Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 1 Evaluering Birkebeinerrennet 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 1 Evaluering Birkebeinerrennet 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 1 Evaluering Birkebeinerrennet 2010

2 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til Birkebeinerrennet 2010. Vi sendte ut invitasjon om å delta i undersøkelsen via e-post til 1600 tilfeldig utvalgte deltakere. Totalt har vi svar fra 1146 respondenter. Både størrelsen på utvalget og den relativt høye svarprosenten er tilstrekkelig til å kunne gi nøyaktige estimater om det undersøkte for den populasjonen som representeres. I undersøkelsens første del har vi evaluert elementer ved arrangementet på en tilfredshetsskala fra 1 til 6. I denne rapporten er denne skalaen omregnet til en skala fra 0 – 100 poeng, hvor 100 er best og vil tilsvare 6 (svært tilfreds) i gjennomsnitt. Erfaringsmessig er 70 - 75 poeng etablert som en kritisk grense for et tilfredsstillende resultat. Områder som scorer lavere enn dette bør det spesielt fokuseres på i forbedringsarbeidet. Stavanger 12.04.2010 Markedsføringshuset ___________________ Bjørn Bruland Partner/Markedsanalytiker

3 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 3 Meget misfornøyd Spørsmål Hvor tilfreds er du med …? Omregning Eks: 5 på en 6-punktsskalaen, tilsvarer scoren 80 på 100- punktsskalaen. 0 25 50 75 100 1 2 3 4 5 6 0204060100 1 - 6 skala 0 - 100 skala 80 Meget fornøyd Metode - omregning fra 6- til 100-punkts skala Vi omregner til 0 – 100 skala for at det skal bli enklere å sammenligne resultater, uansett opprinnelig skalabruk. Eks. Et gjennomsnitt på 4,4 på en 1 – 6 skala gir scoren 68 poeng, mens 3,5 gir 50 poeng.

4 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 4 Gir en score på 54 poeng Utvalg av varmmat Metode - eksempel på svarfordeling  I undersøkelser skal vi som regel fortolke og sammenligne svarene fra mange spørsmål. For å forenkle dette fortolkningsarbeidet velger vi i hovedsak å presentere disse resultatene i form av gjennomsnitt på en 0 – 100 skala. (gjennomsnitt gir bare en meningsfull representasjon av resultatene dersom svarfordelingen er tilnærmet normalfordelt).  Forutsatt at svarfordelingene er tilnærmet normalfordelt, vil en gjennomsnittsscore representere en prosentvis svarfordeling som vist nedenfor. %-fordeling av svarene Gir en score på 76 poeng Tilgjengelighet til kontaktperson %-fordeling av svarene

5 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 5 Oppsummeringer

6 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 6 •Den generelle tilfredsheten med Birkebeinerrennet 2010 får en score på 80 poeng. Denne scoren er veldig bra og en forbedring på seks poeng sammenlignet med i fjor. •De kvinnelige deltakerne gir scoren på 85 poeng på den generelle tilfredsheten med arrangementet. •Servicen på Birkebeinerkontoret er meget bra. •Forhold med logestikk av deltakerne frem til start er stabilt bra. •Innholdet i aktiviteter rundt selve arrangementet er ”greit nok”. •Tilbudet av tjenester hvor verdien langt på vei vurderes av kapasiteten scorer i år som tidligere alt for lavt. Oppsummering

7 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 7 •Innholdet/servicen på drikke- og matstasjonene scorer bra – og litt bedre sammenlignet med i fjor. •Løypeprepareringen/ sporkvaliteten scorer betydelig bedre enn tidligere. •Øvrige forhold under og etter rennet scorer marginalt litt bedre enn i fjor. •Flertallet er tilfreds med at det er deltakerrekord - mens en andel liker det dårlig. •En betydelig andel av deltakerne bruker birkebeiner.no regelmessig. •Halvparten av birkebeiner.no sine lesere er ikke klar over at det publiseres nyheter daglig. Oppsummering

8 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 8 •Treningstips er spesielt etterspurt informasjon på sidene. Kvinner er noe mer interessert i dette enn menn. •Halvparten av deltakerne oppgir at det kan være interessant med et skreddersydd nettbasert treningsprogram. Oppsummering

9 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 9 Resultatene

10 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 10 Alt i alt - hvor tilfreds er du med årets arrangement? •Scoren på 80 poeng er veldig bra og en forbedring på seks poeng sammenlignet med i fjor. •Det er åtte poeng opp til resultatene for 2008 som er det beste som er registrert noen gang. •De kvinnelige deltakerne gir totalt en score på 85 poeng.

