Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Problemet først! En strategi for å utvikle handlingsdyktige mennesker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Problemet først! En strategi for å utvikle handlingsdyktige mennesker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Problemet først! En strategi for å utvikle handlingsdyktige mennesker
Mona Stokke Senter for Livslang læring, Høgskolen i Lillehammer

2 Formålet med økta Dere skal lære dere PBL som metode slik at dere anvender metoden i arbeidet med arbeidskrav i studiet

3 Målsetninger med økta Dere skal
vite hvorfor PBL kan være en nyttig strategi forstå de syv trinnene i PBL-prosessen slik at dere kan anvende disse i egen gruppe bli kjent med måter å strukturere gruppeprosessen på, slik at dere løser PBL-oppgaven best mulig bli kjent med ulike PBL-oppgaver (typer) og egenskaper ved disse

4 Dette skal vi fokusere på
Metoden Kommer til å fokusere mest på Metoden Gruppen Men også si noe kort om typer av oppdrag Oppgavene Gruppen

5 Metoden Gruppen Oppgavene

6 Metoden? PBL kan være En helhetlig utdanningsfilosofi som gjennomsyrer hele utdanningsprogrammet Eller en pedagogisk metode/arbeidsmåte i studiet som brukes i enkelte sekvenser (Pettersen 2005)

7 Historikk Nevrolog Pioner for total PBL Dyktige medisinstudenter – veldig gode på de prekliniske Men var dårlige på det praktiske Hvorfor var de så dårlige? De lærte ting kun i teorien! De var flinke til å gjengi kunnskap - oveflatelæring Men de klarte ikke å anvende kunnskapen i arbeidet med pasientene! Medisinstudiet i Oslo og Tromsø Sykepleierstudier JUS i Bergen Hva skyldes dette? Hadde det noe å gjøre med læringsmetodene?

8

9 Kasustikk Olav 50 år har den siste tida hatt vondt i brystet og er redd for å ikke få puste. De to siste ukene har han flere ganger gått hjem fra arbeidet på grunn av kvelnings-fornemmelser. Han ringte kona si, Eva, på kontoret, fordi han var redd for å være alene hjemme. Han er redd for å dø. Faren hans døde av hjertinnfarkt da han var 60 år.

10 Hvorfor problemet først?
Tidligere kunnskaper og erfaringer aktiviseres Tilegner seg det nye kunnskapsstoffet på en bedre måte (teori kobles til praksis) Klarer i større grad å anvende læringen i nye, kommende situasjoner Motivasjon Teori og praksis Selvtillit, trygghet, forståelse, klarer å lese situasjoner (Schmidt og Moust 2000:30, i Pettersen 2005:69)

11 5 viktige sider ved PBL Studentsentrert læring
Samarbeid i smågrupper (gruppebasering) Veilederen en tilrettelegger og guide Studentene jobber med autentiske problemer (problemsentrering) Studentene må tilegne seg kunnskapsstoffet selv (selvstyring, selvregulering) A (bearbeidet etter Pettersen 2005)

12 7-trinnsprosessen Det er studentene selv som beskriver problemet
1. Blir presentert oppgaven og søker å forstå situasjonen 2. Søker å finne frem til problemene 7. Sammenfatning og anvendelse av nyervervet kunnskap 3. Foreslå mulige forklaringer, sammenhenger, hypoteser 6. Individuelle studier, innhenting av kunnskap 4. Diskusjon, drøfting, forhandling om forklaringer 5.Gruppa utarbeider læringsmål og fordeler oppgaver (Bjørke 1996, side 55)

13 Skriv ned på arket ditt Hva er PBL og hvorfor kan metoden være nyttig?
Skriv ned fasene i 7-trinnsmodellen (de du husker)? Når du er ferdig, kompletter deretter notatene dine med sidemannen. Kanskje dere kan hjelpe hverandre?

14 Metoden Gruppen Oppgavene

15 Hvorfor grupper i PBL? Likner arbeidsfellesskap
Trygg sosial plattform for å utforske faget Utvikler sosial kompetanse Bryner seg på andres meninger, får utfordringer, må diskutere Stillasbygging

16 Gruppene må fungere Gruppen er navet i læringa
Viktig at gruppen får veiledning Men gruppen leder seg selv, velger leder og fordeler roller Grupper som er godt ledet, organisert og veiledet gjør det best

