Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Ytringsfrihet, Wikileaks og Bibliotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Ytringsfrihet, Wikileaks og Bibliotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihet, Wikileaks og Bibliotek

2

3 http://en.rsf.org/egypt-internet-censorship-and-attacks-on-26-01-2011,39400.html

4 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4024497.ece

5 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihed bør finde Sted

6 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Art 10. Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

7 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net En ytring er ikke nødvendigvis verbal

8 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

9 http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7488045

10 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Internett har gjort ytringsfriheten reell for mange fler Alle får mulighet til å ytre seg for et større publikum – på godt og vondt

11 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

12 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

13 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Art 10. Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

14 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Meddelelsesfrihet og informasjonsfrihet Retten til å ytre seg

15 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

16 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Art 10. Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

17 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Meddelelsesfrihet og informasjonsfrihet Retten til å ytre seg Retten til å bli informert –Krav på informasjon Retten til taushet

18 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1596022.ece

19 http://tb.no/nyheter/per-arne-olsen-skal-granskes-1.2243989

20 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Det er de upopulære meninger som trenger ytringsfrihetens vern

21 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net De som har mørke hemmeligheter vil begrense ytringsfriheten http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/wikileaks/article3955789.ece

22 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihet ≠ ytringsplikt Man kan la være å ytre seg selv om man har lov

23 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

24 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihet ≠ ytringsplikt Man kan la være å ytre seg selv om man har lov Men hvis frykt for konsekvensene fører til sterk selvsensur er det et ytringsfrihetsproblem

25

26

27 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet

28 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Sannhet Sannheten kommer fram gjennom fri meningsutveksling Ikke hindre noen i å si (det de mener er) sannheten

29 http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7479905

30 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Sannhet Sannheten kommer fram gjennom fri meningsutveksling Ikke hindre noen i å si (det de mener er) sannheten Retten til informasjon er en forutsetning for å få fram sannheten

31 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3980026.ece

32 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3569400.ece

33 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3549981.ece

34 http://www.huffingtonpost.com/2011/01/13/tennessee-tea-party-demands_n_808508.html

35 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net “As a result, the Tea Party organizations argue, there should be "no portrayal of minority experience in the history which actually occurred shall obscure the experience or contributions of the Founding Fathers, or the majority of citizens, including those who reached positions of leadership.”

36

37

38 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net ” In response to a question that was sent in over the internet, he [Barack Obama] defended the right of people to freely access information, and said that the more freely information flows, the stronger societies become. He spoke about how access to information helps citizens to hold their governments accountable, generates new ideas, and encourages creativity. The United States’ belief in that truth is what brings me here today.” Hillary Clinton, 21. jan 2010 (pre Wikileaks)

39 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=595394

40 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10008811

41 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet Autonomi (selvbestemmelse)

42 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Autonomi (selvbestemmelse) Individets frie meningsdannelse Rett til informasjon Rett til ikke å bli informert Rett til taushet

43 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet Autonomi Demokrati

44 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Demokrati Informasjon er en forutsetning for deltakelse Informasjon er en forutsetning for kontroll med makthavere Retten til å ytre seg er en forutsetning for medvirkning i demokratiske prosesser

45 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet Autonomi Demokrati En verdi i seg selv?

46 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

47 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

48 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Forhåndssensur

49 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grunnloven § 100 Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

50 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grunnloven § 100 Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

51 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net EMK art 10, 2. avsnitt 2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.

52 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Forhåndssensur Forhåndssensur – å hindre at en ytring blir fremsatt – er mer inngripende enn etterfølgende ansvar. Forhåndstillatelser for demonstrasjoner Midlertidig forføyning

53 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

54 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

55 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

56 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

57 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

58 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

59 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Forhåndssensur Forhåndssensur – å hindre at en ytring blir fremsatt – er mer inngripende enn etterfølgende ansvar. Forhåndstillatelser for demonstrasjoner Midlertidig forføyning Beslag av publikasjoner Konsesjonsordninger for kringkasting

60

61 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grunnloven § 100 Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

62 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter. Grunnloven § 100

63 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Forhåndssensur Forhåndssensur – å hindre at en ytring blir fremsatt – er mer inngripende enn etterfølgende ansvar. Forhåndstillatelser for demonstrasjoner Midlertidig forføyning Filmsensur – aldersgrense –Men ikke sensur av film for voksne

64 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Meninger ≠ Ytringer Det er lov å mene hva man vil Det er lov å være rasist –men det er ikke lov til å fremsette rasistiske ytringer

65 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Art 10. Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

66 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grunnloven § 100 Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

67 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Infrastrukturkavet Trad: Passiv forpliktelse til ikke å hindre ytringer Infrastrukturkrav: Plikt til å bidra aktivt til å legge forholdene til rette for en reell ytringsfrihet Bygger ikke på internasjonal forpliktelse

