Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan arbeidsmetodikken i IT-prosjekter overføres til rådgiverene ? VIANOVA Network Meeting 2013 Geir Andersen/Vianova Systems AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan arbeidsmetodikken i IT-prosjekter overføres til rådgiverene ? VIANOVA Network Meeting 2013 Geir Andersen/Vianova Systems AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan arbeidsmetodikken i IT-prosjekter overføres til rådgiverene ? VIANOVA Network Meeting 2013 Geir Andersen/Vianova Systems AS

2 Målsetting for disse 30 minuttene •Tilføre litt kunnskap om arbeidsmetodikk som benyttes av Vianova Systems selskapene •Gi litt inspirasjon til å forbedre/videreutvikle egne nåværende systemer og rutiner •SCRUM - Metodikk og begreper •TRAC - Prosjektstyringsverktøy •Noen ideer om integrasjon med DCM

3 SCRUM •Inspirert av et begrep innen rugby •Et rammeverk for å gjennomføre såvel enkle og komplekse prosjekter •Benytter seg av en enkel og iterativ arbeidsmetodikk

4 Begreper i SCRUM •Product Owner •Produkteier/prosjekteier •Definerer leveransen •Beskriver krav og prioriteringer •Product Backlog •En samlet oversikt av arbeid som ønskes levert •Skal alltid være sortert etter prioritet (skal,bør,kan/høy, middels, lav) •Skal være grovt estimert (gjenstående arbeid) •Skal være tilgjengelig og synlig for alle •Vedlikeholdes av ”Product Owner”

5 Begreper i SCRUM •Scrum-master •Prosess-leder •Fasilitator (tilrettelegger) •Overvåker den daglige produksjonen •Scrum-team •Produksjonsenhet •Ansvarlig for (del) leveransen •Gruppe på 4-7 personer (inklusive de 2 ovennevnte)

6 Begreper i SCRUM •Sprint •Produksjonssyklus •Typisk 2-4 uker •Sprint Planning Meeting •Oppstartsmøte før hver sprint •Etablere Sprint Backlog •Detaljering og estimering •Sprint Backlog •Product Backlog brytes ned i mindre oppgave-enheter •Oppgavene estimeres og prioriteres •Alltid oppdatert med status (to do, in progress, done) og gjenstående estimater (ref. sprint burndown chart) •Prioriteringene vedlikeholdes av ”Scrum Master”

7 Begreper i SCRUM •Daily Scrum Meeting Hele teamet skal møte Før møtet: •Alle re-estimerer sine oppgaver I møtet •Hva er gjort siden sist •Hva skal gjøres til neste gang •Er det problemer Etter møtet: •Oppfølging Møtet skal vare 15 min (maks 30 min) Ingen får lov å sitte

8 Begreper i SCRUM •Sprint Burndown Chart •Viser (til enhver tid) gjenværende arbeid i sprinten •Oppdateres daglig

9 Begreper i SCRUM •Sprint Review Meeting •Evaluering av utført arbeid •Ferdig arbeid vises fram (demo) •Uferdig arbeid skal ikke vises fram •Maks. 4 timer •Sprint Retrospective Meeting •Refleksjoner om foregående sprint •Fokus på prosessforbedring •Maks. 3 timer

10 SCRUM satt i system

11 SCRUM - Oppsummering •Styrker •Fleksibel, men samtidig fokusert •Kontroll over framdrift og produksjon •Oversiktlig og informativ •Skalerbar •Svakheter •Ingen spesielle •Generell erfaring fra IT-bransjen Fordelene med SCRUM forsterker seg når: •Kompleksiteten øker •Endringene underveis er mange •Målet er ”uklart”

12 Prosjektstyringsverktøy •Styrker •Web-basert (tilgjengelig) •Enkelt å konfigurere (tilpasning) •Enkelt å lære, enkelt å bruke •Svakheter •Krever struktur og disiplin

13 Trac •Komponenter •Oppgavestyring (Tickets) •Tidslinje (Timeline) •Aktivitetslogg •Historikk •Prosjektstyring •Framdriftsplaner (Roadmap) •Milepæler (Milestones) •Rapportering •Annet •Integrert wiki (dokumenter) •Hyperlinking •Varsling (epost)

14 Noen ideer med inspirasjon fra en IT-verden •Vi har en generell målsetting å gjøre modellen mer «attraktiv» for flere aktører på et samferdselsprosjekt. •Prosjektledere •Byggeledere •m.fl. •En innfallsvinkel •Lage koblinger/overføringer til/fra eksterne systemer •MS Project •MS Excel o.l. •En alternativ innfallsvinkel •Integrere elementer av prosjektstyring direkte i modellen

15 Noen ideer med inspirasjon fra en IT-verden Aktivitetslogg (Timeline) •Endringsliste •Drilldown •Grafisk visning •Rapport på mail

16 Noen ideer med inspirasjon fra en IT-verden Integrert «Ticketsystem» •En liste over alle gjøremål •Gjenværende arbeid estimeres •Koblet til prosess-treet •Allokering til ressurser •Koblet til faser og milepeler •Koblet til notifikasjoner •Arbeidslister pr. medarbeider •Prosjektleder kan overvåke framdrift og prioritere

17 Noen ideer med inspirasjon fra en IT-verden Integrert «Buildsystem» •La serveren kjøre verifikasjons- analyser •Konsistenskontroll •Konfliktkontroll •Regelkontroll •Avvik rapporteres tilbake og vises grafisk

18 geir.andersen@vianova.no


Laste ned ppt "Kan arbeidsmetodikken i IT-prosjekter overføres til rådgiverene ? VIANOVA Network Meeting 2013 Geir Andersen/Vianova Systems AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google