Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velferdskonferansen, Folkets hus 14. September 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velferdskonferansen, Folkets hus 14. September 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velferdskonferansen, Folkets hus 14. September 2010
Vår velferdspolitikk - Sykehus i krise? Hvordan gjenerobre kontrollen? Unni Hagen, rådgiver Fagforbundet

2 Sykehusreformen 2002: Et fundamentalt systemskifte i helsepolitikken
Ikke fylke/stat, men marked/styring Fra politisk forvaltningsstyre Til bedriftsøkonomisk markedsstyring Åpner for privatisering og konkurranseutsetting Pasienten som middel til økonomisk inntjening

3 Velferdskonferansen, Oslo 2. Mars 2009
Endringer bort fra New Public Management: Ny organisering - forvaltningsmodell som ivaretar politisk styring Avvikle foretaksorgansieringen Nytt finansierings- og regnskapssystem Mindre stykkpris - mer rammefinansiering Medarbeiderinitiert omstilling Nasjonal helseplan som forpliktende styringsverktøy Styrke riksrevisjonens rolle

4 LO-kongressen i mai 2009: vedtok at sykehusene ikke lenger skal styres etter lønnsomhetsregnskap. Kongressen gikk inn for å endre sykehussektoren. Det betyr i realiteten et farvel til foretaksmodellen og bruk av forretningsregnskapsprinsipper.

5 Soria Moria-erklæringen:
"Regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunskjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned."

6 Hva er situasjonen i dag?
Med foretaksorganiseringen og nytt forretningsmessig økonomistyringssystem har politikerne satt seg på sidelinja. Over hele landet ligger strategier som vil snu opp ned på sykehusstruktur ved å sentralisere funksjoner til færre sykehus. Ukultur, byråkrati og skandaler preger hverdagen i sykehussektoren

7 Sykehusstruktur i endring
6 lokalsykehus er lagt ned siden 2007 4 lokalsykehus har mistet den kirurgiske akuttberedskapen helt eller delvis 2 lokalsykehus har fått innskrenket fødetilbudet fra fødeavdeling til fødestue Strategiprosesser truer nå flere sykehus over hele landet

8 Hvordan gjenerobre kontrollen?
1. Endre økonomistyringssystemet 2. Nasjonal helseplan må utvikles til et forpliktende styringsverktøy 3. Gradvis endring av dagens fristilte konsernmodell (fra foretak til forvaltning) Starte med å omorganisere de regionale helseforetakene 4. Styrke riksrevisjonens rolle


Laste ned ppt "Velferdskonferansen, Folkets hus 14. September 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google