Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Østfold. 5 avdelinger Informatikk og automatisering - IA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Østfold. 5 avdelinger Informatikk og automatisering - IA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Østfold. 5 avdelinger Informatikk og automatisering - IA
Ingeniør og realfag - IR Lærerutdanning Helse og sosialfag Samfunnsfag og fremmedspråk + Figurteater Totalt ca 400 ansatte og 4000 studenter. Intelligente robotsystemer er navnet på en av studieretningene som studentene kan velge i 3. klasse. Velges denne retning vil man lære om: · hvordan en datamaskin kan tilkobles andre enheter som: andre datamaskiner, roboter, kamera og sensorer som blant annet kan måle hastighet, avstand m.m · hvordan en liten datamaskin plassert på et kjøretøy kan styre kjøretøyet slik at det kan ta seg fram på egenhånd selv om det skulle møte hindringer på sin veg, · hvordan man kan lage bilder på en dataskjerm, enten ved å bruke kamera eller ved programmering som viser omgivelsene til datamaskinen etterhvert som de forandrer seg. Retningen legger vekt på at man skal lære å lage intelligente datasystemer slik at det kan gjennomføre kompliserte oppgaver på en intelligent måte. Et slikt system kan være like anvendelig på sykehus, i et kontorlandskap som i industrien. Eksempler på oppgaver studenter skal utføre: 1. Bygge selvgående kjøretøy. 2. Utstyre en robot med kamera og følere slik at den kan ta imot mange sanseinntrykk og kan dermed utføre mange typer jobber. 3. Ta bilder ved å bruke kamera og deretter få datamaskinen til muntlig å fortelle hva den ser i bildet eller sende denne informasjonen andre fjerntliggende steder. 4. Bruke grafisk programmering til å lage spennende bilder på en dataskjerm.

2 Avdeling for Informatikk og Automatisering.
To enheter: Sarpsborg - 3-årig dataingeniør. Bachelor i Ing.fag (data) Halden - 1 og 2-årig informatikk - 3-årig Bachelor i informatikk - Mastergradstudium ( 2 år) Intelligente robotsystemer er navnet på en av studieretningene som studentene kan velge i 3. klasse. Velges denne retning vil man lære om: · hvordan en datamaskin kan tilkobles andre enheter som: andre datamaskiner, roboter, kamera og sensorer som blant annet kan måle hastighet, avstand m.m · hvordan en liten datamaskin plassert på et kjøretøy kan styre kjøretøyet slik at det kan ta seg fram på egenhånd selv om det skulle møte hindringer på sin veg, · hvordan man kan lage bilder på en dataskjerm, enten ved å bruke kamera eller ved programmering som viser omgivelsene til datamaskinen etterhvert som de forandrer seg. Retningen legger vekt på at man skal lære å lage intelligente datasystemer slik at det kan gjennomføre kompliserte oppgaver på en intelligent måte. Et slikt system kan være like anvendelig på sykehus, i et kontorlandskap som i industrien. Eksempler på oppgaver studenter skal utføre: 1. Bygge selvgående kjøretøy. 2. Utstyre en robot med kamera og følere slik at den kan ta imot mange sanseinntrykk og kan dermed utføre mange typer jobber. 3. Ta bilder ved å bruke kamera og deretter få datamaskinen til muntlig å fortelle hva den ser i bildet eller sende denne informasjonen andre fjerntliggende steder. 4. Bruke grafisk programmering til å lage spennende bilder på en dataskjerm.

