Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 10 Operating Exposure.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 10 Operating Exposure."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 10 Operating Exposure

2 Driftseksponering Driftseksponering omhandler fremtidige kontantstrømmer som enda ikke er avtalt Transaksjonseksponering var mer kortsiktig i sin natur og tok for seg endringer i verdi i kontantstrømmer som allerede var kontraktfestet Driftseksponering kalles også økonomisk eksponering og strategisk eksponering

3 Driftseksponering Eksempel fra lærebok – Eastman Kodak – Innbetalinger og utbetalinger som allerede er avtalt er transaksjonseksponering – Innbetalinger og utbetalinger som er sannsynlige men som enda ikke er avtalt kalles sannsynlig transaksjonseksponering – Ved å gå enda lengre fram i tid - driftseksponering Analyse av driftseksponering omhandler å analysere strategiske og operasjonelle valg som følge av uventede endringer i valutakurser

4 Kontantstrømmer fra drift og finans Kontantstrømmer fra driften kommer fra innbetalinger/utbetalinger fra kunder/leverandører, leiekostnader, royalty og andre forhold som vedkommer driften Finansielle kontantstrømmer er betalinger mellom bedriften og tilbyderne av kapital (gjeldseiere og aksjonærer)

5 SubsidiaryParent Operational Cash Flows Payment for goods & services Rent and lease payments Royalties and license fees Management fees & distributed overhead Financial Cash Flows Dividend paid to parent Parent invested equity capital Interest on intrafirm lending Intrafirm principal payments Kontantstrømmer fra drift og finans

6 Forventede og uventede endringer i kontantstrøm Driftseksponering er langt viktigere for bedriftens lønnsomhet på kort sikt enn transaksjonseksponering og regnskapseksponering – Planlegging i forhold til driftseksponering er et totalansvar for ledelsen siden den tar for seg interaksjonen mellom strategier for finans, markedsføring, innkjøp og produksjon – En forventet endring i valutakurs er ikke del av definisjonen på driftseksponering siden ledelsen og investorer burde ha tatt hensyn til denne i forkant

7 Eksempel - Volvo Volvos kontantstrøm var spesielt påvirket av – Svenske kroner/tyske mark valutakurs – Kortsiktig rente på svenske kroner – Produsentpriser i tyskland

8 Tridents driftseksponering Trident opptjener mye av totalinntekten fra avdelingen i Tyskland og det har nå funnet sted en stor og uventet endring i kursen på Euro Tridents tyske avdeling opererer i et område hvor det i hovedsak gjennomføres transaksjoner i Euro – Lønnsomheten påvirkes av at endring i kurs påvirker salgspriser, etterspørsel, innkjøpspriser og hele konkurransesituasjonen samlet

9 Trident Europe (Hamburg, Germany) Euro Competitive Environment Trident Corporation (Los Angeles, USA) US$ Reporting Environment US$/€ Trident’s SuppliersTrident’s Customers An unexpected depreciation in the value of the euro alters both the competitiveness of the subsidiary and the financial results which are consolidated with the parent company. Will costs change? How will the sales, costs, and profits of the German subsidiary change? Will the altered profits of the German subsidiary, in euro, translate into more or less in US dollars? Will prices & sales volume change? Tridents driftseksponering

10 Trident Europa produserer i Tyskland og bruker europeisk arbeidskraft og europeiske underleverandører Halve produksjonen selges i Europa og den andre halvdelen eksporteres ut av Europa. Alle salg faktureres i Euro og kredittiden er 90 dager Varelager er tilsvarende 25% av årlige direkte kostnader Avskrivninger er €600,000 pr år Selskapsskatten er 34 % i Tyskland

11 Tridents Drifts- eksponering

12 Tridents driftseksponering Anta at den 1 januar 2003 faller euro overraskende i verdi med 16.67 % fra $1.200/€ til $1.000/€ – Hvis depresieringen ikke hadde skjedd, ville Trident Europa ha lønnsomhet som vist i base case – La oss anta at det er tre mulige depresierings scenarier for Trident Europa: Case 1: Depresiering, ingen endring ellers Case 2: Salgsvolum øker Case 3: Salgspris øker

13 Strategisk styring av driftseksponering Målet med styring av både driftseksponering og transaksjonseksponering er å forutse og tilpasse seg endringer i drift og strategi som følge av endring i valutakurs Et mulig tiltak er å diversifisere driften og finansieringen, for eksempel ved å søke nye markeder for produktene, kjøpe innsatsfaktorer i flere markeder og være finansiert i flere valutaer

