Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akuttmedisinsk behandling av hardt skadet person

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akuttmedisinsk behandling av hardt skadet person"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akuttmedisinsk behandling av hardt skadet person
Førstehjelpsundervining Troll 16. Desember 2009 Marius Filtvedt, lege Troll 2009

2 Repetisjon av BHLR Marius Filtvedt, lege Troll 2009

3 Tillatelse for bruk av Videoen på Troll!
Hei Har vært i Tyskland og derfor ikke kunnet svare deg. Tak for at du spør. Det går veldig fint! Videoen finner du i større og nedlastbar format på: Stilig at du er i Antarktis. Skulle gjerne vært der en tur ja!!! Lykke til videre! Mvh Jens Augestad Augestad Kompetanse Lær førstehjelp! Redd Liv! Kurs for grupper og Bedrifter Marius Filtvedt, lege Troll 2009

4 Første undersøkelse og livreddende behandling
Følg ABCDE-prosedyren A. Airway - luftveier B. Breathing - respirasjon C. Circulation - sirkulasjon og blødningskontroll D. Disability - nevrologisk undersøkelse E. Exposure - avkledning Marius Filtvedt, lege Troll 2009

5 Airway - luftveier Frie luftveier, obs nakkeskade
100% oksygen på maske med reservoar (10-12 liter/min) Marius Filtvedt, lege Troll 2009

6 Breathing - respirasjon
Hvis pasienten ikke puster, men har puls: Start assistert ventilasjon Vurder maskeventilasjon eller larynxtube/endotrakeal intubasjon Vurder om det foreligger pneumothorax eller trykkpneumothorax Hvis pas. ikke puster og ikke har puls: Start hjertelungeredning Marius Filtvedt, lege Troll 2009

7 Overtrykkspneumothorax
Definisjon Tensjonspneumothorax (overtrykkspneumothorax, ventilpneumothorax) er en akutt tilstand med økende lufttrykk i pleurahulen og påfølgende kompresjon av lunger og kar i thorax Trykkpneumothorax kan bli livstruende i løpet av minutter Årsak Skyldes oftest penetrerende thoraxskade, stumpt thoraxtraume med costafraktur og parenkymskade eller overtrykksventilering Kan også oppstå sekundært til en spontanpneumothorax Marius Filtvedt, lege Troll 2009

8 Overtrykkspneumothorax
Marius Filtvedt, lege Troll 2009

9 Overtrykkspneumothorax
Diagnosen Sykehistorien Pasientene er ofte klinisk upåfallende inntil de dekompenserer Vanlige symptomer er brystsmerter, hyperventilasjon og angst Etter hvert redusert bevissthet Kliniske funn Diagnosen er klinisk Raskt forverrende tilstand Uttalt dyspné - hurtig, overflatisk og ofte stønnende respirasjon Uro Halsvenestuvning Cyanose Takykardi Asymmetrisk thoraxbevegelighet og mediastinal/trakeal deviasjon (sideforskjøvet trakea) Hyperresonans ved perkusjon over affiserte hemithorax Ensidig fravær av respirasjonslyder Blodtrykksfall Lav oksygenmetning Sene tegn er hypotensjon, redusert bevissthet, cyanose og hypoxi Slike funn indikerer øyeblikkelig dekompresjon! Marius Filtvedt, lege Troll 2009

10 Overtrykkspneumothorax
Behandling Ved mistanke om overtrykkspneumothorax med svær respirasjonssvikt og tegn på sirkulasjonskollaps Avlastes omgående med grov kanyle/venflon via 2. interkostalrom i medioklavikulærlinjen eller via interkostalrom 4, 5 eller 6 i fremre aksillærlinje Marius Filtvedt, lege Troll 2009

11 Circulation - sirkulasjon og blødningskontroll
Sjokkleie, hold hodet lavt Stans ytre blødning Ved skademekanisme og/eller funn forenlig med bekkenbrudd, eller sirkulatorisk ustabil pasient, anlegges bekkenstabiliserende forbinding (SAM Sling) Marius Filtvedt, lege Troll 2009

