Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons Teknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons Teknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons Teknologi
Erfaringskonferanse Kirsti

2 ”Fra visjon til virkelighet”
Erfaring fra innføring av elektronisk meldingsutveksling i en stor kommune

3 Fra visjon til virkelighet
2.0 ( ) Nasjonalt meldingsløft ELIN-k prosjektene Meldingsløftet i kommunen Visjon Helhetlig pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling

4 Fra visjon til virkelighet
Elektronisk meldingsutveksling har fått eget kapittel i forslag til ny helse og omsorgslov: «Kvalitative gevinster ved elektronisk kommunikasjon av meldinger er sikkerhet for at meldingene kommer fortere frem, økt nøyaktighet i registrering av opplysninger om pasienter, økt sikkerhet i forhold til personvernet og færre feil gjennom bl.a. bedre lesbarhet for mottakeren.»

5 Fra visjon til virkelighet
Utdrag forslag ny helse og omsorgslov forts: «IKT et virkemiddel for å skape forbedringer for pasienter og bidra til å utløse samfunnsmessige gevinster. ……………. De arbeidsprosesser i organisasjonen som må forandres ved overgang til elektronisk samhandling er imidlertid undervurdert . Endres ikke arbeidsprosessene, vil en i langt mindre grad kunne ta ut effektiviseringsgevinster»

6 Fra visjon til virkelighet
Gevinstrealisering Hva er det Hvem er det for Hvem har ansvaret Baselinemålinger O verdi uten fokus på endringsledelse Ledelsen ansvar for å ta ut gevinster

7 Fra visjon til virkelighet
Gevinstrealisering står og faller med oppslutning og motivasjon hos dem som skal gjøre jobben Det er menneskene, ikke en modell som ender organisasjonen og realiserer gevinstene.

8 Fra visjon til virkelighet
Pilotering PLO-meldinger kommune - sykehus Samarbeidsprosjekt mellom Oslo, Drammen og Sunnaas sykehus Oslo og Drammen samme systemleverandør Skedsmo og Ahus gått ”foran” God dialog med systemleverandør 2 workshop’s med alle Gerica pilotkommuner med hovedfokus på hvordan få funksjonaliteten inne i Gerica mest mulig brukervennlig

9 Fra visjon til virkelighet
Bruk av samhandlingskoordinator En suksessfaktor Oslo, Drammen og Sunnaas ansatte hver sin samhandlingskoordinator i full stilling Beste løsning for oss pga geografisk spredning Lettere å komme i gang med OU- prosessen Forståelse for meldingene Opplæring og rutinebeskrivelse Oppfølging alle kommunikasjonspartnere

10 Fra visjon til virkelighet
”Samhandlingskoordinator”

11 Fra visjon til virkelighet
Sunnaas spesialisert sykehus med opptaksområde i hele Helse Sør- Øst og noen landsdekkende funksjoner Bydel Bjerke skulle være piloter Utvidet piloten til å gjelde alle bydeler ”Løpt og Løperfortsatt” etter for å gi opplæring 7 første meldinger til 7 ulike bydeler Ingen av bydelene får opp volum ifht test av meldingstypene og rutiner Understøtte med eksisterende rutiner Ulikt hvordan bydelene takler det Kjennskap til alle bydelene gjennom andre store utvikling og implementeringsløp

12 Fra visjon til virkelighet
Mange nye ord og utrykk PKI EDI Adressekitt Komm.part App.rec Adressereg-org.nr-Her-id MIK

13 Fra visjon til virkelighet
Mye armer og ben i store organisasjoner Innspill fra høyre og venstre En systemansvarlig instans

14 Fra visjon til virkelighet
Tekniske utfordringer Mye ”venting” ”Mange til mange” avhengigheter Utfordrende å koordinere Berg og dalbane Positivt samarbeid og like blid tross utfordringer 

15 Fra visjon til virkelighet
Deltagelse i MIK, meldingsløftet i kommunen Oppstart bredding basismeldinger Implementering mottak epikrise Erfaring med OU- prosessen Opplæring, rutiner, avvikshåndtering Kjent med meldingsmodulen i Gerica Teknisk oppsett i kommunens driftsmiljø Registrering av kommunikasjonspartnere Kompetanse feilsøking Utviklingsbehov i EPJ

16 Fra visjon til virkelighet
Implementering mottak epikrise Etablere samarbeid med kommunikasjonspart (OU) Bedre dokumentasjon i EPJ Medisiner og diagnoser Muligheter for å justere rutinebeskrivelse ut fra praktisk erfaring Engasjerer legene på sykehjemmene Erfaringer benyttes i videre arbeid med elektronisk meldingsutveksling Fritt sykehjemsvalg en utfordring Krever mer av sykehusene inntil alle er innrullet (både sykehjem og sykehus)

17 Mottak epikriser 2010

18 Fra visjon til virkelighet
Oslo kommune = 15 mellomstore/store kommuner ( innbyggere pr bydel, totalt ) Informasjonsarbeid Innspill fra høyre og venstre Gitt opplæring til 26 sykehjem Venter på OUS. Avd Ullevål Utvider pilotering PLO-meldingene til å gjelde Ahus og bydel Grorud Utvide til Alna og Stovner ila våren 2011 møte Ahus Kitty og Anett Forankring i ledelsen Diakonhjemmet og Lovisenberg venter….

19 Fra visjon til virkelighet
Det er nå det begynner  og vi er ”godt i gang” ”Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling”

20 Takk for oppmerksomheten
Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons Teknologi Spørsmål? Takk for oppmerksomheten Kirsti


Laste ned ppt "Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons Teknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google