Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsarbeidet? - eller planarbeidet? Roar Stokken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsarbeidet? - eller planarbeidet? Roar Stokken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsarbeidet? - eller planarbeidet? Roar Stokken

2 Mål Gi forståing for korleis planarbeidet verkar inn på det sosiale systemet planane skal påverke.

3 Di rolle Prosessagent!

4 Gjere aleine Vere saman Gjere saman Engeström – ei tilnærming til Sosial samhandling Subjekt Objekt Verkty, idear, språk Gruppe Tradisjonar, ritual, reglar Arbeidsdeling

5

6 Føresetnad for samarbeid: Felles objekt

7 Søren Kierkegaard At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere en han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer.

8 Informasjon Informeraren si rolle: Den andre, meg og sakstilhøvet Subjekt-objekt-subjekt eller Eg i relasjon til mitt sakstilhøve, som er den andre i relasjon til sitt sakstilhøve? Subjekt-objekt(subjekt-objekt)

9 Informasjonen sine vegar

10 Skulekvardag Planprosess Kjelde

11 SECI

12 Fire arenaer –Sosialisering: Her vert individuell taus kunnskap delt, og vert felles taus kunnskap; den vert spreidd. Sidan taus kunnskap er personleg og i ein samanheng, er delte erfaringar premissar for denne prosessen. –Eksternalisering: Dette er den prosessen der taus kunnskap vert uttrykt kunnskap. I denne prosessen er det å uttrykke den felles tause kunnskapen frå sosialiseringsprosessen sentralt –Kombinering: I denne prosessen vert eksisterande og ny uttrykt kunnskap sett saman. I denne prosessen dannar ein meir kompliserte kunnskapsstrukturar. –Internalisering: I denne prosessen vert uttrykt kunnskap gjort om til taus kunnskap. Ved internalisering skjer i prinsippet det same som i punktet over, men medan det ved kombinering vert gjort på grunnlag av uttrykt kunnskap, vert det her gjort på grunnlag av taus kunnskap.

13 Ba – eller kunnskapshjelpande kontekst –Den samanhengen som ny kunnskap vert skapt i –Denne kan påverkast

14

15


Laste ned ppt "Informasjonsarbeidet? - eller planarbeidet? Roar Stokken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google