Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegging og styring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegging og styring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Planlegging og styring
OM 10: The Nature of Planning and Control Planlegging og styring Produksjon av varer og tjenester Etterspørsel etter varer og tjenester Planlegging og styring Aktivitetene som forener leveranser og etterspørsel Produksjonens ressurser Produksjonens kunder BUS240 - OM

2 Planlegging og styring
Bestemme hva som skal skje Bestemme når det skal skje Bestemme hvilke ressurser som skal brukes Styring Undersøke hva som skjer Bestemme om avviket i forholdet til planen er for stort Forandre innsatsen av ressurser dersom avviket er for stort eller eventuelt lage ny plan

3 Planleggingshorisonter (kap 3.)
Langsiktig, > 1 år Strategisk, design Investeringer i anlegg, produktutvikling, nettverk Mellomlang sikt, 2 mnd - 18 mnd Taktisk, planlegging Bestemme kapasitet (personale), lager, o.l. Kortsiktig, < 3 mnd Operasjonell, styring og drift Detaljert planlegging og drift av produksjonen

4 OM 10: The Nature of Planning and Control
Betydningen av planlegging og styring Langtidsplanlegging og -styring PLANLEGGING Bruker aggregerte prognoser Bestemmer ressurser i aggregert form Målene er i økonomiske termer Måneder/år Mellomlang planlegging og styring Bruker delvis oppsplittede prognoser Bestemmer ressurser Målene er både økonomiske og i produksjonstermer Tidshorisont Dager/uker/måneder Korttidsplanlegging og -styring Bruker oppsplittede prognoser eller aktuell etterspørsel Endrer ressursbruk for å korrigere avvik fra plan Ad hoc-beslutninger med bakgrunn i produksjonenes mål STYRING Timer/dager BUS240 - OM

5 Forsyning og etterspørsel
Usikkerheter i forsyning og etterspørsel Uavhengig etterspørsel Størrelsen på etterspørselen er tilfeldig – ikke avhengig av andre kjente faktorer Avhengig etterspørsel Avhenger av annen kjent produksjon i egen eller annen bedrift eller avhenger av andre kjente faktorer

6 Avhengig og uavhengig etterspørsel
Avhengig etterspørsel, for eksempel dekklager i en bilfabrikk Etterspørselen etter dekk avhenger av antall biler som produseres DEKK-MANN Etterspørselen etter dekk er i stor grad styrt av tilfeldige faktorer Uavhengig etterspørsel, for eksempel dekkforhandler

7 Total gjennomløpstid (P) og ledetid (D)
Prosjekt (Resource to order) Ressurser anskaffes etter at kunden har bestilt produktet. Ordreproduksjon (Make to order, MTO) Ressurser Produksjon Levering D P Ressurser Produksjon Levering D P

8 Total gjennomløpstid og ledetid II
Ordremontasje (Assemble to order) Lagerproduksjon (Make to stock, MTS) Dele- produksjon Ressurser Montering Levering D P Ressurser Produksjon Levering D P

9 Planleggings- og styringsaktiviteter
Belastningsplanlegging (loading) Hvor mye skal gjøres på de ulike arbeidssentrene Igangsetting (sequencing) Rekkefølge på jobbene når flere jobber ligger i kø ved et arbeidssenter Terminplanlegging (scheduling) Når skal ting gjøres (nøyaktig tidspunkt for start og slutt av hver jobb) Overvåking og styring

10 Belastningsplanlegging (loading)
Maksimum tilgjengelig tid Planlagt tilgjengelig tid Ikke arbeidstid Planlagt driftstid Omstilling Verdiskapende produksjonstid Andre prod.tap (Andre pauser, stillstand, havari, lav hastighet, kvalitetsfeil)

11 Endelig belastning når ...
Belastning kan begrenses (lege, frisør) Belastning må begrenses (fly) Kostnaden ved begrenset belastning er ikke for høy (sportsbilforhandler)

12 Uendelig belastning når ...
Belastning ikke kan begrenses (legevakt) Ikke nødvendig å begrense belastning (McDonald’s) Kostnaden ved begrenset belastning er for høy (bank, kompleksitet) Det vil ofte bli for komplisert når en forsøker å planlegge med endelig belastning – løs heller problemene når de oppstår

13 Igangsetting / Rekkefølge (sequencing)
Fysiske skranker (farge/utstyr/restmateriale) Prioritering av kunder Ferdigdato (frist) LIFO Last In - First Out FIFO First In - First Out Lengste operasjons- eller produksjonstid Korteste operasjons- eller produksjonstid

14 Johnsons regel Før Etter

15 Terminplanlegging (scheduling)
Detaljert timeplan Antall alternativer er enormt Framlengs planlegging Produksjon så tidlig som mulig Baklengs planlegging Produksjon så sent som mulig Endringer i produksjonen kan medføre at flaskehalsene flytter seg

16 Gantt-diagram Framlengs planlegging
B C D FRIST E F Aktuell framdrift G H I PLAN Tid

17 Baklengs planlegging A B C D FRIST E F G H I

18 SENTRALT PLANLEGGINGS- OG STYRINGSSYSTEM
Trykkstyring TRYKKSTYRING PROGNOSE SENTRALT PLANLEGGINGS- OG STYRINGSSYSTEM ELLER Instruksjoner Instruksjoner ETTER-SPØRSEL Stasjon Stasjon Stasjon Stasjon Trykksystem (Push system) Aktiviteter styres av et sentralt system, for eksempel Manufacturing Resource Planning (MRP - se kap.14). Avbrudd i en aktivitet medfører at varer hoper seg opp foran aktiviteten.

19 Sugstyring Sugsystem (Pull system)
Ønske Ønske Ønske Ønske ETTER-SPØRSEL Stasjon Stasjon Stasjon Stasjon Levering Levering Levering Levering Sugsystem (Pull system) Aktiviteter styres av kunden (ekstern eller intern). Ved avbrudd i en aktivitet vil aktivitetene oppstrøms også stoppe opp. (se kap. 15)

20 Styring med tromme, lager og tau
Lageret (buffer) er plassert før flaskehalsen Trommen (drum) i flaskehalsen setter produksjonstakten 1 1,5 2 1 1 Tauet (rope) kommuniserer og styrer foregående aktiviteter Teori: Theory of Constraints (TOC) Dataløsning: Optimized Production Technology (OPT)

21 Muligheter for styring
Er det enighet om målsetningen? Uklare strategier medfører problemer Kan resultatet av produksjonen måles? Dersom en ikke kan registrere avvik kan en heller ikke styre Sammenheng mellom input og output Dersom output er tilfeldig uavhengig av input er styring umulig Antall repetisjoner Kan en lære av tidligere erfaringer?


Laste ned ppt "Planlegging og styring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google