Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning: Nedpumping av kuldemedium til utedelen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning: Nedpumping av kuldemedium til utedelen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning: Nedpumping av kuldemedium til utedelen.
versjon 1.03 (RAS) 130511hl

2 Nedpumping er aktuelt ved flytting av innedel, utedel eller demontering av anlegg.
Viktig før nedpumping: Er det kuldemedium på anlegget, eller ikke? (Manometeret avleses om det er trykk på anlegget). FARE! Hvis nedpumping foretas på et anlegg hvor flensekoblingene, rørene eller innedelen lekker er det fare for eksplosjon! Kompressor kan da suge inn luft som komprimeres i utedel! Så altså: Aldri nedpumping av et tomt anlegg eller et som har lekkasje! Nødvendig verktøy: Manometersett 4mm unbrako Momentnøkler Div. håndverktøy

3

4 Start anlegget i kjøledrift (evt
Start anlegget i kjøledrift (evt. tvangskjør i kjøledrift : Reset-knapp (front innedel) holdes inne i 10 sek). Starter ikke kompressoren kan det være for kaldt ute. Varm i så fall opp uteluftføler (TO) på utedelen (vann, hårtørrer e.l.). Eller har ikke innedelen et kjølebehov ? Varm i så fall opp romluftsføleren (TA) på innedelen. Skru av mutterhettene for gass-/væskekranene og serviceventilen (Husk mothold!). TO-sensor Skru av mutterhettene TA-sensor Mothold! (hold stille)

5 Tilkoble manometeret (trykket er nå normalt 7-9 bar med kompressor i drift).
Væskekranen stenges (minste kranen hvor det tynneste røret ¼” er tilkoblet). Skru helt i bunn og ganske fast. Væsketilførsel til innedel blir da stengt og kompressoren suger ut gassen av innedel/rørsystem.

6 Observer at trykket faller fra 7-9 bar til 0 bar.
Gasskranen stenges (største kranen hvor det tykkeste røret er tilkoblet (3/8” eller ½”). Skru helt i bunn og ganske fast. Nå er alt av kuldemedium kommet inn på utedelen. Slå nå anlegget av (fjernkontrollen eller sikringskursen). Viktig: Anlegget må ikke kjøres med stengte kraner mer enn maks 1 minutt! Observer at trykket forblir 0 bar, om ikke gjentas prosessen. MERK! Det er normalt at trykket etter noen minutter kan stige litt. Dette skyldes at det ligger kuldemedium løst i oljen som ligger i rørene. Gassen koker ut og gir en liten trykkøkning, men mengden er relativt liten.

7 Følgende moment skal brukes: 1/4” -6,35mm 14-18N.m
Manometeret frakobles og alle 3 mutterhettene skrus til med moment (Husk mothold!). Kobberrørene frakobles på den enheten som skal byttes/flyttes (Husk mothold!). Kraner/rør forsegles så fukt/smuss ikke kan trenge inn (blindhetter eller kapp/klem rørene). Ny plassering eller bytte til ny enhet gjøres som i en vanlig montasje/idriftsettelse. Ved nedpumping av et multisplittanlegg RAS-M18GAV-E (eller tilsvarende), gjøres alt helt likt som i denne veiledningen. Man velger om: Pumpe ned en og en innedel eller begge to samtidig. Den/de innedelen(e) som skal nedpumpes tilkobles manometeret serviceventilen(e). Kobberrørene frakobles utedel (evt. innedel) Ferdig! (utedel frakoblet) Skru til mutterhettene med moment Følgende moment skal brukes: 1/4” -6,35mm 14-18N.m 3/8” -9,52mm 33-42N.m 1/2” ,7mm 50-62N.m Mothold! (hold stille) Mothold! (hold stille)


Laste ned ppt "Veiledning: Nedpumping av kuldemedium til utedelen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google