11 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 11 Alt i alt - hvor tilfreds er du med årets arrangement? •Åtte av ti er svært tilfreds med arrangementet. •Vi ser en reduksjon i deltakere som hadde en dårlig opplevelse sammenlignet med i fjor.

12 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 12 Før start

13 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 13 Vennligst ta stilling til følgende påstander: •Servicen på Birkebeinerkontoret er meget bra. •Kapasiteten til å kommunisere via telefonen er som vi vet begrenset. Selv om denne scoren nok kan bli bedre er den likevel ikke på et kritisk lavt nivå.

14 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 14 Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med Birkebeinerrennet? •Generelt virker det også i år som at forhold med logestikk av deltakerne frem til start er stabilt bra. •Innholdet i aktiviteter rundt selve arrangementet er ”greit nok”. •Tilbudet av tjenester hvor verdien langt på vei vurderes av kapasiteten scorer i år som tidligere alt for lavt.

15 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 15 Forhold under og rett etter rennet

16 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 16 Hvor tilfreds er du med innholdet/serveringen på drikke- og matstasjonene? •Innholdet/servicen på drikke- og matstasjonene scorer bra – og litt bedre sammenlignet med i fjor. •Spesielt er det et positivt løft for drikke- og matstasjonene i mål.

17 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 17 Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med Birkebeinerrennet? •Løypeprepareringen/ sporkvaliteten scorer betydelig bedre enn tidligere. •Øvrige forhold under og etter rennet scorer marginalt litt bedre enn i fjor. •Dusjmulighetene har en negativ utvikling.

18 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 18 Andre forhold rundt rennet

19 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 19 Birkebeinerrennet serverte varm suppe etter målgang. Benyttet du deg av dette tilbudet? •Betydelig flere har benyttet seg av tilbudet sammenlignet med i fjor. •Årsaken til dette er først og fremst en betydelig økning i deltakere som visste om tilbudet. •Menn var mer interessert i suppen enn kvinnene.

20 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 20 Hva er din oppfatning av dette tilbudet? •Tilbudet ”falt i smak” hos de aller fleste som benyttet seg av det.

21 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 21 Kunne du tenkt deg å delta i StafettBirken? •Potensialet for tafettBirken er størst dersom dette ikke blir lagt til dagen før selve rennet.

22 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 22 Kunne du tenkt deg å delta i HalvBirken? •For en av tre kan det være aktuelt å delta i HalvBirken. •Det er mest aktuelt for kvinner.

23 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 23 I år satte vi deltakerrekord på Birkebeinerrennet. Hva synes du om at vi har åpnet for så mange deltakere? •Litt det samme mønsteret som i fjor. •Flertallet er tilfreds med dette - mens en andel liker det dårlig. •Den sistnevnte andelen er likevel redusert sammenlignet med i fjor.

24 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 24 Hvor fornøyd er du med smøreservicen på Rena torg: •Fem prosent av deltakerne benyttet dette tilbudet. •De som benyttet tilbudet er tilfredsstillende fornøyde – også med prisen.

25 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 25 Hvor mange venner og bekjente har du med deg på start, i løypa og i målområdet? •For flertallet er dette også en sosial begivenhet også med venner og bekjente.

26 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 26 Hvem betaler for deltakelsen i Birkebeinerennet? •Jobben bidrar med økonomisk støtte til en femte del av deltakerne.

27 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 27 Birkenshop og Sport1 marked hadde butikker både på Rena og i Lillehammerhva synes du om: •Sport1 marked scorer best både på Rena og i Lillehammer.

28 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 28 Hva synes du om kolleksjon fra Craft som ble vist i Birkenshop på Lillehammer? •Det oppleves at både kvaliteten på og designet av Craft kolleksjonen er bra.

29 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 29 Informasjon rundt Birken

30 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 30 Har du vært i kontakt med Birkebeinerkontoret i forbindelse med årets Birkebeinerrenn? •Nesten en tredjedel har vært i kontakt med Birkebeinerkontoret i forbindelse med årets renn.

