Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Japan: Studier og arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Japan: Studier og arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Japan: Studier og arbeid
Hvilke planer bør du legge?

2 Oversikt Utdanning Utveksling Arbeid

3 1. Utdanning Flere norske utdanningsinstitusjoner tilbyr undervisning i japansk språk. Videregående skoler: Oslo: OHG, Sonans Bergen: BHG Fredrikstad: Frederik II

4 1. Utdanning Flere norske utdanningsinstitusjoner tilbyr undervisning i japansk språk. Universiteter og høyskoler: Oslo: UiO Bergen: UiB, NHH Trondheim: NTNU

5 1. Utdanning Flere norske utdanningsinstitusjoner tilbyr undervisning i japansk språk. Private språkskoler: Flere steder i Norge: Folkeuniversitetet Oslo: Lingu språkskole

6 1. Utdanning I tillegg finnes det gode ressurser på nett. Kurs online:

7 2. Utveksling Bachelorprogrammene (japansk) ved UiO og UiB gir svært gode muligheter til utveksling i løpet av studietiden. Andre institutter, fakulteter og læresteder har egne utvekslingsavtaler med japanske universiteter. Ettersom det kan være dyrt å finansiere studier ved japanske universiteter selv, er det mest naturlig for de fleste å søke seg til Japan gjennom slike bilaterale utvekslingsavtaler. Men det finnes alternativer: MEXT-stipender Egenfinansierte studier

8 2. Utveksling MEXT-stipender
Stipend til viderekomne studier og forskning (Research students) Stipendet løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan innen alle fagretninger på masternivå eller høyere. Norske statsborgere født på eller etter 2. april 1981 med fullført Bachelorgrad er kvalifisert for å søke. Skriftlig prøve og intervju blir avholdt ved ambassaden ultimo juni/primo juli og danner sammen med det innsendte søknadsmaterialet grunnlaget for vurdering og innstilling. Den endelige beslutningen tas av MEXT. Studiestart april eller september 2016 Søknadsfrist vår/sommer 2015

9 2. Utveksling MEXT-stipender Bachelorstipend (Undergraduate students)
5-årig stipend for studier til bachelorgrad ved et japansk universitet. Norske statsborgere født mellom 2. april april 1999, med fullført videregående utdanning, er kvalifisert til å søke. Stipendet gir anledning til å fullføre en fireårig bachelorgrad med ett års forberedende språkstudier ved et japansk universitet. Det avlegges skriftlig prøve og intervju arrangert av ambassaden. Den skriftlige prøvens innhold vil avhenge av kandidatens ønskede studieretning i henhold til stipendets retningslinjer. Ambassaden vurderer søknadene og gir sin innstilling, men stipendet deles ut av MEXT. Studiestart april 2016 Søknadsfrist vår/sommer 2015

10 2. Utveksling MEXT-stipender
Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students) Stipendet løper i ett år og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå i Japan. Søkere må være født mellom 2. april 1985 – 1. april Må være i gang med Japan-relaterte studier. Studiestart oktober 2015 Søknadsfrist vår 2015

11 2. Utveksling MEXT-stipender
Oppdatert informasjon finner du til enhver tid på

12 2. Utveksling Egenfinansierte studier
Statens lånekasse for utdanning støtter nå studier ved godkjente universiteter fra og med første semester. I tillegg kan det gis støtte til forberedende språkstudier. Lånekassens liste over godkjente utdanningsinstitusjoner er kort, men det er mulig å påvirke. Ta kontakt med Lånekassen og ANSA

13 2. Utveksling Egenfinansierte studier
Global 30 – engelskspråklige studier ved japanske universiteter Krever ingen forhåndskunnskaper i japansk Opptaksprøver kan gjøres hjemmefra

14 3. Arbeid Generelt behov for utenlandsk arbeidskraft og kompetanse
Samtidig kan det være vanskelig å finne jobb De fleste arbeidsgivere krever at en søker behersker japansk og har arbeidstillatelse Arbeidstillatelse krever generelt spesialkompetanse, som regel minimum bachelorgrad, og jobbtilbud Catch 22: Jobbtilbud - Arbeidstillatelse

15 3. Arbeid WORKING HOLIDAY Gjelder norske statsborgere i alderen 18-30
12 mnd visum med arbeidstillatelse Krever kun at man har midler til å forsørge seg selv

16 3. Arbeid NETTSIDER SOM FORMIDLER ARBEID TIL UTENLANDSKE STATSBORGERE
GaijinPot: Japan Times: Daijob:

17 info@os.mofa.go.jp ryouji@os.mofa.go.jp www.no.emb-japan.go.jp


Laste ned ppt "Japan: Studier og arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google