Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 RYLA - et program for fremtidens ledere. 2 Historikk  RYLA: Rotary Youth Leadership Award  Offisielt Rotaryprogram siden 1971  Første RYLA-seminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 RYLA - et program for fremtidens ledere. 2 Historikk  RYLA: Rotary Youth Leadership Award  Offisielt Rotaryprogram siden 1971  Første RYLA-seminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 RYLA - et program for fremtidens ledere

2 2 Historikk  RYLA: Rotary Youth Leadership Award  Offisielt Rotaryprogram siden 1971  Første RYLA-seminar i Norge, og Norden, ble gjennomført våren 1985 på Nansen-skolen i Lillehammer, etter initiativ av guvernørene Bjørn Dahl og Harald Hoel  Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning  http://www.rotary.no/index.php?pageid=245 http://www.rotary.no/index.php?pageid=245

3 3 Hva er RYLA?  RYLA - Rotary Youth Leadership Award  Et seminar om ledelse for unge ledere og unge med lederambisjoner • Foredrag –  Ledelse ”state of the art”  Etikk og samfunnsansvar • Gruppearbeid • Sosiale aktiviteter

4 4 For hvem?  RYLA er et tilbud til ungdom mellom 18 og 25 (30) år, og som har interesse for å lære mer om ledelse • Du kan allerede være leder, • ha ambisjoner om å bli leder, eller • bare være nysgjerrig på temaet • Du kan være i jobb, studere eller være engasjert på annen måte • Spredning i alder og bakgrunn skaper dynamikk og spennende diskusjoner, og gir større utbytte til alle som deltar

5 5 Hvor og når?  Siste RYLA 2013 avholdt på Vettre Hotel 6-9. mars 2014 med XX deltagere  RYLA 2015 X-Y mars på (Vettre Hotell, Leangkollen i Asker)????  Deltakelse på RYLA er gratis for deltakerne, • kostnadene dekkes av lokale Rotary-klubber og våre sponsorer - kr 5000 pr deltager

6 6 Hvordan? 2014  Interesserte klubber ble bedt om å velge ut, og sponse, en eller flere kandidater. • Institusjoner og bedrifter som klubbene har kontakt med er i mange tilfelle interesserte i å sponse søkere fra sitt eget miljø.  Etter seminaret bør vertsklubben invitere den eller de ungdommer som klubben har sponset til å holde et foredrag om sine opplevelser  RYLA-kontakt distrikt 2310 (2013-2014) Erik Ølstad Raukvin Rotaryklubb Telefon: 99 26 53 38 erikoels@online.no

7 Rotary ungdomsutveksling Hva er det?

8 Oppfyller alle Rotarys mål og mottoer  Service above self  Lend a hand  Building communities – bridging continents  Reach within to embrace humanity  PEACE THROUGH SERVICE  Engage Rotary – change lives Ungdomsutvekslingen oppfyller alt dette.

9 Nettverksbygging på tvers av land og kulturer  En ungdom som reiser ut får et nettverk i landet hun/han reiser til • Rotaryklubben • Vertsfamiliene • Skolen og skolekameratene • De andre utvekslingsstudentene i landet (30-50 eller flere) • Nærmiljøet • Lære et nytt språk • Lære en ny kultur Ett års utvekslingsstudentene får en dyp forståelse for hvordan det er å leve i dette landet, de får alle internasjonal kunnskap, de får venner fra hele verden...det blir ikke krig av sånn…. Kunnskap og vennskap = FREDSARBEID

10 Carl Wilhelm Stenhammar:

11 Carl Wilhelm Stenhammar

12 Betydning for næringslivet  Noen land er nå lokomotiver i utviklingen av næringslivet - Kina, Tyskland og Brasil  Det ropes etter språkkunnskaper for å møte disse, og likedan nødvendig kjennskap til kultur, INTERNASJONAL KOMPETANSE  Utvekslingsstudenter har store fordeler i arbeidsmarkedet senere i livet  Det vil være av stor verdi og en fordel for Norge og vårt næringsliv at det er et antall unge mennesker som kan norsk og forstår norsk kultur i disse landene..  Ungdomsutvekslingen kan med fordel fokusere mer på yrke og næringsliv med mål å informere de unge om norsk yrkes- og næringsliv