31 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 31 Telefonen på Birkebeinerkontoret har vært stengt mandag – torsdag i arrangementsuken. I hvilken grad har du forståelse for måten vi disponerer bemanningen på den siste uken? •De aller fleste har forståelse for beslutningen om å stenge telefonen den siste uken.

32 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 32 Nyhetsbrevene våre har fått nytt design. Hva synes du om de nye nyhetsbrevene? •Nyhetsbrevene er noe deltakerne passivt er mottakere av. En kan derfor anta at motivasjonen til å lese disse, samt oppfatningen av innholdet, vil være variabelt mellom deltakerne. •En total score på 74 bør i lys av dette bør oppfattes som meget tilfredsstillende. •Kvinner gir seks poeng bedre evaluering alt i alt sammenlignet med menn.

33 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 33 Hvor ofte leser du våre nyhetsbrev? •Nesten samtlige deltakere leser nyhetsbrevene. •Halvparten leser dem hver gang de sendes ut.

34 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 34 Årets programavis har både fått nytt design og format. Hva synes du om den nye programavisen? •Tilsvarende så scorer programavisen bra.

35 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 35 Hvor ofte besøker du birkebeiner.no? •En betydelig andel av deltakerne bruker birkebeiner.no regelmessig.

36 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 36 Hva synes du om birkebeiner.no? •Evalueringen av websidene har en marginal forbedring sammenlignet med i fjor.

37 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 37 Administrasjonen informerer er en fast nyhetsspalte på birkebeiner.no. Leser og følger du med på informasjonen som legges ut her? •Flertallet av de som bruker sidene leser ”Administrasjonen informerer”. •Ca en fjerde del vet ikke om sidene.

38 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 38 Det ligger en ny nyhet på birkebeiner.no hver dag. Visste du om disse? •Halvparten av birkebeiner.no sine lesere er ikke klar over at det publiseres nyheter daglig.

39 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 39 Besøker du siden oftere for å lese nyhetssakene? •Nyhetssakene trekker likevel opp besøkstallet på sidene.

40 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 40 Bruker du ofte søkermotoren på Birkebeiner.no? •Hver fjerde besøkende bruker søkemotoren på sidene regelmessig.

41 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 41 Har du brukt kjøp/salg-tjenesten via våre sider? •Hver sjette har benyttet seg av kjøp og salg tjenesten.

42 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 42 Hvordan synes du kjøp/salg-tjenesten fungerte? •De fleste av disse opplever at tjenesten fungerer bra.

43 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 43 Hvilken type informasjon ønsker du å finne mer av på Birkebeiner.no •Treningstips er spesielt etterspurt. •Kvinner er noe mer interessert i dette enn menn.

44 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 44 Når det gjelder treningstips, hva er du mest interessert i å få mer kunnskap om? •Først og fremst er det viktig å få best resultater ut av treningen.

45 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 45 Ville det være interessant for deg å få et skreddersydd nettbasert treningsprogram? •Halvparten av deltakerne oppgir at det kan være interessant med et skreddersydd nettbasert treningsprogram.

46 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 46 Leser du programavisen (Birkebeineren som kom i forbindelse med rennet)? •Tre av fire leser programavisen.

47 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 47 Demografi

48 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 48 Hvilke av følgende aktiviteter driver du med regelmessig?

49 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 49 Hvor mange timer i uken trener du i gjennomsnitt?

50 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 50 Kjønn

51 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 51 Alder

52 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 52 Hva er ditt virke?

53 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 53 Hva er din høyeste allmennutdannelse?

54 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 54 Hva vil du anslå din personlige samlede bruttoinntekt til pr. år?

55 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet Demografi samlet for alle tre arrangement (HalvBirken, StafettBirken og Birkebeinerrennet) 55

56 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 56 Kjønn

57 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 57 Alder

58 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 58 Hva er ditt virke?

59 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 59 Hva er din høyeste allmennutdannelse?

60 2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 60 Hva vil du anslå din personlige samlede bruttoinntekt til pr. år?


Laste ned ppt "2010 - m arkedsføringshuset Birkebeinerrennet 1 Evaluering Birkebeinerrennet 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google