14 Proaktiv styring av driftseksponering Driftseksponering kan delvis kontrolleres ved å innføre drifts eller finansieringsstrategier som motvirker forventede endringer i valutakurser Seks av de mest vanlige proaktive tiltakene er – Matching av ulike kontantstrømmer – Avtale om risikodeling – Back-to-back eller parallelle lån – Currency swaps – Leads and lags – Reinvoicing centers

15 U.S. Corporation Canadian Corporation (buyer of goods) Exports goods to Canada Payment for goods in Canadian dollars Exposure: The sale of goods to Canada creates a foreign currency exposure from the inflow of Canadian dollars Principal and interest payments on debt in Canadian dollars Canadian Bank (loans funds) US Corp borrows Canadian dollar debt from Canadian Bank Hedge: The Canadian dollar debt payments act as a financial hedge by requiring debt service, an outflow of Canadian dollars Matching Currency Cash Flows

16 Risikodeling Risikodeling er en avtale hvor kjøper og selger vil dele kostnader/gevinster fra valutaendring – Eksempel: Ford kjøper i yen fra Mazda i Japan så lenge spotkursen er mellom ¥115/$ og ¥125/$. – Hvis spotkursen faller utenfor dette intervallet, vil Ford og Mazda dele forskjellen 50/50 – Anta at Ford skal betale Mazda ¥ 25 000 000, og at spotkursen er ¥110 når fakturaen sendes

17 Currency Clauses: Risk-sharing Fords betaling til Mazda blir: Dette begunstiger Ford, men om yen skulle depresiere til ¥130/$ ville Mazda tjene på avtalen om å dele på risikoen

18 Back-to-Back Loans Et back-to-back loan, som også kalles et parallel loan eller credit swap, skjer når to bedrifter i ulike land avtaler å låne hverandres valuta i en gitt tidsperiode – Denne operasjonen kan gjøres utenfor valutamarkedene – Dette innebærer ingen valutarisiko låner og tilbakebetaler lån i samme valuta

19 The back-to-back loan provides a method for parent-subsidiary cross border financing without incurring direct currency exposure. Indirect Financing British parent firm 1. British firm wishes to invest funds in its Dutch subsidiary Dutch firm’s British subsidiary 3. British firm loans British pounds directly to the Dutch firm’s British subsidiary Direct loan in pounds Dutch parent firm 2. British firm identifies a Dutch firm wishing to invest funds in its British subsidiary British firm’s Dutch subsidiary 4. British firm’s Dutch subsidiary loans euros to the Dutch parent Direct loan in euros Back-to-Back Loans

20 Currency Swaps Anta at en japansk bedrift eksporterer til USA og ønsker en motsatt kontantstrøm i $, dvs. den trenger et $ lån Hvis bedriften ikke er kjent i kapitalmarkedene i USA kan et lån være dyrt, men kanskje finne det en amerikansk bedrift som eksporterer til Japan og som dermed har motsatte behov Bedriften i USA kan låne dollar og den japanske bedriften låner yen Det settes så opp en avtale som gjør at den amerikanske bedriften betaler yen og mottar dollar, mens den japanske bedriften betaler dollar og mottar yen Dette kalles en cross-currency swap

21 Wishes to enter into a swap to “pay dollars” and “receive yen” Japanese Corporation Assets Liabilities & Equity Debt in yen Sales to US Swap Dealer Receive dollars Pay dollars Pay yen Receive yen Wishes to enter into a swap to “pay yen” and “receive dollars” United States Corporation Debt in US$ Assets Liabilities & Equity Sales to Japan Inflow of yen Inflow of US$ Currency Swaps

22 Trident USA (Manufactures unfinished switches) Trident Brazil (Finishes for local sales) Physical goods Goods are resold by reinvoicing center to Brazilian sales subsidiary in Brazilian real (R$) Reinvoicing Center Goods are sold by Trident USA to reinvoicing center in U.S. dollars 3. The reinvoicing center takes legal title to the goods. 1. Trident USA ships goods directly to the Brazilian subsidiary. 2. The invoice by Trident USA, which is denominated in U.S. dollars, is passed to the reinvoicing center. 4. The reinvoicing center invoices Trident Brazil in Brazilian real, repositioning the currency exposure from both operating units to the reinvoicing center. Use of a Reinvoicing Center


Laste ned ppt "Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 10 Operating Exposure."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google