3 Ved Dataingeniørstudiet 12 ansatte ca 100 studenter
Ansatte og studenter ved IA avdelingen. Intelligente robotsystemer er navnet på en av studieretningene som studentene kan velge i 3. klasse. Velges denne retning vil man lære om: · hvordan en datamaskin kan tilkobles andre enheter som: andre datamaskiner, roboter, kamera og sensorer som blant annet kan måle hastighet, avstand m.m · hvordan en liten datamaskin plassert på et kjøretøy kan styre kjøretøyet slik at det kan ta seg fram på egenhånd selv om det skulle møte hindringer på sin veg, · hvordan man kan lage bilder på en dataskjerm, enten ved å bruke kamera eller ved programmering som viser omgivelsene til datamaskinen etterhvert som de forandrer seg. Retningen legger vekt på at man skal lære å lage intelligente datasystemer slik at det kan gjennomføre kompliserte oppgaver på en intelligent måte. Et slikt system kan være like anvendelig på sykehus, i et kontorlandskap som i industrien. Eksempler på oppgaver studenter skal utføre: 1. Bygge selvgående kjøretøy. 2. Utstyre en robot med kamera og følere slik at den kan ta imot mange sanseinntrykk og kan dermed utføre mange typer jobber. 3. Ta bilder ved å bruke kamera og deretter få datamaskinen til muntlig å fortelle hva den ser i bildet eller sende denne informasjonen andre fjerntliggende steder. 4. Bruke grafisk programmering til å lage spennende bilder på en dataskjerm. Ca. 40 ansatte Ca. 400 studenter Ved Dataingeniørstudiet 12 ansatte ca 100 studenter

4 Ansatte som dere vil møte i dataingeniørstudiet. Avd
Ansatte som dere vil møte i dataingeniørstudiet. Avd. leder : Jan Høiberg Kontorsjef : Tore Petter Engen Mari-Ann Akerjord Per-Olav Rusås Erling Petter Strand Robert Roppestad (studieleder) Per Gunnar Fyhn Terje Samuelsen Edgar Bostrøm Steffen Log Martin Kermit Leif Nielsen Ted Sørlie Geir K. Strøm Intelligente robotsystemer er navnet på en av studieretningene som studentene kan velge i 3. klasse. Velges denne retning vil man lære om: · hvordan en datamaskin kan tilkobles andre enheter som: andre datamaskiner, roboter, kamera og sensorer som blant annet kan måle hastighet, avstand m.m · hvordan en liten datamaskin plassert på et kjøretøy kan styre kjøretøyet slik at det kan ta seg fram på egenhånd selv om det skulle møte hindringer på sin veg, · hvordan man kan lage bilder på en dataskjerm, enten ved å bruke kamera eller ved programmering som viser omgivelsene til datamaskinen etterhvert som de forandrer seg. Retningen legger vekt på at man skal lære å lage intelligente datasystemer slik at det kan gjennomføre kompliserte oppgaver på en intelligent måte. Et slikt system kan være like anvendelig på sykehus, i et kontorlandskap som i industrien. Eksempler på oppgaver studenter skal utføre: 1. Bygge selvgående kjøretøy. 2. Utstyre en robot med kamera og følere slik at den kan ta imot mange sanseinntrykk og kan dermed utføre mange typer jobber. 3. Ta bilder ved å bruke kamera og deretter få datamaskinen til muntlig å fortelle hva den ser i bildet eller sende denne informasjonen andre fjerntliggende steder. 4. Bruke grafisk programmering til å lage spennende bilder på en dataskjerm.

5 Hva lærer jeg? Å forstå hvordan datamaskiner virker Å programmere
C, C++, Java Web Å programmere 1. klasse. Lærer å forstå hvordan datamaskiner er oppbygd, og hvordan de kan programmeres. Hver student får kjøpe sitt eget datamaskinkort til en billig penge (ca 600 kr) som benyttes til øvingsarbeid for grunnleggende forståelse av datateknikk. I tillegg til datafag vil man i første klasse få en rekke grunnlags-fag som er obligatorisk for alle ing. studenter, som f.eks; matte, fysikk, miljølære mm. 2. klasse. Her vil man få en ytterligere fordypning i programmering og datateknikk. Samtidig får man nå fag som dekker datakommunikasjon, operativsystemer og styringsteknikk. 3.klasse. Her får studentene velge mellom to studieretninger: - intelligente robotsystemer - industriell informatikk (Forklares på de neste to sidene.) Å forstå hvordan datamaskiner virker Hva lærer jeg? Å lage intelligente systemer. Internett Datanett og datakommunikasjon, og hvordan vi kan lage brukervennlige datasystemer

