Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Operativsystemer.  Tilstandsmaskiner kalles på engelsk Finite State Machines.  Tilstandsmaskiner er en metode til å beskrive systemer med logisk og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Operativsystemer.  Tilstandsmaskiner kalles på engelsk Finite State Machines.  Tilstandsmaskiner er en metode til å beskrive systemer med logisk og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Operativsystemer

2  Tilstandsmaskiner kalles på engelsk Finite State Machines.  Tilstandsmaskiner er en metode til å beskrive systemer med logisk og dynamisk/tidsmessig oppførsel. Operativsystemer

3  Metoden tilstandsmaskiner gir oss en modell som kalles Tilstandsmaskin.  Denne modellen er et hjelpemiddel når vi skal strukturere programmeringen av mer kompliserte systemer. Operativsystemer

4  Modellen tilstandsmaskin består av  En rekke tilstander.  Hendelser som endrer systemet fra en tilstand til en annen.  Aksjoner som er et resultat av hendelser. Operativsystemer

5  Metoden benyttes innen programutvikling innenfor områder som  Logiske/digitale styresystemer  Sanntidssystemer  Telekommunikasjon  Kompilatorteknikk  Digitalteknikk Operativsystemer

6  Noen sentrale begreper som benyttes om tilstandsmaskiner  Tilstand  Hendelser  Aksjoner Operativsystemer

7  Tilstand er et begrep som benyttes til å beskrive systemets status/tilstand.  Tilstand er et verdisett/attributter som beskriver systemets egenskaper. Operativsystemer

8  Hendelser er et begrep som benyttes om innganger/påvirkninger på systemet.  Hendelser kan beskrives som en plutselig og kortvarig påvirkning av systemet. Operativsystemer

9  Aksjoner er det som kommer ut av systemet. Det vil si resultatet.  Aksjoner er en respons på en hendelse. Operativsystemer

10 Hendelser Utganger InngangerAksjoner Operativsystemer System Beskrevet med et sett tilstander

11  For å visualisere oppførselen til systemer brukes gjerne tilstandsdiagrammer.  Sirkler angir tilstander.  Piler angir tilstandsendringer.  Hendelser og aksjoner settes over piler som angir tilstandsendringer. Operativsystemer

12 Initialisering Hendelse Tilstand 1 Tilstand 2 Operativsystemer T1 T1 T2

13  Eksempel brusautomat  Kan legge på mynter: kr 5, kr 10  En brus koster kr 15.  Skal returnere overskytende beløp.  Skal returnere hele beløpet hvis Angre.  Kan velge 2 ulike typer brus. Operativsystemer

14  Virkemåte brusautomat 1. Systemet befinner seg i ro i en gitt tilstand. 2. Hendelse inntreffer; Penger inn, Velge brus, Angre. 3. Utfører null eller flere aksjoner. 4. Skifter tilstand og er i ro i denne til ny hendelse inntreffer. Operativsystemer

15 Hendelser: { Ingen, Kr 5, Kr 10, Angre } Aksjoner: { Ingen, Lever en brus, Lever en brus og 5 kr tilbake } Tilstander: { Klar, Kr 5, Kr 10 } Operativsystemer

16

17  Enum class gir en måte å kunne behandle ord som tallverdier.  Enum class kan benyttes på tekststrenger.  Til hver tekststreng knyttes et tall.  Man kan da sammenligne tekststrengene ved hjelp av tallverdiene.

18  Følgende gir et eksempel på bruk av Enum: enum class TALL { null, en, to, tre, fire };  Her vil null= 0, en=1, to=2, tre=3, fire=4.  Kan referere til to som TALL::to

19  Kan deklarere variabler av typen TALL TALL tall1 = 4; if (tall1 == TALL::to) { } else { }

20  Et eksempel til enum class MÅNED {januar, februar, mars, … MÅNED maaned = februar; if (maaned == MÅNED::mars) { // kode }

21 Operativsystemer

22  Når vi lager vinduer i Windows programmer bruker vi Form class.  Form class er en klasse i namespace System::Windows::Forms Operativsystemer

23  Form class er en stor klasse som benyttes til å lage brukergrensesnitt for Windows programmer.  En form representerer et vindu som benyttes i programmet ditt. Operativsystemer

24  Form class kan benyttes til å lage flere typer vinduer.  Standard vinduer  Verktøybokser  Rammeløse vinduer  Flytende vinduer (integrert i et vindu).  Dialogbokser Operativsystemer

25  Form class kan benyttes til å lage dialogbokser. Det skilles mellom to typer  Modal dialogboks  Modeless dialogboks Modal dialogboks må lukkes før programmet fortsetter. Modeless dialogboks kan stå åpen. Operativsystemer

26  Å arbeide med vinduer i Form class gjøres ganske lett ved hjelp av Properties verktøyet.  Med Properties verktøyet kan man endre egenskaper for en form som utseende, størrelse, farge, osv. Operativsystemer

27 System::Windows::Forms har mange klasser som kan benyttes til å lage Windows baserte programmer ▪ Kontroller. ▪ Meny, knapperad, statusbar. ▪ Paneler til gruppere kontroller. ▪ Tooltips. ▪ Dialogbokser og verktøybokser. ▪ Hjelp. Operativsystemer

28  Noen alminnelige kontroller er  Buttons  Textbox og Label  ListBox og Combobox  CheckBox og RadioButton  PictureBox  ProgressBar Operativsystemer

29  Kontainere brukes til å samle objekter på en form. Noen kontainere er  Panel  GroupBox  TabControl  SplitContanier Operativsystemer

30  Menyer og knapperader brukes til kommunikasjon mellom bruker og program. De vanligst brukte objektene er  MenuStrip  ToolStrip  StatusStrip Operativsystemer

31

32  Blir det feil i et program må vi gjøre to ting 1. Lokalisere feilen. 2. Rette den opp. Operativsystemer

33  For å finne feil i et program må man gjøre utskrifter fra programmet.  Man kan skrive ut 1. Innhold i variabler. 2. Utskrifter som viser hvor man er. Operativsystemer

34  Utskrifter i Output Window nederst i Visual Studio kan gjøre ved å bruke Trace. System::Diagnostics::Trace::WriteLine( ”Hei” );  Utskrifter med Trace er helt likt utskrifter med Console::Write() Operativsystemer

35  For at utskrift skal skje må programmet kjøre i Debug mode.  Velg på menyen i Visual Studio Debug – Start Debugging Eller trykk F5 tasten (raskere). Operativsystemer

36  For at programmet skal kjøre i Debug mode må dette være valgt.  Et program kan kompileres i to mode  Debug  Release Operativsystemer

37  Et program som kompileres med konfigurasjon Debug, har støtte for debugging i koden.  Et program som kompileres med konfigurasjon Release, har ikke støtte for debugging. Mindre exe fil. Operativsystemer

38  For å endre konfigurasjonen velg på menyen i Visual Studio Build – Configuration Manager… Velg så Debug eller Release Operativsystemer


Laste ned ppt "Operativsystemer.  Tilstandsmaskiner kalles på engelsk Finite State Machines.  Tilstandsmaskiner er en metode til å beskrive systemer med logisk og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google