Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OFU forprosjekt Veien frem Generelle utfordringer Heidi Jacobsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OFU forprosjekt Veien frem Generelle utfordringer Heidi Jacobsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 OFU forprosjekt Veien frem Generelle utfordringer Heidi Jacobsen

2 Behov og/eller idé Pasient med plage Fastlege henviser Vurdering kir pol Operasjon 10 uker

3 Ett stopp prosjektet - hypotese Med standardiserte elektroniske henvisninger kan pasientene henvises direkte til dagkirurgi uten en preoperativ undersøkelse på poliklinikken Dette kan medføre Kortere ventetid til dagkirurgi Bedret kost nytte, da pasientene besøker sykehuset en gang. Økt pasienttilfredshet etter kirurgi

4 Ett-stopp prosjektet Kontrollgruppe Intervensjonsgruppe Pasient med plage Fastlege henviser Vurdering kir pol Operasjon 10 uker Pasient med plage Fastlege henviser Operasjon 10 uker

5

6 Veien fram Bakgrunn med tidligere prosjekter/behov Kunde og bedrifter kjenner hverandre fra før og samarbeidet tidligere Det må utvikles egnede verktøy og det må integreres med epj

7 Veien fram Bedrift kontaktet NST v/HIT UNN/NST frigjorde ressurser Innledende møter med design av prosjekt og søknad Prosjektskisse utviklet i fellesskap mellom kunde og bedrifter Skrivearbeid

8 Veien fram Arbeidet var forankret i UNN, Helse Nord RHF og bedriftene Bedriften er søker og eier av prosjektet Dialog med Innovasjon Norge

9 Medisinske bestillings- og beslutningsprosesser Forprosjekt 01.12.08 – 31.03.09 UNN/NST DIPS Profdoc

10 Leveranser fra forprosjektet –Rapport hvor de ulike kliniske spesialitetene er valgt ut og hvor de viktigste funksjonskravene til både spesialisthelsetjenesten, fastlegene og pasientene er definert –Forankringsarbeidet skal medføre at hovedprosjektets deltakere inkl kliniske pilotkunder er definert og avtaler om deltakelse er signert –Prosjektbeskrivelse for et hovedprosjekt som tar sikte på å utvikle en generell løsning for interaktiv samhandling og medisinsk beslutningsstøtte. Et slikt utviklingsløp skal også ivareta pasienters behov for medvirkning.

11 Gjennomføring Arbeidsgruppe Henvisning Arbeidsgruppe ePasient- kommunikasjon Arbeidsgruppe Drift og sikkerhet Litteratursøk Statistikk Dokumenter Intervju Strategier og planer

12 Visjon Elektroniske henvisningsbok Elektronisk pasient- kommunikasjon Et generisk produkt

13 Generelle utfordringer Fra forprosjekt til hovedprosjekt Det ligger ingen forpliktelser, men kanskje noen føringer for videre arbeid Rettighetsspørsmål avklares

14 Generelle utfordringer Risikovillighet hos bedrift og kunde Fordeling av tilskudd - Lite som bevilges til kunden Et framtidig marked

15 Generelle utfordringer Forankring hos kunden Kunnskap om å skrive en søknad Frigjøre ressurser hos kunden (prosjekt versus linjeoppgaver) Bred og riktig representasjon fra kunden Hvor mange kunder for å få et generelt produkt?

16 Generelle utfordringer Jo flere parter jo mer koordinering Forsinkelse hos en part har mye større konsekvens i prosjektet Aktørene prioriterer innsats etter hvor finansieringen/gevinsten er størst

17 Behovsdrevet innovasjon Kunden får være med på å definere krav til utvikling av nye løsninger Bedriften får et produkt som er basert på behov Økt kvalitet, effektivitet, og pasienttilfredshet Sammen moderniserer vi helsevesenet


Laste ned ppt "OFU forprosjekt Veien frem Generelle utfordringer Heidi Jacobsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google