Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 20. august 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Vg1 20. august 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Vg1 20. august 2014

2 Program Presentasjon av skolen Mål og strategier Informasjon om utdanningsprogrammene Omvisning

3 Ledelsen Bjerke videregående skole 2013 - 2014 Rektor Astrid Grytte

4 Skolens ledelse Rektor: Astrid Grytte Assisterende rektor: Hege Britt Johnsen Studieleder: Arne Braathen Avdelingsleder studiespesialisering: Maria Perez Østigård Avdelingsleder studiespesialisering: Eirik Ervik Avdelingsleder idrett: Peter Samuelsen Avdelingsleder medier og kommunikasjon: Erik Isakson

5 Rådgiverne Bente Foss: Idrettsfag Studiespesialisering (1ST,1STB) Mette Olden Medier og kommunikasjon Studiespesialisering (1STC,1STD,1STE)

6 Fakta om skolen Tre utdanningsprogram Idrettsfag Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Spesialundervisning Grunnskoleopplæring 780 elever 100 ansatte Godt søkt skole

7 STRATEGI FOR Å BEDRE RESULTATENE TIL ELEVENE PÅ BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE I 2014 Vi prioriterer tre områder: 1.Utvikle enhetlig, god og rettferdig praksis 2.Skape faglig konsentrasjon i undervisningen 3.Utvikle en tydelig informasjons- og kommunikasjonsstrategi

8 Læring skjer på skolen Lavt fravær er en suksessfaktor for gode resultater Elever som ikke består videregående har ofte svært høyt fravær i forhold til de som består. Eleven har aktivitetsplikt (Opplæringsloven §3-4) Eleven plikter å være aktiv i opplæringen Eleven plikter å møte på varslede vurderingssituasjoner Eleven kan ikke kreve nye vurderingssituasjoner ved fravær Det er bare 190 skoledager (175 fridager)

9 Fravær § 3.47 i Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

10 Grønt kort ordningen 1) Elever som kommer etter at læreren har lukket døren skal henvende seg på kontoret. De vil få adgangskort (grønt kort)t til timen dersom de er registrert der innen 10 minutter 2) Adgangskort kan gis inntil 3 ganger pr. termin, 3) Elever som kommer for sent innen 10 minutter, får ordensanmerkning som settes av faglærer. 4) Elever som kommer mer enn 10 minutter for sent, vil ikke få adgang til klasserommet. De skal arbeide med læringsmålene på læringssenteret. Faglærer fører timefravær. 5) Etter 3 grønne kort innkalles eleven til samtale med kontaktlærer. 6) Ved ekstraordinære tilfeller som strømbrudd/ T-banestopp m.m. vil rektor gi unntak fra regelen.

11 Elevengasjement Elevens egen aktivitet har stor positiv betydning på elevens læring og resultater Sette seg faglige og personlige mål Bruke sitt talent Elevråd

12 Foreldresamarbeid Foreldremøter Tirsdag 22. oktober Vg1 alle utdanningsprogram Velkomstsamtale 28. august Utviklingssamtaler

13 Engasjerte lærere Bredt fagvalg Leksehjelp Kveldsåpen skole Trening etter skoletid Bjerke videregående skole 2013 - 2014 Hva kan vi tilby

14 Nye Bjerke – "Åpen hele døgnet" Bjerke videregående skole 2013 - 2014

15 Praktisk informasjon Elevbrosjyre Elevbrosjyren_201415.pdf Elevens halvårsplan Prøveplan Bjerke videregående skole 2013 - 2014

16 Matematikktilbudet på Bjerke Bjerke videregående skole 2013 - 2014 Matematikk programfag R1 (realfag) 140 timer Matematikk programfag R1 (realfag) 140 timer Matematikk fellesfag Vg2 P (praktisk) 54 timer Matematikk fellesfag Vg2 P (praktisk) 54 timer Matematikk programfag S1 (samfunnsfag) 140 timer Matematikk programfag S1 (samfunnsfag) 140 timer Matematikk programfag R2 (realfag) 140 timer Matematikk programfag R2 (realfag) 140 timer Matematikk fellesfag Vg1T(teoretis k) 140 timer Matematikk fellesfag Vg1T(teoretis k) 140 timer Matematikk fellesfag Vg1P (praktisk) 140 timer Matematikk fellesfag Vg1P (praktisk) 140 timer Matematikk programfag S2 (samfunnsfag) 140 timer Matematikk programfag S2 (samfunnsfag) 140 timer Vg2 Vg3 Vg1

17 Fremmedspråk Tilbudet vårt er: Spansk nivå 1 og 2 Tysk nivå 1 og 2 Fransk nivå 2 Eksamen morsmål Bydekkende tilbud i følgende språk: Italiensk, russisk, koreansk, japansk, latin, kinesisk Krav til fremmedspråk avhenger av elevenes språkopplæring i grunnskolen Bjerke videregående skole 2013 - 2014

18 Avsluttende fag Idrettsfag: Engelsk, matematikk, naturfag, aktivitetslære, topp- eller breddeidrett Studiespesialisering: Engelsk, matematikk, naturfag, geografi og samfunnsfag, topp- eller breddeidrett Medier og kommunikasjon: matematikk, naturfag, programfag (3 karakterer) og prosjekt til fordypning Alle utdanningsprogram: mulighet for eksamen i morsmål Bjerke videregående skole 2013 - 2014

19 Sosialpedagogiske oppgaver Hjelpetiltak og tilrettelegging Dokumentasjon Samtaler Samarbeid med helsesøster

20 Rutiner Fritak for vurdering i sidemål( vitnemål til kontaktlærer, søknad til rådgiver) Lånekassen www.lanekassen.no. Søknadsfrist 15. novemberwww.lanekassen.no

21 Yrkes og utdanningsorientering (YOU) Informasjon fra rådgiver i klasser/trinn.(Uke 35-39) Samtaler med rådgiver.(Bestille time) Presentasjon av nettsteder www.utdanning.no og www.vilbli.nowww.utdanning.no www.vilbli.no

22 Utdanningstorg på skolen og studietest (november) Besøk fra høyskoler og universitet i midttimer og fag. Innsøking til videregående skole (1.mars) www.vigo.nowww.vigo.no Vi veileder- Elevens ansvar å søke. Fortrinnsrett (Idrett og studiespesialisering)

23 Følg med Skolens nettside: www.bjerke.vgs.nowww.bjerke.vgs.no Facebook (Bjerke videregående skole – link på hjemmesiden) Instagram

24 Velkommen til samarbeid! Bjerke videregående skole 2013 - 2014


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Vg1 20. august 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google