Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY FOUNDATION SEMINAR 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARY INTERNATIONAL ROTARY FOUNDATION SEMINAR 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROTARY INTERNATIONAL ROTARY FOUNDATION SEMINAR 2010

2 District 2300 TRF komitéen district 2300 Einar Horneman Øfsti, DRFCC Egil B. Berglund, GSE Ingjerd Lien Kvelstad, Grants Gynnar Thyness, PolioPluss A nne Glestad Haug, Annual givings.

3 District 2300 ROTARY INTERNATIONAL 2009 206 land 1.206.482 medlemmer (ca.196 000 kvinner) 33. 575 klubber 534 distrikt 34 soner

4 District 2300 PolioPluss

5 District 2300 THE ROTARY FOUNDATION 1917

6 District 2300 1918: første bidrag USD 26,50 fra Rotary Club of Kansas City. 1929: første bidrag USD 500,- til ”International Society for Crippled Children”

7

8 District 2300 27. Januar 1947: Paul Harris død. 1957 Paul Harris Fellow Recognition

9 District 2300 1982: Rotary Peace Forums Rotary Awards for World Understanding and Peace

10 District 2300 The Rotary Foundation RRFC Edrund Olaisen

11 Ingjerd Lien Kvelstad Mesna Rotary Einar H. Øfsti, DRFCC

12 Økonomi Frivillige gaver fra klubber og enkeltpersoner. Testamentariske gaver. Renter av investerte midler. Ingen bidrag fra kontingenten til RI. Totale bidrag i 2008/2009: 223,8 mill. USD Ordinære bidrag 99,3 mill. USD

13 Program i Rotaryfondet Humanitære program Utdannings- og kulturelle program

14 District 2300 PROGRAMS: HUMANITARIAN PROGRAMS HEALTH, HUNGER, HUMANITY MATCHING GRANTS DISTRICT SIMPLIFIED GRANTS EDUCATIONAL PROGRAMS AMBASSADORIAL SCHOLARSHIPS ROTARY GRANTS FOR UNIVERSITY TEACHERS ROTARY CENTERS FOR INTERNATIONAL STUDIES PEACE AND CONFLICT STUDIES GROUP STUDY EXCHANGE

15 District 2300 HUMANITÆRE PROGRAM: HEALTH, HUNGER, HUMANITY (3-H) Grants DSG- District Simplified Grants MATCHING GRANTS (Volunteer Service Grants, stoppet)

16 3-H programmene Health, Hunger Humanity Store programmer som går over lang tid. For store for en klubb eller et distrikt.

17 Matching Grants To assist Rotary clubs and districts in carrying out humanitarian service projects in cooperation with Rotarians in another country The Rotary Foundation of Rotary International

18 Matching Grant Spleiselag mellom Rotaryfondet, klubber og/eller distrikter for å gjennomføre et planlagt internasjonalt prosjekt. Forutsetter aktiv deltakelse av rotarianere i minst 2 land, derav minst en rotaryklubb i mottakerlandet.

19 Matching Grant Når prosjektet er godkjent, bidrar Rotaryfondet med samme beløp som et distrikt tar fra sitt distriktsfond. Det beløp enkeltklubber setter inn, vil Rotaryfondet matche med halvparten. Klubben i det landet prosjektet skal realiseres, må dekke minst 100 USD. Minimumsbeløp det kan søkes om, er 5000 USD. I Rotaryåret 2006-2007 ble det bevilget 34 mill. USD til over 2000 MG-prosjekter i 124 land.

20 District Simplified Grants To support service projects in the local community or internationally The Rotary Foundation of Rotary International

21 District Simplified Grant (DSG) Maksimum 20% av de 50% som gikk inn på distriktsfondet 3 år tidligere. For 2010-2011 har vi 3800 USD til disposisjon. Disse pengene er lettere tilgjengelig og fordeles av distriktets rotaryfond-komite direkte til klubbprosjekter. Prosjektene kan være lokale eller internasjonale.

22 District 2300 UTDANNINGS- OG KULTURELLE PROGRAM GSE- Group Study Exchange STUDIESTIPEND ROTARY CENTERS FOR INTERNATIONAL STUDIES IN PEACE AND CONFLICT RESOLUTION ROTARY PEACE AND CONFLICT STUDIES, Bangkok

23 Ambassadørsstipend Verdens største privatfinansierte stipendprogram. Siden 1947 har ca. 37 000 kvinner og menn fra 110 nasjoner fått stipend for å studere i et annet land enn sitt eget. Det er det enkelte distrikt som selv bestemmer om de vil lyse ut og bruke midler fra Distriktfondet til ambassadørstipend.

