Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo Jihad vs. McWorld.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo Jihad vs. McWorld."— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo Jihad vs. McWorld

2 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo 2/11 2 Kontekst Benjamin Barber: Harvard PhD, stats.vit., rådgiver til Clinton og andre. Rett etter den kalde krigen, nytt fiendebilde, maktesløshet over for de multinasjonale. Two global trends developing in the world today: Jihad and McWorld. Flere og flere konflikter innad i samfunn, ikke mellom nasjonalstater. Få homogene stater - multikulturalisme

3 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo 3/11 3 Definisjon Jihad –In its mildest form, it betokens religious struggle on behalf of faith. –In its strongest political manifestation, it means bloody holy war on behalf of partisan identity that is metaphysically defined and fanatically defended. –”I borrow its meaning from those militants who make the slaughter of the ”other” a higher duty”

4 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo 4/11 4 Definisjon McWorld –Økonomiske, teknologiske og økologiske krefter som forlanger likhet og integrasjon –Trollbinder folk med pop musikk, raske datamaskiner og fast food –Utfallet – en homogen, global fornøyelsespark –Profittdrevet

5 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo 5/11 5 JihadMcWorld Fragmentert Nedbrytende ”tribalism” Reaksjonær fundamentalisme Self-determination Klima for motløshet ->søken etter identitet Enhetlig Samlende modernisering Aggressiv økonomisk og kulturell globalisering Globalisering Kommersiell homogenisering dialektikk identitet

6 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo 6/11 6 Hovedargumenter Jihad og McWorld som utfordrere til demokratiet Jihad og McWorld gjensidig avhengige Ikke en kamp mellom islam og vesten En konflikt mellom verdier

7 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo 7/11 7 McWorld og Jihads gjensidige avhengighet - dialektikken Marx, Hegel: dialektikk => sannhet som kommer ut av en diskurs => føre til en bedre framtid Jihad og McWorld; kan ikke se den ene uten den andre; helheten er mer enn delene summert Begge utfordrer nasjonalstatens suverenitet og demokratiske institusjoner Jihad bryter ned grensene (fragmenter), mens McWorld utvider, globaliserer (enhetlig)

8 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo 8/11 8 Demokratiet Både Jihad og McWorld motarbeider demokratiet - eneste fellestrekk ”Felles enighet” i samfunnet om at marked = demokrati Barber: ”Dersom vi ikke finner et alternativ til kampen mellom Jihad og McWorld, kan vi tilslutt ende opp i et post-demokrati

9 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo 9/11 9 Globalizing Democracy Kan globalisering bli styrt? Kan vi i alle fall begynne ved å bygge et globalt sivilt samfunn? Internasjonal aktivisme ved NGOs har gjort noen overraskende fremskritt. Eks: –Jody Williams (Kampanjen mot landminer) –Mohammed Yunus; minilån til kvinner i 3 verden –NGOs samler seg i nye internasjonale org. Som CIVICUS, the World Forum on Democracy og Transparency International. Civic networking på tvers av landegrenser.

10 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo 10/11 10 Barber post 9/11 1 uke etter 11sept: Bush erklærer krig mot terrorisme Demokratiet i større grad enn terrorismen vil kunne bli selve offeret i kampen mot Jihad Løsningen: bare globalisering av sivile og demokratiske institusjoner kan tilby en vei ut av krigen mellom den globale kapitalismen og dens kritikere Globaliseringens arkitektur fostrer anarki og vold, OG anarki produsere terror Ved å nekte å gi opp noe av sin egen nasjonale suverenitet undergraver USA muligheten for suverenitet på globalt nivå: Vi må støtte transnasjonale traktater, nye globale demokratiske organer og en ny kreativ felles vilje

11 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo 11/11 11 Diskusjon Kan man ha Jihad uten McWorld og motsatt? / Er de gjensidig avhengige? Skaper det ene det andre (identitet)? Etter 9-11. Balansepunktet mellom Jihad og McWorld endret? John Pilger: Verdens nye herskere. - Starten på McWorld News Corp. Religioners rolle


Laste ned ppt "Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) - Universitetet i Oslo Jihad vs. McWorld."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google