Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapslandet Norge. Skolen er bedriftenes viktigste leverandør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapslandet Norge. Skolen er bedriftenes viktigste leverandør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapslandet Norge

2 Skolen er bedriftenes viktigste leverandør

3 Utdanning gir økt yrkesdeltakelse Yrkesdeltakelse (15-74 år) fordelt etter utdanningsnivå Kilde: SSB, 3. kvartal 2007

4 Aftenposten 111208

5 Tilbakegang i alle fag Norske 15-åringers prestasjoner over tid, målt i PISA-undersøkelsen Kilde: OECD

6

7 Skolen må ikke skape forskjells-Norge Kilde: SNF-rapport 1-2008 Drop-out rater fra videregående skole

8 Norge – det skjeve tårn i PISA NHO mener: Kvalitetssikring av opplæringen – skoleeiers ansvar Åpenhet om resultater Faglig spesialisering og individuell avlønning av lærere Økonomiske virkemidler for realfagslærere Profesjonell karriereveiledning for å hindre frafall

9

10 Aftenposten 13.01.2008

11

12 Kultur for læring i arbeid NHO mener: Sterkere allianse utdanning - næringsliv Partnerskap obligatorisk i grunnopplæringen Praksisbrevordningen – et godt alternativ Flere karriereveier - fra fagbrev til nærings-PhD Ny ordning med Master i bedrift

13

14 Færre norske studerer ute Kilde: NSD, SSB, Lånekassen

15 Norge i verden: Grenseløs kompetanse NHO mener: Kunnskapsoverføring gjennom studentmobilitet Flere norske studenter ute Utenlandske studenter og høykompetent arbeidskraft til Norge

16 Aftenposten 08.01.2008

17 Vi trenger et teknologiløft NHO mener: Norge må bygge opp teknologiske forskningssentre i verdensklasse rundt nasjonal spisskompetanse innen energi/miljø/materialer og biomedisinsk forskning Det bør investeres 20 milliarder kr. over en tiårsperiode

18 Morgendagens vinnere – Er de med de beste hodene på laget

19 Et land fylt av muligheter og kvalitet - Sterke menneskelige ressurser - Store naturressurser - Vi har evnene, men har vi viljen?

20


Laste ned ppt "Kunnskapslandet Norge. Skolen er bedriftenes viktigste leverandør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google