Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary Foundation Seminar Distrikt 2310

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary Foundation Seminar Distrikt 2310"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary Foundation Seminar Distrikt 2310
Oktober/November 2010 ved Sverre Øverland

2 Formål Formidle kunnskap om og og forståelse for The Rotary Foundations og dens betydning for at vi rotarianere skal kunne leve opp til vårt motto om å GAGNE ANDRE Sverre Øverland

3 Hvem er vi – som vil forsøke å formidle budskapet
Sverre Øverland, leder TRF komiteen D2310 Anne Torsvik, leder ”END POLIO NOW” komiteen Thor Hægh, leder for ”Grant” komiteen (Asbjørn Lein, Rotary Center for International Studies -”fredsstudier” - ) Sverre Øverland

4 Kjøreplan Rotary´s formål
The Rotary Foundation (TRF) = Rotary stiftelsen Litt historikk – og fremtid Hva utretter rotarianere gjennom TRF Litt om hvordan TRF er bygget opp Bidrag fra D2310 og støtte tilbake Hvordan kan vi rotarianere bidra Holder stiftelsen med sine fond mål Sverre Øverland

5 Rotarys formål Fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all vår virksomhet, og spesielt viljen til å: Utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre Stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke den enkelte rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv Arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre Sverre Øverland

6 The Rotary Foundation(TRF)
Å gagne andre Vi trekker på vår erfaringer fra et mangfold av yrker og vårt fellesskap i klubbene og bidrar med vår kompetanse, tid og økonomi til Lokale prosjekter Internasjonale prosjekter Gjennom Rotarys egen stiftelse/utviklingsbank The Rotary Foundation(TRF) Sverre Øverland

7 Starten…..(1) Fra starten: Yrkesetikk Service og sosialt engasjement
Rotary Founder Paul Harris Starten…..(1) Første Rotary klubb - i Chicago Initiativtaker - Paul P. Harris (ung jurist) Klubb med 4 medlemmer, forskjellige yrker Møttes hver uke på omgang hos hverandre Fra starten: Yrkesetikk Service og sosialt engasjement Sverre Øverland

8 Starten (2) Noen av de første prosjektene
1907 – Sanitæranlegg i Chicago 1912 – 4000 USD til veiprosjekt 1913 – julegaver til mennesker ”in need” - Julebussen 1916 – kurs i etikk for ”office boys” - RYLA 1916- leir for funksjonshemmede – Handicamp 1917- sko til flyktninger – Klær til Bulgaria arbeidskontor for sjøfolk og soldater Sverre Øverland

9 TRF - De lange linjer Arch Klumpf, RI president 1916-17
Entusiasme og engasjement ikke nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det måtte et økonomisk fundament til. 1917 – The Rotary Foundation - en stiftelse Selvstendig status i forhold Rotary International av skattemessige og juridiske årsaker En ny giv i etter Paul Harris død Fram til i dag – en enorm utvikling 2010 – 3 års utprøving av en ”Future Vision Plan” full implementering av FVP Arch Klumpf var litt av en personlighet. Sluttet skolen som 12-åring og forsørget familien, ble en kjent og rik industrimann. Han så at hvis rotary skulle nå sine målsettinger om å ”gjøre godt i verden”, måtte det mer enn engasjement og entusiasme. Fondets første utbetaling var 500 USD til handicappede barn. Det skjedde i Årene var unntaksår, også for rotary, og i 1947 døde Paul Harris. Da begynte de store innbetalingene til fondet, og etter hvert har det økt jevnt. Unntak de to første år etter , men det har tatt seg opp igjen. Når vi leser rotarys historie ser vi at de startet med prosjekter og hjelpearbeide med en gang. Sverre Øeverland

10 TRF – organisering Ledes av 13 ”trustees” – Evanston
med støtte fra profesjonelle forvaltere Hvert distrikt skal ha Rotary Foundation komité med leder som velges for 3 år Hver klubb skal ha en Rotary Foundation ansvarlig/komite – og bør ha en president som engasjerer seg!

11 The Rotary Foundation Formål
Å gjøre Rotarianere i stand til å fremme forståelse, goodwill og fred i verden gjennom å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og lindre fattigdom MOTTO DOING GOOD IN THE WORLD (Speaker’s note: read slide) We implement our mission through programs in three key areas: -Humanitarian Grants -Educational Programs -Polio Plus By understanding these programs, and getting involved, you can better educate your membership to do the same. Success will mean more excitement in recruiting new members and retaining them! It’s easy to share your enthusiasm when you get involved!

