Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORGE – VERDENS LIKESTE LAND? Velferdskonferansen, 21.mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORGE – VERDENS LIKESTE LAND? Velferdskonferansen, 21.mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NORGE – VERDENS LIKESTE LAND? Velferdskonferansen, 21.mai 2012

3 H VA HAR SKJEDD MED INNTEKTS - OG FORMUESFORDELINGEN I N ORGE DE SISTE TIÅRENE ? E FFEKTENE AV NORSK SKATTEPOLITIKK. GRUNNER TIL AT DET ER ET PROBLEM AT DE RIKESTE TAR EN EN SÅ STOR DEL AV VERDISKAPNINGEN, OG HVORFOR DE BØR SKATTE MER.

4 ANTALL MILLIARDÆRER 4-DOBLET PÅ 10 ÅR Kilde: Kapital 16/2010

5 FORMUESKONSENTRASJON 1984-2010

6 H VEM HAR TAPT PÅ DENNE UTVIKLINGEN ?

7 «Det viser at det går godt i næringslivet. Og det er bra for Norge» FINANSMINISTER SIGBJØRN JOHNSEN

8 OVERKLASSEN EIER 100x FORMUEN TIL ARBEIDERKLASSEN

9 HVA HVIS FORDELINGEN VAR SOM I 1984?

10 E N POLITIKK SOM HAR GAGNET DE RIKE …

11 SKATTEREFORM I 1992 Fjernet progressiv beskatning av kapitalinntekter Fjernet skatt på aksjeutbytter helt Reduserte selskapsbeskatningen = Mindre progressivt skattesystem «Fra 1993 er heilt klart den manglande skatten på aksjeutbytte ein viktig forklaringsfaktor for utviklinga av auka økonomiske skilnader.» Jon Epland, SSB

12 SKATTEREFORM I 2005 Avskaffet ”kakseskatten” (økt arb.giveravgift på høye inntekter) Innførte beskatning av aksjeutbytte utover det såkalte skjermingsfradraget De rike fikk flere år på seg på å tilpasse seg…

13 «AKSJEDEMOKRATIET»?

14 SKATTEPARADIS?

15 ”Tilsynelatende skulle man tro at de blir rammet av denne modellen fordi de nå får høy skatt på aksjeutbytte (…), men de har allerede ordnet seg og kommer aldri til å betale fem flate øre i skatt. De superrike er skattereformens definitive vinnere. Mange vil for alle praktiske formål ikke lenger ha skattepliktige inntekter.” Terje Hansen Professor, Norges handelshøyskole

16 H VORFOR ER DETTE ET PROBLEM ?

17 SKADELIG ULIKHET 1. Ulikhet er skadelig i seg selv, ikke bare for de fattige, men for hele samfunnet. (Spirit Level) 2. Rikdomskonsentrasjon gir mer ustabil økonomi. En fellesnevner for krisa på 30-tallet og dagens krise 3. Rikdom = Makt. Bladet kapital: «vår liste er like mye en studie i makt som i rikdom» 4. Pengekonsentrasjon er urettferdig, og befester seg gjennom arv

18 H VA ER ALTERNATIVET ?

19 ETTERKRIGSTIDEN I USA: TILNÆRMET MAKSLØNN

20 HØY TOPPSKATT BRA FOR ØKONOMIEN

21 K ILDE : P IKETTY, S AEZ, S TANCHEVA (2011)E NDRING FRA 1973-6 TIL 2004-8

22 SUPERRIKDOM ER SLØSING MED SAMFUNNETS RESSURSER «Hvis jeg hadde blitt betalt 50% mer ville jeg ikke gjort en bedre jobb. Hadde jeg blitt betalt 50% mindre ville jeg ikke gjort noen dårligere jobb.» Tidl. Toppsjef i Shell «Når du tjener fem til ti millioner kroner, har du så mange egne penger å passe på at du gjør en dårligere jobb.» Olav thon «At noen blir rike er verken en nødvendig eller tilstrekkelig forutsetning for å skape lønnsomme arbeidsplasser». Kalle Moene

23 ET BEDRE SKATTESYSTEM: Økt toppskatt, flere (bratte) trinn Kutt i offentlige lederlønninger Skattlegge finanssektoren avskaff skjermingsfradraget, og innføre toppskatt og trygdeavgift for utbytteinntekt, som for arbeidsinntekt Gjeninnfør «kakseskatt» (høyere arbeidsgiveravgift på høye lønninger) Mer progressiv formue- og eiendomsskatt for å unngå «nullskatteytere» Mer progressiv arveavgift

24 DU FINNER OSS PÅ manifestanalyse.no ManifestAnalyse


Laste ned ppt "NORGE – VERDENS LIKESTE LAND? Velferdskonferansen, 21.mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google