Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 20. august 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Vg1 20. august 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Vg1 20. august 2014

2 Program Presentasjon av skolen Mål og strategier Informasjon om utdanningsprogrammene Omvisning

3 Bjerke videregående skole 2013 - 2014
Ledelsen Rektor Astrid Grytte Bjerke videregående skole

4 Skolens ledelse Rektor: Astrid Grytte
Assisterende rektor: Hege Britt Johnsen Studieleder: Arne Braathen Avdelingsleder studiespesialisering: Maria Perez Østigård Avdelingsleder studiespesialisering: Eirik Ervik Avdelingsleder idrett: Peter Samuelsen Avdelingsleder medier og kommunikasjon: Erik Isakson

5 Rådgiverne Bente Foss: Idrettsfag Studiespesialisering (1ST,1STB) Mette Olden Medier og kommunikasjon Studiespesialisering (1STC,1STD,1STE)

6 Fakta om skolen Tre utdanningsprogram Idrettsfag Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Spesialundervisning Grunnskoleopplæring 780 elever 100 ansatte Godt søkt skole

7 STRATEGI FOR Å BEDRE RESULTATENE TIL ELEVENE PÅ BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE I 2014
Vi prioriterer tre områder: Utvikle enhetlig, god og rettferdig praksis Skape faglig konsentrasjon i undervisningen Utvikle en tydelig informasjons- og kommunikasjonsstrategi

8 Læring skjer på skolen Lavt fravær er en suksessfaktor for gode resultater Elever som ikke består videregående har ofte svært høyt fravær i forhold til de som består. Eleven har aktivitetsplikt (Opplæringsloven §3-4) Eleven plikter å være aktiv i opplæringen Eleven plikter å møte på varslede vurderingssituasjoner Eleven kan ikke kreve nye vurderingssituasjoner ved fravær Det er bare 190 skoledager (175 fridager)

9 Fravær § 3.47 i Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova
For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

10 Grønt kort ordningen 1) Elever som kommer etter at læreren har lukket døren skal henvende seg på kontoret. De vil få adgangskort (grønt kort)t til timen dersom de er registrert der innen 10 minutter 2) Adgangskort kan gis inntil 3 ganger pr. termin, 3) Elever som kommer for sent innen 10 minutter, får ordensanmerkning som settes av faglærer. 4) Elever som kommer mer enn 10 minutter for sent, vil ikke få adgang til klasserommet. De skal arbeide med læringsmålene på læringssenteret. Faglærer fører timefravær. 5) Etter 3 grønne kort innkalles eleven til samtale med kontaktlærer. 6) Ved ekstraordinære tilfeller som strømbrudd/ T-banestopp m.m. vil rektor gi unntak fra regelen.

11 Elevengasjement Elevens egen aktivitet har stor positiv betydning på elevens læring og resultater Sette seg faglige og personlige mål Bruke sitt talent Elevråd

12 Foreldresamarbeid Foreldremøter Tirsdag 22. oktober Vg1 alle utdanningsprogram Velkomstsamtale 28. august Utviklingssamtaler

13 Bjerke videregående skole 2013 - 2014
Hva kan vi tilby Engasjerte lærere Bredt fagvalg Leksehjelp Kveldsåpen skole Trening etter skoletid Bjerke videregående skole

14 Nye Bjerke – "Åpen hele døgnet"
Bjerke videregående skole

15 Bjerke videregående skole 2013 - 2014
Praktisk informasjon Elevbrosjyre Elevbrosjyren_ pdf Elevens halvårsplan Prøveplan Bjerke videregående skole

16 Matematikktilbudet på Bjerke
Vg3 Matematikk programfag R2 (realfag) 140 timer Matematikk programfag S2 (samfunnsfag) 140 timer Vg2 Matematikk programfag R1 (realfag) 140 timer Matematikk programfag S1 (samfunnsfag) 140 timer Matematikk fellesfag Vg2 P (praktisk) 54 timer Vg1 Matematikk fellesfag Vg1T(teoretisk) 140 timer Matematikk fellesfag Vg1P (praktisk) 140 timer Bjerke videregående skole

17 Bjerke videregående skole 2013 - 2014
Fremmedspråk Tilbudet vårt er: Spansk nivå 1 og 2 Tysk nivå 1 og 2 Fransk nivå 2 Eksamen morsmål Bydekkende tilbud i følgende språk: Italiensk, russisk, koreansk, japansk, latin, kinesisk Krav til fremmedspråk avhenger av elevenes språkopplæring i grunnskolen Bjerke videregående skole

18 Bjerke videregående skole 2013 - 2014
Avsluttende fag Idrettsfag: Engelsk, matematikk, naturfag, aktivitetslære, topp- eller breddeidrett Studiespesialisering: Engelsk, matematikk, naturfag, geografi og samfunnsfag, topp- eller breddeidrett Medier og kommunikasjon: matematikk, naturfag, programfag (3 karakterer) og prosjekt til fordypning Alle utdanningsprogram: mulighet for eksamen i morsmål Bjerke videregående skole

19 Sosialpedagogiske oppgaver
Hjelpetiltak og tilrettelegging Dokumentasjon Samtaler Samarbeid med helsesøster

20 Rutiner Fritak for vurdering i sidemål( vitnemål til kontaktlærer, søknad til rådgiver) Lånekassen Søknadsfrist 15. november

21 Yrkes og utdanningsorientering (YOU)
Informasjon fra rådgiver i klasser/trinn.(Uke 35-39) Samtaler med rådgiver.(Bestille time) Presentasjon av nettsteder og

22 Utdanningstorg på skolen og studietest (november)
Besøk fra høyskoler og universitet i midttimer og fag. Innsøking til videregående skole (1.mars) Vi veileder- Elevens ansvar å søke. Fortrinnsrett (Idrett og studiespesialisering)

23 Følg med Skolens nettside: Facebook (Bjerke videregående skole – link på hjemmesiden) Instagram

24 Velkommen til samarbeid!
Bjerke videregående skole


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Vg1 20. august 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google