68 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Ytringsfrihetens avgrensning

69 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

70

71

72

73

74

75 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Personvern Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger Bilde av personer

76 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

77 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7450169

78 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Vil nettsjikane til livs – Vi vil i løpet av 2011 foreslå en ny lov som går på skjerping av bruken av personopplysninger, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet. I dette forslaget vil personvernet av mindreårige styrkes. – I lovforslaget diskuteres det å gjøre det vanskeligere å legge ut personopplysninger, og dermed lettere å slå ned på brudd på den lovgivningen, sier Aas-Hansen. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7450169

79

80 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3080719.ece

81 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net BILDER

82

83

84 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

85 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

86 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

87 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

88 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

89 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

90 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

91 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a)avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b)avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

92 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Skadelige ytringer (?) Personvern Pornografi Oppfordre til visse handlinger Blasfemi? Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger Retten til eget bilde

93

94 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

95

96

97

98

99

100

101

102 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Skadelige ytringer (?) Personvern Pornografi Oppfordre til visse handlinger Blasfemi? Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger

103 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihet Annet? Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Skadelige ytringer (?) Personvern Pornografi Oppfordre til visse handlinger Blasfemi? Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger Opphavsrett

104 http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7500375

105 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihet Annet? Ytringsfrihet Diskriminering Rasisme Seksuell legning Kjønn Religion Etc Skadelige ytringer (?) Personvern Pornografi Oppfordre til visse handlinger Blasfemi? Ytringsfrihetens avgrensning Injurier Privatlivets fred Personopplysninger

106 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Interesseavveining Ytringsfrihet Diskriminering Personvern Farlige ytringer

107 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Informasjons- frihet Informasjonsfrihet

108 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Art 10. Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

109 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grl § 100, annet ledd Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

110 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Barack Obama 2. feb 2011: The right to access information is a fundamental right (Sagt i tale om situasjonen i Egypt)

111 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grunnloven § 100 Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

112 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

113 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grunnloven § 100 Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

114 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net § 26. Unntak for eksamenssvar og karakterar m.m. Det kan gjerast unntak frå innsyn for svar til eksamen eller liknande prøve og innleverte utkast til konkurranse eller liknande. Det same gjeld tilhøyrande oppgåver inntil vedkommande eksamen eller prøve er halden eller vedkommande konkurranse er lyst ut. Det kan dessutan gjerast unntak frå innsyn for karakterar og vitnemål frå utdanning. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om kven som skal få ein pris, eit heidersteikn eller liknande inntil tildelinga er gjort. For opplysningar om kven som har vore vurdert for ein pris, eit heidersteikn eller liknande, gjeld dette også etter tildelinga. Det kan gjerast unntak frå innsyn for personbilete som er teke inn i eit personregister. Det same gjeld opplysningar som er innhenta ved vedvarande eller regelmessig gjenteken personovervaking.

115

116 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Informasjons- frihet Taushetsplikt Informasjonsfrihet Betrodd informasjon (leger, advokater, prester etc) Rikets sikkerhet Bedriftshemmeligheter

117

118 http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7500292

119

120 http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6778396

121 http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/multimedia/1.6779412

122 http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/ronneberg/article3934976.ece

123 http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/haugsgjerd/article3970326.ece

124 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/wikileaks/article4020269.ece

125 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3928127.ece

126 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Taushetsplikt Ytringsforbud Begrensning i informasjonsfriheten

127 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Wikileaks Samarbeider med seriøse redaksjoner om publisering Det er ikke slik at alle dokumenter som Wikileaks har mottatt er gjort tilgjengelig for alle. Et paradoks er at Wikileaks selv er en meget lukket organisasjon

128 http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7500884

129 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Informasjons- frihet TaushetspliktPersonvern Informasjonsfrihet Betrodd informasjon (leger, advokater, prester etc) Rikets sikkerhet Bedriftshemmeligheter

130 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Informasjons- frihet TaushetspliktPersonvern Informasjonsfrihet Betrodd informasjon (leger, advokater, prester etc) Rikets sikkerhet Bedriftshemmeligheter

131 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Informasjons- frihet TaushetspliktPersonvern Informasjonsfrihet Opphavsrett mm Taushetsrett Betrodd informasjon (leger, advokater, prester etc) Rikets sikkerhet Bedriftshemmeligheter

132 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Bibliotek? Bibliotekene får kun befatning med Wikileaks gjennom medier som gjør materiale tilgjengelig. Man risikerer ikke noe ved å gjøre tilgjengelig Aftenposten, New York Times, The Guardian etc. Skulle et bibliotek få tilgang til hele samlingen og legge den ut, da vil man be om problemer …


Laste ned ppt "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Ytringsfrihet, Wikileaks og Bibliotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google