Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALVORLIGE INFEKSJONER. SEPSIS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALVORLIGE INFEKSJONER. SEPSIS."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALVORLIGE INFEKSJONER. SEPSIS.
Alvorlig sepsis har en mortalitet på %. Ved alvorlig syk pasient, tenk alltid sepsis. Alle lokale infeksjoner kan bli systemiske/invasive. Mangeartet symptomatologi .

2 SIRS Systemic inflammatory respons syndrome.
Temperatur> 38 eller < 36. Hjertefrekvens> 90. Respirasjonsfrekvens> 20. Hvite celler> eller < 4000. 2 av kriteriene skal være tilstede + mistanke om infeksjon, kan da være sepsis.

3 SEPSIS. Kardinal symptomet på sepsis er Frostanfallet .
Oppkast er et undervurdert tegn (Cytokin mediert). Takypne(hypoxi og vevsacidose). Mental uklarhet (hypoxi og hypoperfusjon). Myalgier/”influensa”. Magesmerter, diare.

4 SEPSIS. ”Jeg er ikke bekvem med symptomene oppkast og diare, det kan være sepsis ”. Flere infeksjonsmedisinere har sagt dette på kurs.

5 SEPSIS. Vi begynner med ABC hos enhver alvorlig syk pasient. Det er vi leger lite flinke til, ambulansepersonellet gjør det hele tiden, der er drillet i dette. Hvordan er respirasjonen ? Takypne med frekvens >20, cyanose ? Hvordan er sirkulasjonen ? Takykardi med puls >90, BT< 90 eller fall >40 fra det vanlige BT, varme eller kalde ekstremiteter, marmorerte ?

6 SEPSIS.

7 SEPSIS. Varmt og kaldt sjokk, SEPSIS-ALVORLIG SEPSIS-SEPTISK SJOKK.
Kontinuum med varme ekstremiteter og normalt BT, varme periferier og hypotensjon(varmt sjokk). Kalde og marmorerte periferier og hypotensjon(kaldt sjokk).

8 SEPSIS. Litt patofysiologi.
Relative hypovolemi pga. vasodilatasjon, senere også kapillærlekkasje med væsketap. Nedsatt vevsperfusjon til alle organ som gir metabolsk acidose. Hypoxi og acidose gir tegn som takypne og takykardi.

9 SEPSIS BEHANDLING. Ved mistanke om sepsis skal væske (Ringer) gis, opptil 2 liter på 1 time, men styrt etter respons. Antibiotika(Cefotaxim 2 g i.v. eller Ceftriakson (Rocephalin)2-4 g i.v. + blodkultur før avreise. For hver time som går uten antibiotika med sepsis og hypotensjon, øker mortaliteten med 7,6 %. Fra Geilo til sykehus 3 timer, mortalitetsøkning på 23 % !

10 SEPSIS.

11 MENINGOKOKKSEPSIS. Pasienter som man mistenker har meningokokksepsis skal ha penicillin i.v. eller i.m. (lateralt på låret) hvis > 30 min. til sykehus. < 2 år 0,3 g i.v. eller i.m. 2-7 år 0,6 g i.v. eller i.m. > 7 år eller voksne 1,2 g i.v. eller i.m.

12 MENINGOKOKKSEPSIS.

13 MENINGOKOKKSEPSIS. Makuløst rødt utslett som senere får hemorragisk punkt i midten.

14 IMMUNSUPPRIMERTE. Kan bli alvorlige infeksjoner hos immunsupprimerte: transplanterte (Sandimmun, prednisolone etc), RA(Methotrexat), kroniske leukemier, polymyalgia reumatika (Prednisolon), immundekter(immunglobulinmangel), alkoholikere. Mindre feber, mindre frostanfall,mindre lokaliserende symtomer (mindre trykkømhet i abdomen, mindre rubor). Infeksjoner kan lettere bli systemiske/invasive. OBS FEBER HOS IMMUNSUPPRIMERTE !

15 NEUTROPEN FEBER. Neutropen feber under cytostatikakurer, haster som alvorlig sepsis. Vurdere samme tiltak. Antibiotika +væske + blodkultur.

16 SPLENEKTOMERTE. Kan få alvorlige infeksjoner med kapselkledde bakterier, pneumokokker. Lav terskel for innleggelse ved uklar feber. Pneumokokksepsis kan ha et hurtig og fatalt forløp. ”Akkurat som om du setter fyr på pasienten”. Skal ha pneumokokkvaksine. Fornyes.

17 NEKROTISERENDE FASCIITT.
Type 1 er en blandingsinfeksjon type 2 er en ren GAS infeksjon. Erytem uten skarp avgrensning. Feber, smerter, mer smerter enn man skulle forvente ut fra det man ser, septisk preget pasient, høy CRP ofte >200. Kan forekomme på hals, skrotum(Fourniers gangren), armer og bein. Obs ” cellulitt” hos diabetikere.

18 NEKROTISERENDE FASCIITT.
Bildet av en vanlig cellulitt.

19 EPIGLOTITT. Sjelden hos barn lenger pga. hib vaksinasjon, men 90 % vaksinerer seg, 10 % uten vaksine og vaksinen beskytter ikke 100 %. Forekommer også hos voksne. Betydelige svelgvansker, sikling, klarer ikke svelge sitt eget spytt, inspiratorisk stridor. Hvis barnet drikker greit med stridor,ok.

20 MENINGITT. Feber + hodepine = meningitt.
Dame 50 år på kontoret. Hodepine i løpet av dagen, feber 38,5. Kjekk, kjørte selv til kontoret og kommer gående ubesværet. Ikke nakkestiv, CRP 48. Øm temporalis arterien. Temporalis arteritt ? Ble enig om å henvise til medisinsk avdeling. Reiste hjem og kom tilbake på legevakten i ambulanse 3 timer senere konfus, nakkestiv og hypotensiv. Pneumokokksepsis og meningitt.

21


Laste ned ppt "ALVORLIGE INFEKSJONER. SEPSIS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google