12 TRF - noen nøkkeltall fra siste regnskapsår
Totale bidrag : mill USD I hovedsak bidrag fra rotarianere og i tillegg avkastning av egenkapital Totale utbetalinger: mill USD (1.5 mrd kr) Summen av bidrag til humanitære program (90,8%), administrative (3,6%), og “fundraising” utgifter (5,4%) Egenkapital: mill USD (4.15 mrd kr) Kilde: Sverre Øverland

13 Humanitære program TRFs prioriterte områder
Mødre og barns helse Rent vann og sanitære forhold Forebygge og behandle sykdom Grunnutdanning og leseferdighet Samfunns- og økonomisk utvikling POLIO PLUS

14 Rotary – skaffer rent drikkevann.

15 Rotary – forbedrer sanitære forhold
The world needs Rotary to help. Impoverished, neglected children suffer all over the world. Children without parents or adults to care for them are left to the streets where they inevitably perish for lack of food or shelter. Many suffer from illness due to malnutrition that robs them of the strength even to seek out a better existence. No country in the world is free of this problem, but it is most prevalent in the poorer nations of Latin America, Asia, and Africa. The World Health Organization and UNICEF have estimated that 100 million children live on the streets worldwide. According to a 2000 UNICEF report, of the world’s 1.2 billion people living in poverty, more than 600 million are children In order to survive, these so called street children may resort to petty theft and prostitution. Many become addicted to inhalants such as shoe glue and paint thinner. 8,500 children become infected with HIV every day, according to UNICEF. The United Nations estimates there are over 300,000 child soldiers around the world. (UNICEF: The State of the World’s Children, 2000). Some children are forced to dig through putrid city trash heaps like this boy, who will sort through rotten, bug-infested food scraps for those that seem edible. He will bring what half-rotten morsels he finds to his family, which, tragically, will likely suffer even further indignity and debilitating illness after eating the garbage. Sadly, this is often the only sustenance his family can find. Being forced to struggle just to survive, these children do not attend schools. Nearly a billion people are unable to read a book or sign their names. This lack of education translates into bleak employment prospects, leaving many to find work only in sweatshops where wages are not nearly sufficient one person, let alone a family.

16 En skole i Kalamo, Zambia 2006
Å forbedre slike forhold er å bekjempe analfbetisme

17 Utdannings- og kulturelle program
Prioritert område: Fredsarbeid og konfliktforebygging / løsning Fremmer internasjonal forståelse ved å bringe sammen mennesker fra forskjellige land og kulturer Rotary Center International Studies -”fredsstudier” over to år på master nivå Asbjørn Lein, Nesbyen RK Group Study Exchange (GSE) Finn Gomnæs, Bærum RK Ambassadorial Scholarship Arne Johannes Eriksen, Holmenkollen RK Sverre Øverland

18 TRF’s fire måter å bidra på
We currently finance the programs that fulfill our mission through four fund raising initiatives.

19 Finansiering av Matching Grant mv
Distriktets DDF-midler Finansiering av TRFs Matching Grant- og andre program Bidrag fra klubber/ rotarianere Verdensfondet Avkastning fra fondet Sverre Øverland

20 Hvordan å forstå APF/Share*
2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 50% World Fund 50% District Designated Funds (DDF) Fifty percent (50%) of all contributions come back to our district through District Designated Funds (DDF) in three years to spend on educational and humanitarian programs chosen by us; even grants that may be used for projects in our local community. Through the SHARE system, our contributions to the Foundation help both the locally and globally. Here’s an example: Year 1: Our district raised $100,000 in Year 2: $50,000 is available in DDF for programs we select. Year 3: Spending takes place in So Contributions made in become available in Programs funded through District Designated Funds include: Matching Grants; District Simplified Grants; Ambassadorial Scholars; Rotary Centers for Int’l Studies; additional Group Study Exchanges, etc. The other 50% goes to the World Fund and is used to fund other Foundation programs in which we can participate, such as GSE and Matching Grants. (Each district receives one GSE that is funded from the World Fund.) The Rotary Foundation provides a 1:1 match for District Designated Funds (or SHARE) contributions and a 0.5:1 match for new cash contributions for Matching Grants. And, districts can request up to 20 percent of District Designated Funds (DDF) for a grant to support multiple projects locally or internationally. Please note that distribution of funds will differ for districts participating in the Future Visions Pilot Program. Matching Grants Group Study Exchange (GSE) Health, Hunger and Humanity Grants (3-H) Rotary Centers for International Studies Matching Grants District Simplified Grants Rotary Centers for International Studies PolioPlus *Avkastning dekker TRF administrative utgifter.