6 Generelle fag Datafag matematikk, statistikk, samfunnsfag…
En rekke datafag som dekker programmering, datamaskinens virkemåte, systemutvikling, intelligente systemer og industriell informatikk Fokus på praktiske oppgaver, prosjekter – gjerne koblet mot industri og næringsliv. Intelligente robotsystemer er navnet på en av studieretningene som studentene kan velge i 3. klasse. Velges denne retning vil man lære om: · hvordan en datamaskin kan tilkobles andre enheter som: andre datamaskiner, roboter, kamera og sensorer som blant annet kan måle hastighet, avstand m.m · hvordan en liten datamaskin plassert på et kjøretøy kan styre kjøretøyet slik at det kan ta seg fram på egenhånd selv om det skulle møte hindringer på sin veg, · hvordan man kan lage bilder på en dataskjerm, enten ved å bruke kamera eller ved programmering som viser omgivelsene til datamaskinen etterhvert som de forandrer seg. Retningen legger vekt på at man skal lære å lage intelligente datasystemer slik at det kan gjennomføre kompliserte oppgaver på en intelligent måte. Et slikt system kan være like anvendelig på sykehus, i et kontorlandskap som i industrien. Eksempler på oppgaver studenter skal utføre: 1. Bygge selvgående kjøretøy. 2. Utstyre en robot med kamera og følere slik at den kan ta imot mange sanseinntrykk og kan dermed utføre mange typer jobber. 3. Ta bilder ved å bruke kamera og deretter få datamaskinen til muntlig å fortelle hva den ser i bildet eller sende denne informasjonen andre fjerntliggende steder. 4. Bruke grafisk programmering til å lage spennende bilder på en dataskjerm.

7 Velges denne retning vil man lære om:
Intelligente robotsystemer er navnet på en av studieretningene som studentene kan velge i 3. klasse. Velges denne retning vil man lære om: · hvordan en datamaskin kan tilkobles andre enheter som: andre datamaskiner, roboter, kamera og sensorer som blant annet kan måle hastighet, avstand m.m · hvordan en liten datamaskin plassert på et kjøretøy kan styre kjøretøyet slik at det kan ta seg fram på egenhånd selv om det skulle møte hindringer på sin veg, · hvordan man kan lage bilder på en dataskjerm, enten ved å bruke kamera eller ved programmering som viser omgivelsene til datamaskinen etterhvert som de forandrer seg. Retningen legger vekt på at man skal lære å lage intelligente datasystemer slik at det kan gjennomføre kompliserte oppgaver på en intelligent måte. Et slikt system kan være like anvendelig på sykehus, i et kontorlandskap som i industrien. Eksempler på oppgaver studenter skal utføre: 1. Bygge selvgående kjøretøy. 2. Utstyre en robot med kamera og følere slik at den kan ta imot mange sanseinntrykk og kan dermed utføre mange typer jobber. 3. Ta bilder ved å bruke kamera og deretter få datamaskinen til muntlig å fortelle hva den ser i bildet eller sende denne informasjonen andre fjerntliggende steder. 4. Bruke grafisk programmering til å lage spennende bilder på en dataskjerm.

