Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Min hverdag som student

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Min hverdag som student"— Utskrift av presentasjonen:

1 Min hverdag som student ......
SCM08: Aggregate Planning in the Supply Chain Min hverdag som student M T O T F L S F F F F F F F F F F BUS340 - SCM

2 Min hverdag som student ......(II)
Innleveringsoppgaver Innleveringsfrist satt av lærer Taktikk: Sette av tid dagen før innleverings-fristen Eksamen Tidspunkt klart i starten av semesteret Taktikk: Sette av 2-3 dager før hver eksamen

3 .... men så kom masteroppgaven
Frist: 15. mai (15:00)

4 Framdriftsplan i kontrakten
J F M A M J Start X Forberedelser X Feltarbeid Lab.arbeid Databearbeiding X Oppgaveskriving X X X Redigering X Trykking X Innlevering X Eksamen X X

5 Gantt-diagram – framlengs planlegging
B C D FRIST E F G H I J Tid

6 Baklengs planlegging A B C D FRIST E F G H I

7 Gantt-diagram A B C D FRIST E F Aktuell framdrift G H I J PLAN Tid

8 Programvare for prosjektstyring
Microsoft Project Andre programmer for prosjektstyring Excel ?? Gå inn på , velg emnet BUS240 og deretter GANTT-EXCEL Last ned filen MasterThesisPlan.xls

9 Prosjektplan Utarbeides i samarbeid med veileder
List opp alle aktiviteter Lag et anslag på varigheten Angi frister og milepeler Utarbeid prosjektplanen, tidlige aktiviteter først Revider planen med 2-3 ukers mellomrom Var fristene/varighetene realistiske? Avvik mellom plan og gjennomføring? Hvorfor? Ved tidspress må siste del av planen utarbeides nøyaktig


Laste ned ppt "Min hverdag som student"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google