17 Nødvendig med struktur
Kontrakt og forventninger Velg en gruppeleder: ansvar for tidsbruk, fremdrift, og samler trådene Velg en gruppesekretær: skriver på tavle, flipp, oppsummerer fra gruppa Lag møteplan og hold denne Skriv ned ansvarsfordeling for deloppgaver, med frister Gruppene må ikke være for store Det viser seg at maks 5-8 personer Forbered deg alltid til gruppemøtene (jfr leseavtalen) Bjørke 1996, side 65 ff

18

19

20 Råd til gruppene Ikke ha for lange møter (1-2 timer maks)
Ha regelmessige møter (1-2 ganger i uka) Forbered deg alltid til gruppemøtene, vis ansvar for ditt bidrag Jobb sammen over tid og ikke bytt grupper ofte Følg fast struktur på arbeidet (de 7-trinn)

21 Skriv ned på arket ditt I lys av det jeg nå har lært, hva synes jeg er viktig med hensyn til gruppas arbeid? Er det noe jeg ønsker ta opp med min gruppe på vårt første møte?

22 Metoden Oppgavene Gruppen

23 Oppgavene Skal likne på situasjoner studenten møter i arbeidslivet
Man skal lære å ”tenke og handle” som ambulansepersonell! Får studenten til å identifisere seg Er utformet slik at de utfordrer tenkning, gir grunn til diskusjon, og at det er mulighet til å endre på eller utvide det en vet fra før

24 Oppgavetyper Problem- og forklaringsoppgaver
Handlingsorienterte oppgaver Drøftingsoppgaver Problem og forklaringsoppgaver: Forklar prinsipper, mekanismer og regler som bidrar til å forklare fenomener Handlingsorienterte oppgaver: Situasjon  Hva kan og bør gjøres? Drøftingsoppgaver: Verdispørsmål, etiske dilemmaer – overveielser som står i sentrum

25 Problem- eller forklaringsoppgave
Kasustikk Olav 50 år har den siste tida hatt vondt i brystet og er redd for å ikke få puste. De to siste ukene har han flere ganger gått hjem fra arbeidet på grunn av kvelningsfornemmelser. Han ringte kona si, Eva, på kontoret, fordi han var redd for å være alene hjemme. Han er redd for å dø. Faren hans døde av hjerteinnfarkt da han var 60 år.

26 Handlingsorientert oppgave
Situasjonsbeskrivelse Olga Moe (født 1936) er innlagt på et korttidsopphold på et sykehjem. For tre dager side falt hun ut av sengen og slo seg ganske kraftig. Hun pådro seg store hematomer på venstre hofte og venstre overarm. I tillegg har hun en hudavskrapning på overarmen. Det har blitt tatt prøver av såret som viser at det er infisert med gule stafylokokker. Det er morgen og du som sykepleierstudent skal hjelpe henne med morgenstellet. Du kommer inn på rommet og spør hvordan pasienten har det i dag. Hun sier hun har sovet dårlig, føler seg forslått og har problemer med å finne en god liggestilling i senga. Du observerer at huden er varm og klam. Mens du hjelper henne med morgenstellet observerer du at huden på setet er rød. Du syns også at tannkjøttet til pasienten virker betent. Etter at du er ferdig med å hjelpe henne skal du hente frokost til pasienten som ligger på naborommet. Hva er problemene i denne situasjonen? Hva bør sykepleieren gjøre? Hva kan og bør gjøres?

27 Drøftingsoppgave Marokkansk bryllup
Farida er 18 år og arbeider som kontorsekretær. Hun bor i Oslo, sammen med sin marokkanske foreldre. Hun er en søt og tiltrekkende jente, og har mange venner. Hun er som andre norske ungjenter, har alt hatt mange kjærester og drømmer om å finne prinsen en dag. En dag kommer hun ikke på jobben. Det viser seg at faren hennes har kidnappet henne og søstera, som er 17. De er på vei nedover i Europa. Han må gjøre plikten sin. Begge døtrene er lovet bort til sønner i en velstående familie.

28 Snakk med sidemannen Snakk med sidemannen om de tre ulike oppgavetypene. Hvilke problemstillinger synes dere er relevante utgangspunkt for PBL-oppgaver i studiet deres?

29 Oppsummering Metoden Oppgavene Gruppen

30 Aktuelt nå - forslag Justere gruppekontrakten?
Avtal tre møtetidspunkter Fordel roller (møteleder, referent) På første møte går dere igjennom fase 1-5 På andre møte diskuterer dere uklarheter, status På tredje møte er dere i fase 7, dere går gjennom hva dere har gjort i fase 6 og konkluderer mht problemløsningen


Laste ned ppt "Problemet først! En strategi for å utvikle handlingsdyktige mennesker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google