12 SAM Sling ® Marius Filtvedt, lege Troll 2009

13 Circulation - sirkulasjon og blødningskontroll
Legg inn 2 grove venekanyler Gi væske intravenøst; dersom svak/ingen radialispuls, gi 250–500 ml Ringer Acetat iv. Vurder respons ut fra bevissthet, hudfarge, puls og BT Ved manglende respons, kan tilsvarende væskevolum gis på nytt Reduser infusjonshastighet ved systolisk trykk rundt 90 mmHg, eller ved klinisk bedring Sjekk bevissthet, hud, blodtrykk og puls minst hvert 5. minutt Marius Filtvedt, lege Troll 2009

14 Disability - nevrologisk undersøkelse
Glasgow Coma Scale Pupillereaksjon - størrelse, symmetri, reaksjon på lys Bevegelse av ekstremiteter Marius Filtvedt, lege Troll 2009

15 Glasgow Coma Scale maksimalt 15 poeng
Åpning av øynene (Ø) 4 Spontant L = Lukket pga hevelse 3 Ved tiltale 2 Ved smertestimulering 1 Ingen reaksjon Motorisk respons (M) 6 Følger oppfordringer 5 Lokaliserer smerte 4 Avverger smerte 3 Fleksjon ved smerte 2 Ekstensjon ved smerte Verbal respons (V) Voksne og store barn Små barn (0-23 mndr) 5 Orientert 5 Smiler, lytter 4 Forvirret, desorientert 4 Gråter, kan trøstes 3 Usammenheng. tale 3 Inadekvat gråting 2 Uforståelige lyder Undersøkelsene gjentas med regelmessige mellomrom. Totalskår sammenlignes fra gang til gang for å få et inntrykk av endring i bevissthetsnivå over tid Poengsum under 8 indikerer alvorlig skade Marius Filtvedt, lege Troll 2009

16 E. Exposure - avkledning
Kle av pasienten så mye som nødvendig for å kunne gjøre en fullstendig undersøkelse og utføre nødvendig behandling Dekk pasienten til igjen for å unngå hypotermi Marius Filtvedt, lege Troll 2009

17 Videre observasjon og behandling
Kontinuerlig monitorering av pasienten Bevissthet Respirasjonsfrekvens Hud Pulsoksimetri Hjerterytme Rektal temperatur Diurese Marius Filtvedt, lege Troll 2009

18 Videre observasjon og behandling
Smertekontroll Kun til bevisste pasienter som gir klart uttrykk for smerte Morfin 2,5 mg langsomt i.v., titrer med 2,5 mg i gjentatte doser inntil smertefrihet. Kontakt ev. lege før totaldose Morfin overskrider 20 mg Ketalar? Brukes kun av personell med spesiell kompetanse Afipran 10 mg i.v. mot kvalme Marius Filtvedt, lege Troll 2009

19 Videre observasjon og behandling
Andre tiltak Forebygg hypotermi Nakkekrage Grovreponering av brudd Infeksjonsprofylakse ved åpne brudd: Åpne brudd dekkes med sterile, fuktede kompresser Gi ev. Penicillin 2 mill. i.e. intravenøst. NB allergi? Marius Filtvedt, lege Troll 2009

20 Videre observasjon og behandling
Krampekontroll Gi Stesolid 5-10 mg i.v. Kan gjentas med 5 mg pr. dose ved manglende effekt. Kontakt ev. lege før totaldose overskrider 20 mg Marius Filtvedt, lege Troll 2009

21 Rask totalvurdering Hudfarge Hode Ansikt Nakke Thorax Abdomen Pelvis
Overekstremiteter Rygg Underekstremiteter Puls i perifere arterier Marius Filtvedt, lege Troll 2009

22 Transport Fortsett overvåkning, undersøkelse og behandling i henhold til overnevnte instrukser Marius Filtvedt, lege Troll 2009


Laste ned ppt "Akuttmedisinsk behandling av hardt skadet person"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google