Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn og unge Barn og unge er en sentral målgruppe i forhold til arbeidet med sosial og økonomisk inkludering, noe som også gjenspeiler seg i bl.a. formålsparagrafen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn og unge Barn og unge er en sentral målgruppe i forhold til arbeidet med sosial og økonomisk inkludering, noe som også gjenspeiler seg i bl.a. formålsparagrafen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Barn og unge Barn og unge er en sentral målgruppe i forhold til arbeidet med sosial og økonomisk inkludering, noe som også gjenspeiler seg i bl.a. formålsparagrafen til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferds forvaltningen som sier: ”Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig tjenestetilbud”. Tilskuddsforvaltningen tilknyttet barnefattigdom er et tiltak for å nå dette målet. Formålet med tilskuddsforvaltningen er å 1)styrke det sosiale og forebyggende arbeidet i kommunen 2)utvikle nye tiltak 3)bedre samordningen av lokale tiltak 4)styrke og utvikle kunnskap og kompetanse blant aktørene i lokalsamfunnet.

3 Barn og unge – Fylkesmannens oppdrag Bistå direktoratet med faglig vurdering av søknader og tildeling av tilskudd Informere kommuner om ordningen og stimulere kommuner med behov til å søke Følge opp og veilede de kommuner som har mottatt tilskudd til å bekjempe barnefattigdom, og tilskudd for å utvikle modeller for samarbeid og finne fram til gode metoder for oppfølging av utsatt ungdom Bistå tilskuddskommuner med å utarbeide kommunal handlingsplan (for eksempel oppvekstplan) hvor utsatte barn og unge inngår. Formålet er å sikre forankring av tiltak som en del av kommunens prioriterte områder Formidle erfaringer fra forsøk og utviklingstiltak for å bidra til at kommuner får mer kunnskap og kompetanse om utsatte barn og unge, herunder barnefattigdom Bistå direktoratet med faglige vurderinger av søknader om utsatt ungdom

4 Barn og unge - lenker Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 (§ 1, formål) Handlingsplan mot fattigdom – vedlegg til St.prp.nr. 1 (2009-2010) fra Arbeidsdepartementet Barnefattigdom i Norge – Kompetanseplan for sosialtjenesten og barneverntjenesten 2006-2009 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet Fafo-rapport 2009:50 Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge. En evaluering av to statlige tilskuddsordninger (www.fafo.no/publikasjoner)www.fafo.no/publikasjoner Fafo-rapport 2009:38 Barnefattigdom i Norge Omfang, utvikling og geografisk variasjon. ( www.fafo.no/publikasjoner)www.fafo.no/publikasjoner Oppsøkende og utadrettet arbeid overfor ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv. Rapport fra Barne- og likestillingsdepartementet NOVA-rapport nr 14/10 Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser. Sluttevaluering av utviklingsarbeidet. NOVA-rapport nr 16/10 Verdighetsforvaltning i liv på grensen. En kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt. Ingen kan alt, alle kan noe. Fra erfaring til inspirasjon. Mars 2010. Arbeid og psykisk helse, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Veier tilbake til skole og jobb. Eksempler fra arbeid med ungdom i 8 kommuner og bydeler. Eksempelsamling fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. KONTAKTPERSON: Marianne Pleym Arctander tlf: 77 64 20 72 E-post: mpa@fmtr.nompa@fmtr.no


Laste ned ppt "Barn og unge Barn og unge er en sentral målgruppe i forhold til arbeidet med sosial og økonomisk inkludering, noe som også gjenspeiler seg i bl.a. formålsparagrafen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google