24 Ettårig ambassadørstipend 26 000 USD som taes fra Distriktsfondets konto.

25 Flerårig ambassadørstipend 2-3 års målrettede studier i et annet land. 26 000 USD pr. år pr. stipendiat. Benyttes hovedsakelig av distrikter i Japan og Korea.

26 Kulturelle ambassadørstipend 3-6 måneders intensive språkstudier og kulturell fordypning i et annet land enn sitt eget. 12 000 USD – 19 000 USD avhengig av varigheten av studiene.

27 Stipend for universitetslærere Økonomisk støtte til universitetslærere som reiser ut for å undervise på college eller universiteter i utviklingsland. 12 500 – 22500 USD for 3 – 10 mndr.

28 District 2300 VOLUNTEER SERVICE GRANTS FOR AKTIVE ROTARIANERE USD 3000,- (team USD 6000,-) Min. 10 dager service Foreløpig stoppet !

29 Rotarys sentra for internasjonale studier Studier i fred og konfliktløsning ved 6 anerkjente universiteter i verden. 2 års masterstudium. 60 studenter pr. år.

30 Rotary Centers: A Global Network

31 Peace and Conflict Studies Rotary Center for Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University, Bangkok Sessions held at newly established Rotary Center for Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University, Bangkok The oldest and one of the most respected universities in Thailand

32 100 500 Alumni (-07) Alumni Relations 17 % er rotarianere The Rotary Foundation of Rotary International

33 Rotarian Actions The key is to keep Alumni involved in Rotary All too often, alumni return home from their service abroad and are ignored by their sponsor Rotarians!

34 GSE (Group Study Exchange) Utvekslingsopphold på 4-6 uker for yrkesaktive ikke- rotarianere i aldersgruppa 25-40 år. 4 deltakere + en erfaren rotarianer som leder. Rotaryfondet dekker reiseutgiftene. Mottakende distrikt dekker omkostningene for reise og opphold i distriktet. Utveksling med Argentina i 2011. Innkommende gruppe våren 2011. Utreisende gruppe høsten 2011.

35 District 2300 ANNUAL GIVINGS: Distrikt 2300: 2009-2010: USD 39 512,- fra 33 av 35 klubber. ( 11 189,- PolioPluss) 2009-2010: USD 21,- per capita NB. SKATTE-FRADRAG.

36 District 2300 ANNUAL GIVINGS: 2010-2011: Tilsagn: USD 30 723,- 26 klubber - 75% Per capita: USD 21,-

37 District 2300 ANNUAL GIVINGS: Konto 1645 15 66524, Norsk Rotaryforum,Rotary Foundation, Annual giving, Visma Services AS, Mona Laabak, Pb.335, 1601 Fredrikstad. NB. Navn, adresse, personnummer, Klubb.- skattefradrag * Konto 6021 07 19736 Rotary Foundation. Rotary International, Witikonerstrasse 15 CH-8023 Zürich, Sveits. ( s. 58)

38 Delingsmodellen 50% av den summen alle klubbene i et distrikt bidrar med til det årlige programfondet i ett år, går til verdensfondet. 50% av bidragene går til Distriktsfondet. Distriktfondet avgjør det enkelte distrikt bruken av.

39 3 år WF 50% DDF/ 50% Adm. DDF 2009-2010: USD 11 432,- (Balance: USD 39 070,-) DSG: USD 2286,- / NOK 12 800,- DSG/ 20% DDF

40

41

42 District 2300 ANDRE BIDRAG: MAJOR DONOR SUSTAINING MEMBER BEQUEST SOCIETY BENEFACTOR Paul Harris Fellow

43 PolioPlus Vaksinasjonsprogram 1985: 125 land med endemisk polio 2009: 4 land med endemisk polio ( Nigeria, India, Pakistan og Afganistan).

44 PolioPlus Viktige samarbeidspartnere er WHO, UNICEF og U.S. Centers for Disease Conrol and Prevention. Rotary har bidratt med 600 mill. USD og hundretusenvis av frivillige vaksinatører.

45 District 2300 GROUP STUDY EXCANGE Egil B. Berglund

46 District 2300 Land RK, ”Prosjekt Dråpen” Bente Westrum

47 District 2300 PolioPluss Gunnar Thyness

48 District 2300 Multiklubb-prosjekt, Knut Eker, Vinger RK


Laste ned ppt "ROTARY INTERNATIONAL ROTARY FOUNDATION SEMINAR 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google