Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapsoversikt 2011 Normisjon Region Øst. Kommentarer til utdelt regnskap •Regnskapet blir ført i forskjellige avdelinger. For oversiktens skyld: •A-regnskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapsoversikt 2011 Normisjon Region Øst. Kommentarer til utdelt regnskap •Regnskapet blir ført i forskjellige avdelinger. For oversiktens skyld: •A-regnskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapsoversikt 2011 Normisjon Region Øst

2 Kommentarer til utdelt regnskap •Regnskapet blir ført i forskjellige avdelinger. For oversiktens skyld: •A-regnskapet er hovedregnskapet. Under og overskudd blir ført mot fri egenkapital. •B-regnskapet er regnskapet som går til øremerkede formål (fellesskapsutvikling med mer) B-regnskapet vil normalt ALLTID gå i minus. Blir ført mot bundne fond. (Skal brukes opp på sikt) •Regnskapet som står i årsmeldingen viser totalregnskapet (Både A- og B-regnskapet)

3 Årsresultat 2010 2011 Total- resultat A og B- regnskap -2 276 148 - 827 004 Resultat uten ekstr. poster, test.gaver - 2 668 000- 1 306 571 I totalresultatet er det inkludert bruk av bundne fondsmidler på kr 718.000 som er brukt til fast ansatte i Acta og Voksensektoren. Hovedregnskapet viser et overskudd på kr 345 000

4 Kommentarer Positivt: Totalresultat: Kr 100 000 bedre enn budsjett! Totale driftskostnader redusert fra 2010 med kr 1 330 000 (hovedsakelig lønn) (Driftskostnadene er redusert med kr 1 932 000 på to år - -nedbemanning) Gaveinntekter økt med kr 332.000 (Driftsinntektene lavere enn i fjor pga lavere tilskudd, testament. Gaver og leirinntekter)

5 Utfordringer: Driftsinntektene fremdeles lavere enn driftskostnadene Behov for økte gaveinntekter for å opprettholde aktivitetsnivået Bruk av bundne fondsmidler må på sikt reduseres

6 ”Inntekter” (Hvor får vi kapital?)

7 Resultat leirsteder 2011: Fossheim: Fossheim: - kr 37.912 - kr 193 592 Haraset: - Haraset: kr 4.292 - kr 48 547 Dalen: Dalen: - kr 37.506 - kr 34 501 TOTALT - kr 71.126 - kr 276 640 20102011

8 Utgifter (Hva bruker vi pengene til?) Regionblad Lokaler Reisekost Porto KIA Edb mm

9 Balansen 2011 Egenkap

10 Driftsinntekter og driftskostnader

11 Egenkapitaloversikt

12

13 Arbeid %HKRegion Internasjonalt arbeid9010 Gaver til arbeid i regionen/Acta 0100 Foreningsgaver 20 80 Ikke øremerket (kirkeoffer, for.g.)2080 Regionblader x 6, eget arbeid 0100 Sesonggaver 100 0 ACTAs givertj. Sentralt9010 NB: Dere kan øremerke gaver fra foreningene til regionen ved å merke gaven ”øremerket regionen” Fordelingsnøkkel


Laste ned ppt "Regnskapsoversikt 2011 Normisjon Region Øst. Kommentarer til utdelt regnskap •Regnskapet blir ført i forskjellige avdelinger. For oversiktens skyld: •A-regnskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google