13 Dagens Næringsliv 27.sept 2013 « Vi trenger internasjonal kompetanse for å fungere godt i en stadig mer globalisert verden.» Blant seks utfordringer for Norge, er «at man ikke utvikler unge for fremtidens behov». Studere i utlandet, ok, men SØK KONTAKT MED KULTUREN I LANDET DU DRAR TIL! Skap GLOBALT nettverk. «Lærerikt å se Norge i et internasjonalt perspektiv og få et blikk utenfra».(HKH Kronprins Haakon)

14 Medlemsrekruttering  Ungdomsutvekslingen gir flere medlemmer gjennom økt fokus på og høyere bevissthet om Rotarys mål  Rotary er en yrkesbasert organisasjon, større fokus gjennom ungdomsutvekslingsarbeidet  Ungdomsutveksling fører ofte til større samhold i klubben; felles prosjekt, felles ansvar, felles opplevelser

15  Kontakter i et stort internasjonalt nettverk  Flere mennesker blir kjent med Rotary på grunn av ungdomsutvekslingen, både Camps, andre short term programmer og ett års utveksling. Potensielle medlemmer! 15

16 Økonomi - kostnader for klubbene Klubben dekker (minimum):  Kr 800 per mnd i lommepenger  Ca kr 2 500 i språkkurs, tilsvarer halvparten av kursavgiften  Skyss og opphold til høstmøtet for inbounds studenter  Skyss til distriktskonferanse  Skyss og opphold til Holmenkollweekend i mars  Skyss til Villmarkscamp i mars  Skyss til Ambassadørsamling i april  Totalt er dette ca 20 000 kr pr. år i utgift pr. student. Noen distrikter gir klubbene økonomisk bidrag pr. student, slik at de totale utgiftene blir lavere for klubben. D2310 gir klubbene 10000 kr pr. klubb.

17 Camps / roundtrips/short term  Vi sendte ut 16 studenter siste år på camps – 25 fra hele Norge  Vi skal doble antallet studenter ut på camps innen 2015  Vi får til dette fordi vi skal bli flinkere til å markedsføre tilbudet på ungdomsskoler og videregående skoler via plakater til oppslag og nettsider.  Det koster ikke noe for klubbene å sende ungdommer på camps  Det er god internasjonaliseringskompetanse

18 Engage Rotary – change lives  Dette er fredsarbeid på høyeste plan!  Vennskap og forståelse er grunnlag for fred i verden og gir internasjonal kompetanse.  Peace and global understanding – dette er mottoet valgt for EEMA 2014  Dette er viktig arbeid i riktig Rotaryånd. Ungdomsutvekslinga fortjener plassen på toppen av klubbens satsingsområder!

19 Welcome to OSLO NORWAY http://www.holmenkollenparkhotel.no/

20 Tall 2013  29 studenter inn, 31 studenter ut:  2305 9 studenter  2290 6 studenter  2260 6 studenter  2250 3 studenter  2275 4 studenter inn, 5 studenter ut  2310 3 studenter inn, 4 ut www.ungdomsutveksling.rotary.no USA: 9, Australia:7, Brasil:5, Taiwan:3, Argentina:2, Mexico:2, Colombia:1, Canada:1, Japan:1

21 Ungdommene er vår framtid

22 Ungdommene er Rotarys framtid!


Laste ned ppt "1 RYLA - et program for fremtidens ledere. 2 Historikk  RYLA: Rotary Youth Leadership Award  Offisielt Rotaryprogram siden 1971  Første RYLA-seminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google