Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kostnadsfordeling Begreper Trinn i kostnadsfordelingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kostnadsfordeling Begreper Trinn i kostnadsfordelingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kostnadsfordeling Begreper Trinn i kostnadsfordelingen
Direkte og indirekte kostnader (overhead) Kalkyleobjekt/kostnadsbærer Kostnadssted Aktivitet Trinn i kostnadsfordelingen Registrering av kostnadsarter direkte på kostnadssteder Fordeling av de indirekte kostnadene fra serviceavdelinger/fellesaktiviteter til hovedavdelinger/hovedaktiviteter Fordeling fra hovedavdelinger/hovedaktiviteter til kostnadsobjektene ©aasbø

2 ©aasbø

3 Formålet med kostnadsfordelingen
Muliggjør bedre beslutninger Hvilken pris skal produktet/tjenesten ha Hvilke kostnader er forbundet med ulike aktiviteter Skal outsourcing vurderes Hva skal beholdningene verdsettes til Hva er lønnsomheten av delresultatenhetene Fremme en mer effektiv kostnads- og lønnsomhetskontroll Motivere til kostnadsreduksjoner Bygge opp under ansvarsregnskapet ©aasbø

4 Hvorfor dele opp i underenheter (subenheter, overskuddssentre, kostnadssteder,divisjoner, avdelinger) Nærheten til problemene øker Lettere å påvirke for den enkelte Økt motivasjon Bedre utviklingsmuligheter for ansatte Økt ansvarsfølelse Beslutningene taes nærmest problemet Bedre utnyttelse av ansvarsregnskap ©aasbø

5 Metoder Den direkte metoden Trinnvis fordeling Kryssfordeling
Enklest, mest brukt Kostnadene fordeles direkte til hovedavdelingene. Ser bort fra at serviceavdelinger utfører tjenester for hverandre Trinnvis fordeling Kostnadene fordeles først fra serviceavdelingene til de øvrige serviceavdelingene, deretter til hovedavdelingene Kryssfordeling Matematisk riktig fordeling Her kan problemløseren (solver) med fordel brukes ©aasbø

6 Kostnadsfordeling til produktene
Aktivitetsmål Skal uttrykke sammenheng mellom aktivitet og kostnad For eksempel antall enheter, direkte lønn, maskintimer Hver kostnadsart kan fordeles, men det er lite praktisk Tilleggssatser Kronesats eller prosentsats ©aasbø

7 Aktivitetsbasert kostnadsfordeling
Ved ABC henføres de indirekte kostnadene til aktiviteter og ikke til avdelinger Det kan være flere aktiviteter i en avdeling Mer relevant bilde av kostnadene Spørsmål: Står nytten av aktivitetene i forhold til kostnadene Viktig å finne fram til riktige kostnadsdrivere Målsetning: bedre kostnadskalkyler ©aasbø


Laste ned ppt "Kostnadsfordeling Begreper Trinn i kostnadsfordelingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google