Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnloven § 100        Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnloven § 100        Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnloven § 100        Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

2 Grunnloven § 100        Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

3 Grunnloven § 100        Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

4 Grunnloven § 100        Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

5 Grunnloven § 100        Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

6 Grunnloven § 100        Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

7 Grunnloven § 100        Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

8 Grunnloven § 100        Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

9 Grunnloven § 100        Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

10 Grunnloven § 100        Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

11 Grunnloven § 100        Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

12 Grunnloven § 100        Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

13 Grunnloven § 100        Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

14 Grunnloven § 100        Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

15 Grunnloven § 100     Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

16 Ytringsfrihet – rettslig grunnlag
Grl § 100 Forholdet mellom Grunnlov og lov Man kan ikke ved lov vedta noe som står i motstrid til Grunnloven Ikke enkelt å avgjøre om det er motstrid eller ikke

17 Ytringsfrihet – rettslig grunnlag
Grl § 100 Forholdet mellom Grunnlov og lov Man kan ikke ved lov vedta noe som står i motstrid til Grunnloven Ikke enkelt å avgjøre om det er motstrid eller ikke EMk art 10 Forholdet mellom EMK og norsk lov Menneskerettsloven

18 EMK Art 10 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak. 2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.

19 EMK Art 10 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

20 EMK Art 10 2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.

21 Ytringsfrihet – rettslig grunnlag
Grl § 100 Forholdet mellom Grunnlov og lov Man kan ikke ved lov vedta noe som står i motstrid til Grunnloven Ikke enkelt å avgjøre om det er motstrid eller ikke EMk art 10 Forholdet mellom EMK og norsk lov Menneskerettsloven

22 Menneskerettsdomstolen
Saker mot staten Norge om brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), kan bringes inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) EMD kan dømme Norge for brudd på menneskerettighetene, men overprøver ikke norske rettsavgjørelser

23 Mer om ulike ytringer Politisk Kommersielle / ikke-kommersielle
Kunstnerisk Pornografi

24 Offentlige og private inngrep
Inngrep fra myndigheter Arbeidsgivers styringsrett Taushetserklæring

25 Offentlig / ikke offentlig
Ytringer innenfor den private sfære Rasismeparagraf Offentliggjøring av det private

26 Avgrensninger Personvern/privatlivets fred Ærekrenkelser Blasfemi
Rasisme og andre hatefulle ytringer Rettslig vern mot etnisk diskriminering Pornografi Grove voldsskildringer Riktes sikkerhet

27 Ærekrenkelser Skille mellom sanne og ikke sanne ærekrenkelser
Usanne ærekrenkelser fremsatt i god tro Vurderinger og fakta Også sanne ærekrenkelser kan være straffbare Grenser mot privatlivets fred Fotoforbud og identifiseringsforbud i straffesaker

28 Rasistiske ytringer Konflikt mellom ytringsfrihet og vernet mot diskriminering

29 Pornografi og grove voldsskildinger
Kunsternerisk eller underholdning? Aldersgrenser?

30 Reklame for livssyn og politikk

31 Rikets sikkerhet

32 Ansattes ytringsfrihet
Ikke spørsmål om straff, men om eventuelle konsekvenser for arbeidsforholdet Konflikt mellom ansattes ytringsfrihet og ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver Særlig om offentlig ansatte

33 Noen særspørsmål Kommersielle ytringer Ansattes ytringsfrihet
Forbud mot alkohol- og tobakksreklame Kjønnsdiskriminerende reklame Ansattes ytringsfrihet

34 Forhåndskontroll og ansvar
Fravær av sensur betyr ikke at man ikke kan bli holdt ansvarlig for uttalelser man kommer med

35 Forhåndskontroll Filmsensur Midlertidig forføyning
Aldersgrense Merking av video Midlertidig forføyning Beslag av publikasjoner Forhåndstillatelse til demonstrasjon Konsesjonsordninger for kringkasting

36 Offentlighetsprinsppet
Vernet av Grunnloven Følger ikke av EMK art 10 Offentlighetslov Meroffentlighet

37 Infrastrukturkavet Trad: Passiv forpliktelse til ikke å hindre ytringer Infrastrukturkrav: Plikt til å bidra aktivt til å legge forholdene til rette for en reell ytringsfrihet Bygger ikke på internasjonal forpliktelse


Laste ned ppt "Grunnloven § 100        Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google