Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Troll videreutvikling Industriutvikling på norsk sokkel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Troll videreutvikling Industriutvikling på norsk sokkel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Troll videreutvikling Industriutvikling på norsk sokkel
Stordkonferansen,

2 Troll videreutvikling
Bakgrunn Økt gasseksport Troll Økt oljeutvinning Troll Industriutvikling i Norskehavet Økt fleksibilitet i transportsystemet

3 Formålet med Troll videreutvikling
Formålet med prosjektet er å anbefale en ny utviklings- og produksjonsstrategi for både olje og gass på Troll feltet Plan for utbygging og produksjon (PUD) vil beskrive de anbefalte investeringene i ny gasseksport kapasitet fra Troll Øst, og gass og vanninjeksjon i Troll Vest Forståelse av IOR potensialet er en forutsetning for å vurdere tidlig gassuttak i forhold til langsiktig oljeproduksjon Troll Fase 3 er ikke en del av Troll videreutvikling 60°45’ 3°40’ Troll Vest Oljeprovins Troll Øst Troll Vest Gassprovins

4 Undergrunnsforståelse er nøkkelen til suksess

5 Nytt rør til kontinentet eller Storbritannia
Økt gasseksport fra Troll Troll C Troll B Gass injeksjon Kollsnes P12 Nytt rør til kontinentet eller Storbritannia

6 Kontrakter Tildelt 2005 - 2007 Tildeles 2007 - 2008
EPC Living Quarters Extension - Leirvik Module Technology Extended studies Troll A – Aibel Kollsnes Flash Gas and Condensate system – Aibel Pre-eng. Kollsnes Gas Network Expansion – Linde Pre-eng. Electric Drive System – ABB AT Heavy lifting of modules offshore in 2008 and 2009 – Saipem Tildeles EPC Kollsnes Gas Network Expansion – sommer 2008 EPCH(1) Living Quarters Extension integration and preparatory work –sommer 2007 EPCH(2) 3. and 4. Compressor module Troll A – sommer 2008 EPC Electric Drive System – sommer 2008 Heavy lifting of compressor and EDS modules in 2010 – sommer 2008 EPC Well intervention rig – sommer 2008 Well intervention rig operations – sommer 2008

7 Økt oljeutvinning fra Troll
Troll oljeproduksjon Akkumulert MSm3 ~ 100 nye brønner påkrevd Mange delbeslutninger utover i tid IOR ambisjon Opprinnelig produksjonsmål Liten innvirkning av økt gassuttak

8 Troll olje IOR tiltak vil kunne øke utvinnbare oljereserver fra 240 MSm3/1500 M fat (RNB) til minst 300M Sm3/2000 M fat, og utvinningsgraden fra 37% til knapt 50%

9 Industriutvikling på norsk sokkel
Snøhvit Melkøya Åsgard Transport HNO HNO/ Norskehavet Tjeldbergodden Tampen og Troll-Sleipner Nyhamna Kollsnes Kårstø St. Fergus Vi jobber for å maksimere utnyttelsen av den infrastrukturen vi allerede har investert i (både rør og anlegg). Med dagens infrastruktur har Norge et nivå på ca. 120 GSm3/år. Statoil har en ambisjon om å øke sine leveranser fra 25 (2005) til 50 (2015) GSm3 pr. år. For å få dette til er vi avhengig av at infrastrukturens kapasitet økes. Våre analyser viser at å øke kapasiteten over Kollsnes for volumer fra Troll-området (Troll, Kvitebjørn og Valemon) og etterfylle med volumer fra Norskehavet er en meget god løsning. Vi mener vi har et markedsvindu i og med at kundene etterspør mer gass for kontrakter fra >, vi har volumer både fra nordsjøen (Troll, Kvitebjørn, Valemon) og fra Halten Nordland området. Statoil er for øvrig veldig godt posisjonert i Norskehavet med høye eierandeler i flere lovende funn og prospekter. Troll er en viktig brikke for å kunne løfte ut ny infrastruktur. Uten Troll blir dette svært krevende. Ny infrastruktur vil være stimulerende for leting og feltutvikling. Dersom ny infrastr. Bygges fra Kollsnes til markedet vil dette øke kapasiteten på norsk sokkel fra ca. 120 GSm3/år til 140 GSm3/år. Analyser har vist at Kollsnes er det beste alternativet for utvikling av ny gass på NCS (fra Norskehavet). Dersom en ikke bygger ny infrastruktur fra Kollsnes, eller ikke bygger med overkapasitet, vil volumer fra Norskehavet mest lønnsomt utvikles direkte mot UK, eller bli utsatt i tid. Begge disse løsninger gir betydelig dårligere nåverdi for vår NCS portefølje. (Dette er basert på siste GDS-kjøring !) Easington Emden Den Helder Zeebrugge Dunkerque

10 Økt fleksibilitet i transportsystemet

11 Mulighetsvinduet er nå!
Oppsummering Som historien til Troll, er også dette et kontroversielt prosjekt Troll videreutvikling gir et godt fundament for å Øke gassproduksjon og inntekter Forsterke infrastruktur i form av rør og prosessanlegg Forsterke innsatsen for økt oljeutvinning gjennom gass- og vanninjeksjon og mange brønner Legge til rette for langsiktig utvikling av reserver og felt nordover Mulighetsvinduet er nå! Bruker vi dette får vi maksimal verdiskaping av olje og gassreservene i Troll feltet


Laste ned ppt "Troll videreutvikling Industriutvikling på norsk sokkel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google