8 Velges denne retning vil man lære om:
Intelligente robotsystemer er navnet på en av studieretningene som studentene kan velge i 3. klasse. Velges denne retning vil man lære om: · hvordan en datamaskin kan tilkobles andre enheter som: andre datamaskiner, roboter, kamera og sensorer som blant annet kan måle hastighet, avstand m.m · hvordan en liten datamaskin plassert på et kjøretøy kan styre kjøretøyet slik at det kan ta seg fram på egenhånd selv om det skulle møte hindringer på sin veg, · hvordan man kan lage bilder på en dataskjerm, enten ved å bruke kamera eller ved programmering som viser omgivelsene til datamaskinen etterhvert som de forandrer seg. Retningen legger vekt på at man skal lære å lage intelligente datasystemer slik at det kan gjennomføre kompliserte oppgaver på en intelligent måte. Et slikt system kan være like anvendelig på sykehus, i et kontorlandskap som i industrien. Eksempler på oppgaver studenter skal utføre: 1. Bygge selvgående kjøretøy. 2. Utstyre en robot med kamera og følere slik at den kan ta imot mange sanseinntrykk og kan dermed utføre mange typer jobber. 3. Ta bilder ved å bruke kamera og deretter få datamaskinen til muntlig å fortelle hva den ser i bildet eller sende denne informasjonen andre fjerntliggende steder. 4. Bruke grafisk programmering til å lage spennende bilder på en dataskjerm.

9 Mange muligheter for videre studier i inn og utland.
For tiden er det et stort behov for datakyndige personer. Våre dataingeniører får jobb innenfor alle typer bedrifter som anvender datateknikk til effektivisering og utvikling, både i industri, stat og kommune. Arbeidsoppgaver spenner fra programmering, drift og utvikling av datasystemer og datanett til utvikling av avanserte styresystemer i industrien. Utvikling av Internett/Intranett applikasjoner er et voksende område. Effektivisering innen helsesektoren og landbruk/fiskeoppdrett medfører et øket behov for datakyndige personer. Også innen salg og opplæring er det et stort behov. Vis eksempler på typiske jobber med jobbannonsene som følger bak. Her ser vi at en dataingeniør har en utrolig spennvidde i jobbsammenheng. Videreutdanning. Har man lyst til å studere videre til sivil.ingeniør grad eller ta hovedfag har du store muligheter til å søke deg inn på universiteter i Norge eller i utlandet. Her kan vi nevne Universitet i Oslo. Sivil.ing utdanning ved NTNU i Trondheim, Stavanger, Porsgrunn. Vi har god erfaring med universiteter i England og USA også. Master i Norge HIØ (Halden) Trondheim - NTNU Oslo Tromsø Stavanger Agder (IKT) Porsgrunn (Ind. IT) Master i utlandet. England/Skottland USA Australia ++

10 Trenger du mer informasjon?
For tiden er det et stort behov for datakyndige personer. Våre dataingeniører får jobb innenfor alle typer bedrifter som anvender datateknikk til effektivisering og utvikling, både i industri, stat og kommune. Arbeidsoppgaver spenner fra programmering, drift og utvikling av datasystemer og datanett til utvikling av avanserte styresystemer i industrien. Utvikling av Internett/Intranett applikasjoner er et voksende område. Effektivisering innen helsesektoren og landbruk/fiskeoppdrett medfører et øket behov for datakyndige personer. Også innen salg og opplæring er det et stort behov. Vis eksempler på typiske jobber med jobbannonsene som følger bak. Her ser vi at en dataingeniør har en utrolig spennvidde i jobbsammenheng. Videreutdanning. Har man lyst til å studere videre til sivil.ingeniør grad eller ta hovedfag har du store muligheter til å søke deg inn på universiteter i Norge eller i utlandet. Her kan vi nevne Universitet i Oslo. Sivil.ing utdanning ved NTNU i Trondheim, Stavanger, Porsgrunn. Vi har god erfaring med universiteter i England og USA også. Se Web:

11 Grupperom 1.

12 GPS-basert kartnavigering.

13 Programmering av PDA.

14 Mikro Roboter.

15 Selvgående kjøretøy Ixion.

16 Styring av et lyskryss.

17 Styre en stor Robot.

18 Kunstig nese.

19 Datastyrt Monstertruck.

20 Selvgående støvsuger

21 Robot menneske


Laste ned ppt "Høgskolen i Østfold. 5 avdelinger Informatikk og automatisering - IA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google