Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet (II): Spesielt om rettssikkerhet og personvern Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet (II): Spesielt om rettssikkerhet og personvern Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet (II): Spesielt om rettssikkerhet og personvern Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning den 22. september 2003

2 Leseveiledning til bolk B Hovedlitteratur er utdrag fra: Schartum og Bygrave (2003) om personvern, Ot.prp.nr.44 (2000-2001) om domstolene, St. meld. nr. 32 (1997-98) om offentlighetsprinsippet og Frihagen (1991) om rettssikkerhet. –Husk at petit-avsnitt i Frihagens bok ikke er pensum. –Dette stoffet er en av bærebjelkene i emnet Digital forvaltning, og er også sentralt i DRI-programmet for øvrig. Dette bør læres godt! –Husk at mye av denne litteraturen ikke innholder ”fasitsvar”, men at det i stor grad er rom for uenighet og diskusjon! Hva mener du? –Til denne delen er det gitt ”praksisstoff” knyttet til de ulike delene av litteraturen. En mulighet er å vurdere dette stoffet i lys av litteraturen; I hvilken grad tilfredsstiller for eksempel ”Bidragsveilederen” hensynet til rettssikkerhet? (jf Frihagens bok).

3 Hovedpunkter i forelesningen (I) Det er to forelesninger innen dette emnet. Den første forelesningen (8.9) handlet primært om rettssikkerhet og personvern. I denne forelesningen vil vi se på offentlighets-prinsippet og hensynet til åpenhet i forvaltningen og domstolene. I denne forelesningen vil jeg gå noe ut over det pensumet dekker, for på den måten å få mer perspektiv på stoffet. Til eksamen er det likevel bare kjennskap til pensumstoff som kreves (men tilleggskunnskaper kan selvsagt være et pluss!). Ofte er hensynet til personvern (jf forelesningen den 8.9) noe som gir grunn til å begrense informasjonstilgangen, men personvern kan også begrunne innsyn og åpenhet!

4 Hovedpunkter i forelesningen (II) 1Oversikt over spørsmål om informasjonstilgang –Informasjons- og ytringsfrihet som utgangspunkt. –Informasjonstilgang: Hvordan? Innsyn etter begjæring, tilgjengeliggjøring, publisering. –Informasjonstilgang: Hva? Enkeltopplysninger, dokumenter, regelverk, systemløsninger –Informasjonstilgang: I hvilken grad? Stikkord: Absolutt offentlighet, mer-offentlighet, begrenset offentlighet, utsatt offentlighet, ”indirekte offentlighet”, taushetsplikt. Litteratur: Utdrag av St. meld. nr. 32 (1997-98)

5 Hovedpunkter i forelesningen (III) 2Spesielt om offentlighet og åpenhet i ulike sektorer –Innen offentlig forvaltning. –Innen domstolene. –Innen andre deler av offentlig sektor. –Innen privat sektor. 3Eksempler på lovgivning som gir rett til innsyn –Offentlighetsloven –Kommuneloven §§ 4, 31 og 32 –Forvaltningsloven § 18 flg. –Personopplysningsloven § 18 flg. –Domstolloven § 124 flg. Litteratur: Utdrag av St. meld. nr. 32 (1997-98) og Schartum og Bygrave (2003)


Laste ned ppt "Prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet (II): Spesielt om rettssikkerhet og personvern Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google