Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om The Rotary Foundation TRF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om The Rotary Foundation TRF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om The Rotary Foundation TRF

2 To søyler - samme sak RI = Rotary International  Den administrative delen av organisasjonen  Medlemmer/Klubber/Distrikter  Noen programmer (eks.Ungdomsutveksling/RYLA) TRF = The Rotary Foundation (Rotaryfondet)  Organisasjonens økonomiske bærekraft, det som  pumper liv i organisasjonen = hjertet  De fleste programmer (Rotary Grants) finansieres herfra. 2 "Rotaryskolen i D2250"10-Jul-14

3 TRF Mission Sette Rotarianere I stand til å fremme forståelse, goodwill, og fred gjennom forbedring av helse, støtte til utdannelse og reduksjon/ fjerning av fattigdom 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"3

4 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"4  Rotaryfondet er organisert som en egen stiftelse.  Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdens- forståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære-, opplærings- og kulturelle program.  Målsettingen søkes oppnådd gjennom utvikling av mange ulike programmer som Rotary klubbene blir invitert til å delta i. Rotaryfondet – Rotarys Flaggskip

5 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"5  Rotaryfondet sine inntekter kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra rotaryklubber over hele verden, gaver fra enkeltpersoner, testamentariske gaver og renter av investerte midler.  Ikke noe av det som innbetales som kontingenten til Rotary International (RI), går til fondet.

6 The Annual Programs Fund For støtte til dagens behov The Permanent Fund For å sikre morgendagen 10-Jul-14 6 "Rotaryskolen i D2250"

7 Future Vision Plan 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"7  Forenkle program og prosedyrer  Konsentrere prosjektinnsatsen for økt effekt  Øke eierfølelsen på distrikt- og klubbnivå  Forbedre Rotarys omdømme

8 The Rotary Foundations hovedområder Opplærings- programmer Kulturelle- programmer 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"8 Humanitære- progammer

9 Hva er Rotary Grant?  Rotary Grant er The Rotary Foundation (TRF) sin nye modell for å støtte distrikt og klubber i gjennomføringen av sine humanitære og pedagogiske prosjekter.  HVORFOR ble den vedtatt? Stiftelsen identifiserte et økende behov for å effektivisere sin virksomhet for bedre effektiviteten og å fokusere sin innsats for å oppnå større innflytelse og offentlig anerkjennelse. 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"9 Rotary Grant

10 Rotary Grant – tilskudd til prosjekter -  District Grant (DG)  Global Grant (GG)  Packaged Grant (PG) 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"10 Tilskuddsordningen Rotary Grant ble gjort gjeldende fra i juli 2013.

11 Krav til prosjekt District GrantGlobal Grant Støtter Rotarys verdierStøtter et fokusområde Ikke noe minimumsbudsjettMin. $15.000 (prosjekt: $ 30.000) Effekt på kort siktLangsiktig, bærekraftig effekt Målbar effekt Aktiv deltakelse av rotarianere "Rotaryskolen i D2250"Slide 11

12 Fokusområder Fredsarbeid og konfliktforebygning/løsning Sykdomsforebygning og behandling Vann og sanitære anlegg/tiltak Helsetiltak for mødre og (små)barn Grunnl. utdanning og lese/skrive opplæring Økonomisk og samfunnsutvikling 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"12

13 Fred og konflikt forebygging / løsning Fred og konflikt forebygging / løsning  Styrking av lokalt fredsarbeid  Opplæring av lokale ledere for å hindre og å løse konflikter.  Støtte langsiktig fredsbygging i områder som berøres av konflikt.  Bistå sårbare befolkningsgrupper som er berørt av konflikter, særlig barn og unge.  Støtte studier knyttet til fred og konfliktløsning 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"13

14 Sykdomsforebygging og behandling Sykdomsforebygging og behandling  Forbedre kapasiteten/kompetanse hos lokalt helsepersonell.  Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre store sykdommer.  Forbedre helse infrastruktur i lokalsamfunn.  Utdanne og mobilisere samfunn for å bidra til å forhindre spredning av alvorlige sykdommer.  Støtte studier knyttet til sykdomsforebygging og behandling. 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"14

