Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til objektorientert programmering i PHP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til objektorientert programmering i PHP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til objektorientert programmering i PHP
Web-programmering Introduksjon til objektorientert programmering i PHP

2 I dag Introduksjon til objektorientert programmering
Bruke dette videre i faget Gjennomgang av kode. Oppgaveløsning Oblig 1 leveres 6. mars

3 Objektorientert programmering
En måte å få bedre kontroll på kode Innkapsle og strukturere Helt nødvendig i store programsystemer PHP var ikke laget for dette Men tilbyr bra dekning i versjon 5 En del spesielle ting som er løst litt mer elegant i andre språk (C, Java)

4 Klasser og objekter En klasse / objekt bør være noe konkret
Person, Bil, Hus, Billett, Rom En klasse er en mal for et objekt Flere objekter kan lages (instansieres) av en klasse Bil-klasse (mal) Bil1(objekt) Bil2 (objekt) Bil3(objekt)

5 Klasser og objekter En klasse defineres (er mal for objekter)
Objekter instansieres (opprettes) Class Bil { public $farge; } Bil-klasse (mal) $Bil1 = new Bil(); $Bil1->farge=”Rød”; $Bil2 = new Bil(); $Bil2->farge=”Blå; Bil2 (objekt) Bil1 (objekt)

6 Klasser og objekter $Bil3 $farge er en egenskap ved bilen <?php
Class Bil { public $farge; } $Bil1 = new Bil(); $Bil2 = new Bil(); $Bil1->farge=”rød”; $Bil2->farge=”grønn”; $Bil3 = new Bil(); $Bil3->farge=”blå”; echo ”Fargen til bil 3 er ”.$Bil3->farge ?> $Bil1 $Bil2 $Bil3 Fargen til bil 3 er blå $farge er en egenskap ved bilen

7 Objekter og metoder/funksjoner
<?php Class bil { public $tank; function rekkevidde($forbruk) $rekkevidde = $this->tank/$forbruk; return $rekkevidde; } $volvo = new bil(); $volvo->tank = 80; $literPerMil = 0.7; $rekkeviddeImil = $volvo->rekkevidde($literPerMil); echo "Rekkevidden til bilen er ”; echo number_format($rekkeviddeImil,0)." mil"; ?> Rekkevidden til bilen er 114 mil

8 Objekter og metoder/funksjoner
<?php Class bil { public $tank; public $forbruk; function rekkevidde() $rekkevidde = $this->tank/$this->forbruk; return $rekkevidde; } $volvo = new bil(); $volvo->tank = 80; $volvo->forbruk = 0.7; $rekkeviddeImil = $volvo->rekkevidde(); echo "Rekkevidden til bilen er "; echo number_format($rekkeviddeImil,0)." mil"; ?> Rekkevidden til bilen er 114 mil

9 Constructor <?php Class bil { public $tank; public $forbruk;
function __construct($forbrukInn) $this->forbruk=$forbrukInn; } function rekkevidde() $rekkevidde = $this->tank/$this->forbruk; return $rekkevidde; $volvo = new bil(0.7); $volvo->tank = 80; $rekkeviddeImil = $volvo->rekkevidde(); echo "Rekkevidden til bilen er "; echo number_format($rekkeviddeImil,0)." mil"; ?> Constructor Rekkevidden til bilen er 114 mil

10 Constructor <?php Class bil { public $tank; public $forbruk;
function __construct($forbrukInn, $tankInn) $this->forbruk=$forbrukInn; $this->tank=$tankInn; } function rekkevidde() $rekkevidde = $this->tank/$this->forbruk; return $rekkevidde; $volvo = new bil(0.7,80); $rekkeviddeImil = $volvo->rekkevidde(); echo "Rekkevidden til bilen er "; echo number_format($rekkeviddeImil,0)." mil"; ?> Constructor Må ha 2 parametere inn ved opprettelse! Rekkevidden til bilen er 114 mil

11 UML*-klassediagram Bil $tank $forbruk __construct(forbruk,tankInn)
<?php Class bil { public $tank; public $forbruk; function __construct($forbrukInn, $tankInn) $this->forbruk=$forbrukInn; $this->tank=$tankInn; } function rekkevidde() $rekkevidde = $this->tank/$this->forbruk; return $rekkevidde; UML*-klassediagram Bil $tank $forbruk __construct(forbruk,tankInn) rekkevidde():float * Unified Modeling Language


Laste ned ppt "Introduksjon til objektorientert programmering i PHP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google