21 ”The Annual Program Fund” og ”District Designatet Fund”
Bidrag fra klubber D2310 til APF i 2007/08 – USD Tilbake i 2010/11 fra APF som DDF: USD + DDF fra tidligere år USD = til disposisjon 2010/11: USD Av disse: USD til Matching Grant USD til Distrikt Simplified Grants (Forenklet prosjektstøtte) Sverre Øverland

22 Matching Grant D2310 kan i 2010-11 støtte med USD 31.900
TRF bidrar med 50% av klubbens bidrag og 100% av distriktets bidrag Eksempel: Klubb har kr – TRF bidrar med kr Distrikt bidrar kr – TRF bidrar med kr = kr Krav til samarbeid med klubb i mottaker land (host) Søknadsskjema samt retningslinjer finnes på: Leder av Grant komiteen D2310 og kontakt: Thor Hægh Sverre Øverland

23 District Simplified Grant D2310 kan 2010/11 støtte med USD 5.600
Forenklet prosjektstøtte - klubber søker distriktet (som avgjør) om støtte til enklere prosjekt lokalt eller internasjonalt Prosjektet skal være gjennomført og rapportert innen 1. juli 2011 Søknad skal inneholde en enkel prosjektplan, budsjett og finansieringsplan 9 søknader mottatt innen søknadsfrist 15. sept Pengene er fordelt på to prosjekter Holmenkollen RK: Innkjøp av skolepulter – Cirebon, Indonesia ( kr) Hovin/Bryn/Østensjø: Skolegang for 30 elever – Gulu, Uganda ( kr) Sverre Øverland

24 Hvordan kan vi bidra? (Slik - få enda mer tilbake)
Den enkelte klubb - evt i samarbeid mellom andre klubber: Prosjekter hvor bare fantasien og energien setter begrensninger (kulturkvelder, konserter, inter-citymøter, utflukter i nærmiljøet, utlodninger, og loppemarked mv.) Den enkelte klubb. Som del av den årlige kontingent og/eller faste inntekter Den enkelte rotarianer Sverre Øverland

25 Avtalegiro - som bidrag til TRF
Trekk en gang pr måned Minimum Kr 50 (dvs kr 36) pr måned – kr 600 (dvs 432 kr) pr år Alternativt innbetaling en gang pr år Sverre Øverland

26 Klubber og medlemmer med avtalegiro
Pr 1. juli 2009: 96 rotarianere 22 klubber Pr 1. juli 2010: 153 rotarianere 29 klubber 600 kr pr rotarianer = KR pr år Hvordan bli flere: Toppmeny: Rotaryfondet og du finner oppskriften på høyre side Sverr Øverland

27 Sverre Øverland

28 Bidrag til Annual Program Fund D2310 i 2009 – 2010
Samlet bidrag USD – tilsvarer 18 USD pr medlem 10 på topp: 1. Hønefoss Øst RK US$ 91,42 pr medlem 2. Nordberg RK “ 69,55 ” 3. Eiksmarka RK “ 57,92 ” 4. Lier Øst RK ” 52,28 ” 5. Skøyen RK ” 50,19 ” 6. Kolsås RK ” 49,85 ” 7. Akersborg RK ” 49,48 ” 8. Gol RK ” 43,33 ” 9. Oslo Nord RK ” 39,74 ” 10. Groruddalen RK ” 39,10 ”  17 klubber bidrar ikke (0-klubber). Sverre Øverland

29 Holder TRF mål? Dokumentasjon
Søkerute: Annual Report - eller Klikk på “About us” og videre på “Financials” (viktig å skille mellom RI og TRF) skriv i søkerute ”The Rotary Foundation” Global Polio Eradication Initiative Sverre Øverland

30 www.charitynavigator.com : 10 of the Best Charities Everyone’s Heard Of
Rangering som nr 4 blant de 10 beste - merket **** Vurdering Disse 10 hjelpeorganisasjoner arbeider over hele landet (USA) og verden. De er store komplekse organisasjoner med budsjett på over 100 mill USD, og minst 65 mill USD i egenkapital. De er anerkjente merkenavn bl. a. på grunn av den meget gode økonomistyring, ingen enkel oppgave tatt i betraktning omfanget og størrelsen på deres virksomhet. Givere kan føle seg trygge på at disse USA registrerte institusjoner anvender de gaver de mottar på en meget god måte. Sverre Øverland

31 Motto Doing good in the world 03.04.2017 Sverre Øverland
TRF seminar 2008

32 Our world --- not as it is, but as it could be…
Takk Earlier, I asked you to consider what the world could be – and how Rotarians can make a difference now and in the future. Please take a moment to think about how you want to make a difference. We have reviewed the mission of The Rotary Foundation, its programs, and how you can help. We titled our presentation Our world --- not as it is, but what it could be -- because we feel it best depicts the driving force behind each Rotarian’s pursuit to make a difference….and hold the future in their hands!


Laste ned ppt "Rotary Foundation Seminar Distrikt 2310"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google