15 Vann og sanitær Vann og sanitær  Øke rettferdig tilgang til offentlig rent drikkevann og grunnleggende sanitære forhold.  Styrke lokalsamfunns evne til å utvikle og opprettholde bærekraftige vann og sanitærsystemer.  Utdanne lokalsamfunn om rent vann, sanitærforhold og hygiene.  Støtte studier knyttet til vann og sanitære forhold 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"15

16 Barne-og mødrehelse Barne-og mødrehelse  Redusere dødeligheten for barn under fem år.  Redusere mødredødeligheten.  Bedre tilgang til nødvendig helsetjenester og trent helse- personell for mødre og deres barn.  Støtte studier knyttet til barne- og mødrehelse. 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"16

17 Grunnutdanning og leseferdighet Grunnutdanning og leseferdighet  Sikre at barn har tilgang til grunnutdanning med tilfredsstillende kvalitet.  Redusere forskjeller mellom kjønn for tilgang til utdanning.  Øke leseferdighet blant voksne.  Styrke kapasiteten i lokalsamfunn til å støtte grunnleggende utdanning og leseferdighet 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"17

18 Økonomi- og samfunnsutvikling Økonomi- og samfunnsutvikling  Styrke utviklingen av lokale entreprenører og ledere, særlig kvinner i fattige lokalsamfunn.  Utvikle muligheter for anstendig og produktivt arbeid, spesielt for ungdom.  Bygge kapasiteten til lokale organisasjoner og nettverk i lokalsamfunnet som hjelp til økonomisk utvikling.  Støtte studier knyttet til økonom- og samfunns utvikling 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"18

19 District Grant (DG)- Distrikts tilskudd  District Grant støtter mindre, kortsiktige aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Hvert distrikt får velge hvilke aktiviteter det vil finansiere med disse tilskudd. District Grant kan brukes til å finansiere en rekke aktiviteter, blant annet: 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"19

20 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"20 District Grant District Grant kan brukes til å finansiere en rekke aktiviteter, blant annet: humanitære prosjekter innsats i forbindelse med katastrofer stipender for alle utdanningsnivåer uavhengig av tid, sted og fag Vocational Training Team (VTT) yrkesrettet opplæring uten begrensninger i teamstørrelse og tidsperiode

21 Global Grant (GG) - Globalt tilskudd 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"21  Global Grant (tilskudd) støtter internasjonale aktiviteter med bærekraftige, målbare resultater i ett eller flere av de seks fokusområder.  The Rotary Foundation godtar søknader på rullerende basis gjennom hele året.  Før et distrikt eller klubb kan søke om tilskudd, må kvalifiseringsprosessen være fullført.  Minimum budsjett for Global Grant er $ 30.000.

22 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"22 Polio+ er det store internasjonale prestisjeprosjektet i Rotary. PolioPlus PolioPlus er Rotarys største og hittil mest kjente humanitære prosjekt. Et vellykket vaksinasjonsprogram mot polio som Rotary gjennomførte i samareid med UNICEF, WHO (World Health Organization), og CDC (Centers for Disease Control and Prevention) siden 1985. Bill Gates Foundation har bidratt med over 450 mill. USD. Målet er 100% I dag er antall poliotilfeller redusert med 99% på verdensbasis. Målet er 100%

23 Mer enn en million Rotaryanere har på frivillig basis brukt tid og personlige ressurser for å hjelpe til med å vaksinere 2 000 000 000 barn i 122 land mot polio. Rotarianere har i tillegg gitt mer enn 1000 mill. USD. Polio+ 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"23

24 Verdens ledende personligheter støtter nå Rotarys videre kamp mot polio. Men hver og en av oss kan også bidra…. Vi er så nære … 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"24 Mer om Polio+ i del 4 i R-skolen

25 Packaged Grants - En ny samarbeidsmodell -  Prosjekt i samarbeid med strategiske partnere  Planlagt av rotarianere  Fremme deltakelse av mindre klubber  Ingen kostnader for klubbene 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"25

