Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvardagslivsaktiviteter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvardagslivsaktiviteter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvardagslivsaktiviteter

2

3 Estetiske aktiviteter
Forming tilpasset et framtidig dagsenter

4 Musikk *Hele gruppen *Enetrening *Konserter

5 Prosjekt til fordypning
Vi innreder vårt eget sanserom Male fuglekasser for Nesttun Dagsenter Vi samler papirboss på skolen Vi samler matavfall på skolen Hjelpemiddelsentralen

6 Utdrag fra rammeplan for programområde Kvardagslivstrening Formålet med opplæringen er at hver elev ut i fra sin forutsetning og erfaring skal få anledning til å oppdage og utforske omgivelsene . Opplæringen skal også ha som hensikt å styrke selvfølelsen til elevene og gi dem økt tiltro til egne evner . Videre skal opplæringen søke mot å utvikle selvtillitten, personligheten og følelseslivet til elevene og skape gode forutsetninger for å utvikle forståelse for og evne til å kommunisere med omgivelsene. Hensikten er således å gi elevene en allsidig utvikling som ett godt grunnlag for ett meningsfullt og mest mulig selvstendig voksenliv - Fra nå: Skift lysbilde ved museklikk-

7 Vi har til nå vært innom følgende treningsopplegg : Fellesfag Programfag Prosjekt til fordypning
Norsk . Bruk av pictogram , boardmaker-symboler, ”skrive med bilder”-program , trykkeplate, snakkemaskin, rolltalk , lese-tv ,PSAS-utspørring, munnmotorisk trening og individuelt tilpasset tegn til tale .Diverse læreprogram på data, dagplaner, oppskrifter og arbeidslister med foto +symbol. Sang, samtale og annen mer tradisjonell norskopplæring . Hverdaglivsaktiviteter. Hygiene, botrening inkl. ”smørelunsj” og skolekjøkken , handletrening ,diverse ADL-ferdigheter, sosiale ferdigheter og annet spesielt tilpasset den enkelte elev. Vi har til nå jobbet med sorteringsarbeid etter TEACCH-metoden ,pakkearbeid,maling av fuglekasser for annet dagsenter, kompost-innsamling for hele skolen. Papir-innsamling fra arbeidsrom og kontorer og diverse formingsaktiviteter tilpasset dagsenter . - Skift lysbilde med museklikk-

8 Natur-og samfunnsorientering.
Bli kjent med nærmiljøet rundt skolen . Ta opp spesielle ting for samtale. Abonnerer på avisen ”Klar tale” .Morgensamling med samtaler ut i fra kontaktbøkene. Jobbe med sortering av avfall. Studere livet i fuglekassene våre. Kommunikasjon og sosialt samspill Vi deltar på de fleste av skolens felles arrangementer .Vi bruker kantinen to dager i uken . Vi bidrar på skolekonserter med musikalske innslag .Vi holder konserter. Vi har hatt ungdommer utplassert i klassen vår .Vi viser medelever hva vi jobber med gjennom plakater og en framtidig kunstutstilling . Ellers er kommunikasjonsformene vi bruker beskrevet under norsk-faget. Kroppsøving. Hopsa -drakt, trening på matte i klasserom og gymsal, daglig munnmotorisk trening ,turer i nærmiljøet ,gange i walker , kjøre permobil, bruke akka-plate, bading i oppvarmet basseng noen ganger i året . Estetiske aktiviteter Eksperimentere med farger og ulike materiale,lyd,rytme og musikk. Lyttetrening, trening i bruk av rytmeinstrument, bruk av sanserom . -skift lysbilde med museklikk-

9 Velkommen som elev hos oss !
Tlf .kontoret : Direkte til klasserommet: Ansatte i gruppen : Kontaktlærer : t Faglærere: t kroppsøving. 2t musikk 3t skolekjøkken Faste assistenter : 3 TIV : Tilsyn i videregående skole . Eleven søker kommunen om dette . Skolen kan tilby lokaler , men kan ikke garantere at man har personale . Skolen har altså ikke et offisielt TIV-tilbud.


Laste ned ppt "Kvardagslivsaktiviteter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google