Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3
Kontoplan Grunnmur i regnskapet Oversikt over hvilke forskjellige poster man benytter seg av i regnskapene Logiske og hensiktsmessige grupper Kontokodeklasser, kontokodegrupper og kontokode Norsk Standardiseringsforbunds’ NS 4102 Kontoplanen er grunnmuren i ethvert regnskap. Den gir en oversikt over hvilke forskjellige poster man benytter seg av i regnskapet og organiserer regnskapet i logiske og hensiktsmessige grupper. Hvert av kontonavnene har et unikt kontonummer. Dette nummeret er delt inn i kontokodeklasser, kontokodegrupper og til slutt kontokode. Norsk Standard Kontoplan – NS 4102 brukes i dag av stort sett alle firmaer i Norge og er standard i de fleste regnskapsprogrammer som er på markedet. Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3

2 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3
Kontokodeklasser 1. Eiendeler 2. Egenkapital og gjeld 3. Driftsinntekter 4. Varekostnader 5. Lønnskostnader 6.-7. Andre driftskostnader 8. Øvrige inntekter og kostnader Kontokodeklassene er det første tallet i det firesifrede kontonummeret. Det er 8 forskjellige kontokodeklasser. 1.     Eiendeler – Kortsiktige fordringer, kontanter, og bankinnskudd. 2.     Egenkapital og gjeld – Egenkapital, langsiktig gjeld, leverandørgjeld og utbytte. 3.     Driftsinntekter – salgsinntekt , leieinntekt, billettinntekter og medlemskontingent. 4.     Varekostnad – alle kostnader ved innkjøp av varer 5.     Lønnskostnader – Kontokodeklasse 5 trenger foreninger ikke bry seg om da det ikke utbetales lønn. 6.-7. Andre driftskostnader – Leiekostnader, kontorrekvisita, telefon/porto. 8. Øvrige inntekter og kostnader – Renteinntekter, rentekostnader, bankgebyr, ekstraordinær kostnad, ekstraordinær inntekt. Husk at frivillige foreninger og organisasjoner kan utbetale inntil kroner 2000 som skattefritt honorar per person per år. Dette skal føres som ”andre driftskostnader” og kan for eksempel føres på konto 6790 – honorarer. Et eksempel på hvordan et slikt skjema kan se ut kommer vi tilbake til senere i kurset. Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3

3 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3
Oversikt kontoplan Kursleder deler ut skjemaet ”kontoplan” som vist på slide. Skjemaet finnes i kursmanualen. Oversikten som nå blir utdelt viser hvordan Norsk Standard Kontoplan er bygget opp. Den tar for seg de 8 forskjellige kontokodeklassene og viser hvordan man videre kan sette opp en detaljert kontoplan. Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3

4 Kontoplan Norsk Standard NS- 4102
1510 Kundefordringer 1910 Kontantkasse 1930 Bankkonto 2000 Egenkapital 2400 Gjeld 3000 Salgsinntekter 3100 Medlemskontingent 3200 Billettinntekter 3400 Støtte / sponsor 3900 Annen inntekt 4000 Varekjøp 6500 Leiekostnader 6700 Arrangementskostnader 6780 Vakthold 6790 Honorarer 6800 Kontorrekvisita 6900 Telefon / porto 7100 Reisekostnad 7300 PR-kostnader 7350 Representasjon 8000 Renteinntekter 8100 Rentekostnader 8150 Bankgebyrer 8400 Ekstraordinær inntekt 8500 Ekstraordinær kostnad Kontoplanen er grunnmuren i ethvert regnskap. Den gir en oversikt over hvilke forskjellige poster man benytter seg av i regnskapet og organiserer regnskapet i logiske og hensiktsmessige grupper. Hvert av kontonavnene har et unikt kontonummer. Dette nummeret er delt inn i kontokodeklasser, kontokodegrupper og til slutt kontokode. Norsk Standard Kontoplan – NS 4102 brukes i dag av stort sett alle firmaer i Norge og er standard i de fleste regnskapsprogrammer som er på markedet. Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3

5 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3
Kontoplanøvelse Oppgave: Sett opp en kontoplan for din forening Fremgangsmåte: - Tenk gjennom hvilke inntekter og hvilke utgifter foreningen din har i løpet av regnskapsperioden. - Hvilke brukere har foreningen? Styret, medlemmer, Kulturstyret, eksterne aktører o.l. - Hvor detaljert ønsker dere å være? (F. eks skille mellom blyanter og kulepenner). - Ta utgangspunkt i skjemaet "Oversikt kontoplan" Her skal deltagerne arbeide med en øvelse i bruk av kontoplan Del ut oppgaven som du finner på side 8-9 i modul 3 Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3


Laste ned ppt "Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google