26 Stipend  Stipend kan bli finansiert av enten District Grant (DG) eller Global Grant(GG).  Distriktstilskudd har ingen begrensninger på nivå (universitet eller høyskole), lengde, eller fagområde.  Distrikter kan utvikle sine egne kriterier for valg av studenter, bestemme størrelsen på stipendet, og støtte studenter som går på lokale universiteter, da det er ingen internasjonale krav. 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"26

27 Støtteordning for stipend District GrantGlobal Grant Kan støtte stipendiater på alle nivåer, lokalt eller internasjonalt Kan støtte stipendiater på akademisk nivå internasjonalt innenfor et fokusområde "Rotaryskolen i D2250"Slide 27

28  Global Grant (GB) støtter internasjonale, graduate-nivå studier knyttet til et av de 6 satsingsområdene for ett til fire år.  Når en sender en søknad om stipend, må klubber eller distrikter fremlegge bevis for opptak på universitetet for den potensielle studenten. 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"28

29 Utdanning for fred 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"29

30 Vocational Training Team (VTT) - yrkesrettet treningsprogram  Team sponset av DG erstatter Group Study Exchange (GSE), men har ingen restriksjoner på deltakeres alder eller lengden på utvekslingen.  Det skal være minst en rotarianer som teamleder og tre ikke-rotarianere per team.  Det er ingen øvre størrelse på teamet eller aldersgrense, men alle gruppemedlemmene bør ha relevant faglig kompetanse og erfaring. 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"30 Disse kan støttes av enten District Grant (DG) eller Global Grant (GG).

31 Søknadsprosessen 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"31

32 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"32  Distriktets TRF-komite kan gi råd og hjelp til klubber med informasjon og opplæring om TRF. guvernører  Assisterende guvernører (AG) vil i forbindelse med TRF arbeidet, kunne bidra til utveksling av ideer og samarbeid mellom klubber ved gjennomføring av prosjekter. Alle søknader med finansieringsplan skal sendes til distriktet som forvalter og distribuerer midlene. (Altså ikke til The Rotary Foundation).

33 SHARE District Grants lokale, regionale, internasjonale prosjekt 50% (max) District Designated Fund 50% 50% (min) Global Grants. internasjonale prosjekt Annual Programs Fund forvaltet av distriktene forvaltet av TRF sentralt Andre. (klubb, sponsorer) 100%50% World Fund utbet. World Fund: minst $ 15.000 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"33

34 Annual Giving- og SHARE-systemet 2010-112011-122012-132013-14 Bidrag samlet inn og investert gjennom Annual Programs Fund Midler brukt Midler investert Midler investert 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"34

35  Avtalegiro  Engangs innbetaling  Innbetaling fra klubben - Etter vedtak i klubben - Informasjon om bidrag fra den enkelte rotarianer med navn, personnummer og klubb.  Innbetalt beløp for hver enkelt må være over kr 500 Innbetaling til fondet gir 28% skattereduksjon 10-Jul-14 35 "Rotaryskolen i D2250"

36  Betal som før direkte til Zürich  Enkelt medlem eller samlet fra klubben  Merkes med avsender og klubbnummer og meget viktig hvilke fond innbetalingen skjer til: - Annual Giving - Permanent Fund - PolioPlus - Fredsfondet Ønsker DU IKKE skattefradrag Bidrag mindre enn 500 for hver medlem 10-Jul-14 36 "Rotaryskolen i D2250"

37 TRF-komite i R-klubbene 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"37  Alle R-klubber skal ha en TRF-komite som har ansvar for å øke kunnskapen om TRF og sikre innsamling av midler fra R-klubben til TRF, ikke minst det årlige bidraget (Annual Giving).  Kontinuitet i TRF-komiteen er av stor betydning for R-klubbens arbeid med prosjekter og forståelse av TRF sin funksjon og betydning i Rotary

38 Informasjon - www.rotary.org 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"38

39 INFORMASJON INFORMASJON Klubben: www........NN.........rotary.no 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"39 Rotary Norge: www.rotary.no Rotary International: www.rotary.orgwww.rotary.org Klubb- vimpel Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250


Laste ned ppt "Jul-14Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om The Rotary Foundation TRF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google