Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamen i muntlig norsk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamen i muntlig norsk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamen i muntlig norsk
Sensorkurs Heidi Mobekk Solbakken Hartvig Nissens skole

2 Hvordan gjennomføre eksamen? Et forslag…
Vise våre forslag til kriterier for foredrag Vise et eksempel på elevforedrag Dere får oppgaver som dere skal jobbe med i grupper Vise et eksempel på samtalen etterpå

3 Hva er gode vurderingskriterier?

4 Ikke komme som julekvelden på kjerringa….
Kriteriene må ligne på kriterier elevene tidligere har fått i lignende vurderingssituasjoner. Kriteriene skal være kjent for elevene før eksamensdagen. Kriteriene gis samtidig med oppgaven og er tilpasset denne.

5 Tunnelsyn eller handlingsrom?
Kriteriene må være så vide at de ikke fungerer som instrukser – de må gi rom for ulike avgrensninger og innfallsvinkler Kriteriene må handle om både vurderingssituasjonens hva og hvordan

6 Kriterier for foredrag – et forslag fra Nissen
Eksempel: individuell fordypningsoppgave – forfatterstudium

7 Foredragets hva (faglig innhold)
Eleven svarer godt på problemstillingen og lar denne være utgangspunkt for strukturen i foredraget. Eleven har korte innholdsresymeer, men hovedfokus i foredraget ligger ikke på referat av innholdet i verkene. Eleven bruker fagbegreper og henter eksempler og sitater fra fordypningsverkene.

8 Foredragets hva Eleven viser god evne til analyse, refleksjon og vurdering og underbygger momentene sine. Eleven trekker gode paralleller mellom verkene og beveger seg fra det ene til det andre der det er formålstjenelig. Eleven bruker sekundærlitteratur i foredraget, har en god og kritisk kildebruk underveis og oppgir litteraturliste til slutt.

9 Foredragets hvordan (retoriske ferdigheter/form)
Eleven har en hensiktsmessig digital presentasjon der han/hun bruker tekst, bilder, film og/eller lyd på en måte som støtter opp under presentasjonen. Eleven bruker og behersker retoriske virkemidler som etos, logos og patos for å bygge opp under presentasjonen sin. Eleven er i framføringen lite bundet til et eventuelt manus.

10 Foredragets hvordan Eleven har god øyekontakt og kommuniserer med tilhørerne. Eleven har gode muntlige ferdigheter, dvs. har høy stemmebruk og tydelig diksjon, har variasjon i tempo, god betoning og variasjon i ordvalg. Eleven overholder den avtalte tiden på ca 15 minutter.


Laste ned ppt "Eksamen i muntlig norsk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google