Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpen debatt: Humaniora og innovasjon – institusjonelle utfordringer Christina Hæraas Bergen Teknologioverføring Information Manager Kommersialisering av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpen debatt: Humaniora og innovasjon – institusjonelle utfordringer Christina Hæraas Bergen Teknologioverføring Information Manager Kommersialisering av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpen debatt: Humaniora og innovasjon – institusjonelle utfordringer Christina Hæraas Bergen Teknologioverføring Information Manager Kommersialisering av Innovasjon med Basis i Humanistiske Fag

2 2

3 3

4 4 Kunnskapsportal for kultur og natur på Vestlandet

5 Konferansen om Humaniora & Innovasjon – Universitetet i Tromsø19.09.2016 Christina Hæraas, Information Manager, Bergen Teknologioverføring Den digitale kunnskapsbasen GRIND.no Utgangspunkt veibøkene på nett + boka om Folgefonna Det mest komplette info om Vestlandet Universitetsbiblioteket – systemeier/produsent

6 Bakgrunn Trend internasjonalt: Universitetsbibliotekene systematiserer data (eks MIT), for bedre gjenfinning av data Et enormt tilfang av info : Problemet er å nå ut til publikum/interessenter Hensikt: Veien til forskningsdata bør være kort Christina Hæraas, Information Manager, Bergen Teknologioverføring Hvilke muligheter finnes? Konferansen om Humaniora & Innovasjon – Universitetet i Tromsø19.09.2016

7 7 Samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Hordaland fylkeskommune sammen med hovedsponsorene, Statoil, Gjensidige og Sparebanken Vest. Allmenn kunnskapskanal  Portalen er tiltenkt skoler, fagfolk og ellers den kunnskapssøkende delen av befolkningen Større plan  Strengere publiseringsregime enn ”wikipedia”  Blogg – Feltdagbok og kunnskapsutveksling  Koblinger til digitale baser – Viktig del av UiBs satsing på forskingsformidling BORA, bildesamlinger, e-bøker og digitale pensumlister Konferansen om Humaniora & Innovasjon – Universitetet i Tromsø19.09.2016 Christina Hæraas, Information Manager, Bergen Teknologioverføring

8 Begrensning / mulighet Offentlig institusjon – plikt å tilby offentlig informasjon Åpne / lukkede data Forskning: sensitiv data, uferdig data Grind – begynne enkelt, forskerne bestemmer selv når de vil begynne å være med. Svært kostnadskrevende å tilby gode presentasjoner av data (kartdata) Grind – annen forretningsmodell for finansiering muliggjør gode datapresentasjoner UiB skal ikke selge forskningsdata!! Grind - inviterer til samarbeid for de delene det er mulig å ta betalt for Christina Hæraas, Information Manager, Bergen Teknologioverføring Konferansen om Humaniora & Innovasjon – Universitetet i Tromsø19.09.2016

9 9 Patentering og Alternativ Beskyttelse vs. Åpen Løsning Patent (unikt, etterprøvbart, nyhetshøyde) Ikke publiserbart før patentsøknad er sendt inn Dyrt (typisk NOK 500’ over 20 år per land) Ressurskrevende (mange timer arbeid) Grunnlag for lisensiering og samarbeid 100 % eierskap, men vær obs på frihet/krenkelse (freedom to operate/infringement) Åpen løsning Bygge videre på andres arbeid Gi andre mulighet til å bygge videre på ditt arbeid Kan normalt ikke beskyttes med patent eller hemmelighold Konsulenttjenester basert på løsningen (global konkurransesituasjon) Beskyttes med varemerke og tilhørende domene (best i klassen) Konferansen om Humaniora & Innovasjon – Universitetet i Tromsø19.09.2016 Christina Hæraas, Information Manager, Bergen Teknologioverføring

10 10 Hvordan Kommersialisere med Full Integritet som FoU Hva skal din organisasjon levere? Lovpålagt ansvar i Universitets -og høyskoleloven (om å få næringsmessig anvendelse av forskninsgresultater ut i samfunnet) Publiseringsrett Inntil 2/3 av vederlaget kan kanaliseres inn til forskningsmiljøet til videre FoU TTO’ene er opprettet for å ivareta kommersialiseringsprosessen. Dette har til hensikt å frigjøre tid, slik at forsker kan fokusere på sitt fagarbeid Tidkrevende og kostnadskrevende prosess Prosessen starter vanligvis med å avklare/sikre rettigheter (IPR – Intellectual Property Rights) Konferansen om Humaniora & Innovasjon – Universitetet i Tromsø19.09.2016 Christina Hæraas, Information Manager, Bergen Teknologioverføring

11 11 Forankring av Rettigheter (IPR) Melding fra Idéhaver(e)/forskere sendes til TTO’en Vurdering og eventuell avklaring om kommersialisering Etablere prosjekt (følger bestemt arbeidsprosess) Overføre rettigheter til juridisk enhet med org. nr, typisk forening eller aksjeselskap Beskyttelse: Åndsverkloven beskytter likevel innholdet slik det kommer fram i publikasjonen Patentering lite aktuelt, men kan vurderes på modell og algoritmer (ikke programvare/kildekode) Varemerkeregistrering hos www.patentstyret.nowww.patentstyret.no Forretningsmodell: Bygge åpent system med fri programvare Tildele brukerlisenser innenfor varemerkets domene Konferansen om Humaniora & Innovasjon – Universitetet i Tromsø19.09.2016 Christina Hæraas, Information Manager, Bergen Teknologioverføring

12 12 Teknologisk Arkitektur & Forretningsmodell Konferansen om Humaniora & Innovasjon – Universitetet i Tromsø19.09.2016 Christina Hæraas, Information Manager, Bergen Teknologioverføring

13 Forretningside Basisbevilgning fra UiB – åpent tilgjengelig Kommersielle aktører – utvikler tilleggsapplikasjoner Har konseptet Har interesserte eksterne samarbeidspartnere i regionen (innhold) Har innhold Har basis for drift Arbeider med et utviklingsprosjekt – må søke om eksterne midler Er det interesserte kommersielle aktører?

14 Til debatt…. Universitetet formidler sitt innhold gratis Kan det da være mulig å tilby betalte tjenester på toppen av dette? Vil universitetene få tilstrekkelige midler i fremtiden til å drifte arkivene? ?

15 15 Takk for oppmerksomheten christina.haraas@bergento.no www.bergento.no Konferansen om Humaniora & Innovasjon – Universitetet i Tromsø19.09.2016 Dag Finne – Business Development Manager, Bergen Teknologioverføring

16

17

18

19 Grunnsteinen til UiB Folket vårt liver under strenge vilkår. Det lyt strida for å halde seg uppe og greida seg i tevlingi. I denne eksistensstriden treng me hjelp frå vitskapen. (...) ikkje berre naturvitskapen, men liks mykje åndsvitskapane lyt vera ein lekk i sjøvupphaldingsstriden åt eit slikt lite folk. (...) Det er ikkje um å gjera at det nye universitetet skal verta ein grannsam kopi av det gamle i alle ting. Det er tvertimot meir verdfullt å skapa noko sermerkt, so den nye høgskulen kann gjeva nye tilskot, fremda eit allsidugt kulturliv i samfundet og gjeva nye idear og tildriv til arbeids- og næringsliv.” Komiteen til utredning av spørsmålet om eventuell opprettelse av et universitet i Bergen, 1939


Laste ned ppt "Åpen debatt: Humaniora og innovasjon – institusjonelle utfordringer Christina Hæraas Bergen Teknologioverføring Information Manager Kommersialisering av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google