videregående opplæring på Persbråten At du har nok timer og fag, kvalitetssikres av skolens ledelse Over 90% av studiene krever bare generell studiekompetanse

10 Spesiell studiekompetanse
Persbråten videregående skole Spesiell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Arkitekthøyskolen i Oslo Politihøyskolen Musikkhøyskolen

11 Spesiell studiekompetanse
Persbråten videregående skole Spesiell studiekompetanse Alle realfagsstudier krever matematikk R1 eller S1+S2 I tillegg må man ha full fordypning i minst ett realfag (Biologi, kjemi, fysikk, R-matematikk eller informasjonsteknologi) Medisin: R1/S1+S2, Fysikk 1 og Kjemi(1+2). Mange andre land krever biologi i tillegg. (ansa.no) Ingeniør: R(1+2), Fysikk 1 NTNU-teknologistudier krever minimum karakteren 4 i R2 matematikk Tre-semesters ordning hvis kravet ikke er oppfylt Økonomi (master): R1/S1+S2 Økonomi Danmark R1/S1+S2 og engelsk Vg2 Utlandet er stort og mangfoldig! (ansa.no)

12 Tilleggspoeng for noen programfag
Persbråten videregående skole Tilleggspoeng for noen programfag Det gis maksimalt 4 tilleggspoeng R2 og Fysikk 2 gir 1.0 poeng (Vg3) Alle andre programfag fra realfag (5t/u) gir 0.5 poeng 1.0 poeng for fordypning i fremmedspråk som programfag (5t/u) (nivå III) 0.5 poeng for ekstra fremmedspråk som programfag (5t/u) (nivå I og nivå II) – tilbys ikke på Persbråten Det gis ikke mer enn 1,5 poeng tilsammen for samme språk

13 Persbråten videregående skole
Tilleggspoeng Alderspoeng Det gis 2 poeng pr år, maks 8 poeng til og med fylte 23 år Kjønnspoeng Til enkelte studier gis det kjønnspoeng Opptaksprøver Til enkelte studier gis det poeng for opptaksprøver Praksispoeng Det kan gis poeng for praksis til journalistutdanningene Utdannings-, militær- og folkehøgskolepoeng Det gis tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøgskole eller militær-/siviltjeneste

14 Nyttige nettsteder Persbråten videregående skole
Forskrift for opptak til høyere utdanning samordnaopptak.no

15 Førstegangsvitnemål Persbråten videregående skole
50% av studieplasser skal tilbys søkere med førstegangsvitnemål (inntil det året de fyller 21 år) Du må ha gjennomført og bestått vgs på ordinær tid - tre år (det finnes noen få unntak fra 3-års regelen) Du kan, som privatist, forbedre karakterer og ta tilleggsfag i løpet av disse tre årene Innenfor kvoten for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med karakterpoeng, tilleggspoeng for programfag og eventuelt tilleggspoeng for underrepresentert kjønn

16 Fagvalg Persbråten videregående skole
Elevene får informasjon om regler og innhold i fagene før fagvalget (januar) Valget foregår i begynnelsen av februar

17 De skal altså både søke skoleplass og velge fag!
Persbråten videregående skole Søknad om skoleplass til Vg3 på Elevene bruker MinID for å logge inn på vigo.no Søknadsfrist 1. mars De skal altså både søke skoleplass og velge fag!


Laste ned ppt "Valg av fag til Vg3 Foreldremøte Oslo kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google