Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Huawei B593 Brukerveiledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Huawei B593 Brukerveiledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Huawei B593 Brukerveiledning

2 Kom i gang med Huawei B593 Kort oppsummering av hvordan å bruke ruteren: Sett inn et NetCom SIM-kort i ruteren. Skru på ruteren og vent til den har startet opp. Søk opp det trådløse nettverket på PC’en eller mobilen som skal kobles til. (Se lapp på baksiden av ruteren for SSID og WiFi-Key.) Tast inn sikkerhetsnøkkelen/passordet som står på lappen på baksiden av ruteren. Forsøk å åpne en nettside. Du burde da bli bedt om å taste inn PIN og du er på nett. Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft 08 April 2017

3 Hvordan lese indikatorlysene
POWER: Indikerer om ruteren er på eller ikke. (Skru av og på med knappen på siden) WLAN: Indikerer om Ruteren sender WiFi signal eller ikke. (Skru av og på med knappen merket «WLAN» på siden av ruteren.) WPS: Indikerer om WPS er aktiv eller ikke. (Skru av og på med knappen merket «WPS» på siden av ruteren.) Tel1/Tel2: Om det er plugget en IP-telefon i ett av de tilsvarende pluggene bak på ruteren. Mode: Hvilket nett ruteren har dekning med og om den er koblet til nettet eller ikke. (Se neste side for mer detaljert beskrivelse) Signal: Hvor sterkt mobildata signal ruteren har. Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft 08 April 2017

4 Hvordan lese indikatorlyset «Mode»
Mode kan lyse eller blinke i flere farger. Hvis det blinker, har ruteren dekning, men er ikke koblet til mobilnettet. Hvis det lyser, er ruteren koblet til mobilnettet. Hvitt: Ruteren kobler opp til nettverket. Rødt: Ruteren kan ikke koble til nettverket. (Vanligvis fordi det ikke er dekning, SIM er inaktivt, abonnementet er sperret eller PIN ikke er tastet inn) Oransje: GPRS/EDGE nettverket Grønn: 3G/Turbo-3G nettverket Blått: 4G nettverket Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft 08 April 2017

5 Hvordan koble til Trådløst

6 Søke opp WiFi nettverket
Søk opp det trådløse nettverket på din PC, Mac eller Telefon. Navnet på nettverket vil stå på en klistrelapp bak på ruteren merket «WLAN-NAME(SSID)». Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft

7 Taste inn Nettverksnøkkelen
Enheten vil bruke litt tid på å koble til nettverket og vil deretter spørre om passord/nettverksnøkkel. Nettverksnøkkelen står på den samme klistrelappen som nettverksnavnet står på og er merket som «WLAN-KEY(WPA/WPA2)». Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft

8 Taste inn PIN-koden Åpne en nettleser (Internet Explorer, Firefox, Safari eller lignende), tast inn « i adresselinjen. Her logger du inn med brukernavn og passord: «admin» Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft

9 Tast PIN Velg menyen «Internet», tast inn PIN-koden og trykk «Submit» eller «Send». Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft

10 Ruter Administrering

11 Administrere Huawei E589 NB: Ruteren kommer ferdig satt opp med korrekte innstillinger. Det er ingen grunn til å endre på disse innstillingene med mindre kunden opplever tekniske problemer med å koble til ruteren eller internett. Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft

12 Logg inn på ruteren For å få tilgang til ruteren tast inn « i adresselinjen i en nettleser. Her vil du bli bedt om brukernavn og passordt, som er «admin». NB: Ruteren må være koblet fra nettet for å kunne endre innstillinger. Du kan ikke endre innstillingene mens ruteren er koblet til mobilnettet. Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft

13 Låse til 2G, 3G eller 4G Velg «Internet» og deretter «Network Connection» eller «Nettverks Tilkobling» på venstre side. Her kan du låse ruteren til 2G, 3G eller 4G. Det er dog anbefalt å la ruteren stå på «Auto» for å unngå brudd på tilkoblingen. Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft

14 Endre Profil/APN Velg «Internet» og «Tilgangspunktstyring» på venstre side. Her kan du opprette nye APN profiler eller redigere eksisterende profiler. Etter at du har gjort dette, må du velge «Nettverkstilkoblinger» og sette riktig profil som aktiv. Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft

15 Endre SSID og WiFi key Velg «Wi-Fi» og «Wi-Fi-Innstillinger» for å endre navnet på nettverket eller passordet. NB: Hvis du endrer en av disse vil du miste kontakt med nettverket og må koble til det på nytt. Internal /Relation/Identifier 0.1 Draft


Laste ned ppt "Huawei B593 Brukerveiledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google