Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- du trenger ingen annen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- du trenger ingen annen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 - du trenger ingen annen!
-eBe- Adressebok - du trenger ingen annen!

2 -eBe- Adressebok Registrerer både person- og firma-/organisasjonsadresser - Mestrer alle utenlandske postadresseformat! Lar deg registrere telefon- og faksnumre, epost, webadresse, kontonumre m.m. - Datavirus finner ikke epostadressene dine! Oversiktlige menyer som er lette å finne frem i. Gode hjelpefunksjoner som letter arbeidet med å registrere riktig Starter e-postprogram, internettlesser og nettbank I Windows finnes det et par adressebøker, bl.a. I Outlook og Outlook Express. Felles for disse er at de er utviklet av Microsoft og ikke spesielt tilpasset norske forhold. De er også sårbare for virus som leter opp nettopp disse adressebøkene og kopierer seg selv til alle de registrerte kontaktene. En del av disse virusene sender også samtlige registrerte epostadresser til kommersielle reklamedatabaser som benytter dem til å oversvømme epostadressene med uønsket reklame. Ved å bruke –eBe- Adressebok unngår du alt dette. De epostadressene du registrerer i –eBe- Adressebok, oppdages ikke av virus. .eBe. Adressebok er dessuten utviklet i nært samarbeid med brukerne, og de behov som brukerne gir uttrykk for, innarbeides i senere versjoner av programmet. - Tilpasses lett til ditt eget behov. Lager adresse- og telefonlister etter ulike kriterier: - poststed, kommune, fylke, land, kategori Genererer maler i tekstbehandleren: brev, konvolutter, visittkort osv.

3 Gode menyer Det er lett å finne frem i menysystemet Programknapper
Menyvalg – til registeringsskjema Menyvalg – til andre menyer -eBe- Adressebok har et menysystem som er lett å finne frem i. Fra hovedmenyen kommer du direkte inn i registreringsskjemaene for personadresser og firma-/organisasjonsadresser. De andre knappene på hovedmenyen tar deg med til nye menyer der du kan registrere andre opplysninger eller få tilgang til ferdigbehandlede data (adresselister etc.). Alle menyene gir deg mulighet til å gå tilbake til forrige meny eller direkte til hovedmenyen. Knappene nederst på menyen er følgende: Åpne –eBe- Adressemalkoblinger, et underprogram som gir deg mulighet til å redigere datautvalget til malene i Word. Utskrift av gjeldende måneds fødselsdagsliste fra personregisteret. Avslutt programmet. Denne vil du også finne igjen i de to hovedskjemaene. ”Overskriften” i menyene informerer om programmets navn og versjon. Det angir også hvem som er lovlig bruker av programmet. Disse feltene er faste og kan ikke endres.

4 Registrere personadresser
Personadresser registreres i et eget, detaljert skjema Privat e-post Personnummer Kategori(er) Mobiltelefon Fødselsdato Telefon på jobb Programknapper Utskriftsknapper Avkryssingsfelt E-post på jobb Barn Hjemmeside Postboks Adresse Etternavn For- og mellomnavn Kommune Postadresse Girokonto Telefaks Teksttelefon Merknader Telefonnummer Tabulatoren bringer deg fra felt til felt. De fleste feltene er valgfrie. Det betyr at du kan velge selv om du vil legge data i feltene. Rullegardinene er imidlertid relaterte felt som må fylles ut, enten med en reell verdi eller en ”dummy”. Hvis det ikke legges noe i disse feltene, vil kontakten ikke bli tatt med når -eBe- Adressebok skal behandle kontaktene videre. Ved post- telefor- og telefaksfeltene står det hjelpeknapper. Disse gir deg bl.a. Tilgang til postnummer- og telefonkataloger på internett. Hjlepeknappen for postadresser inneholder også informasjon om hvordan du registrerer postadresser riktig. Ved epostfeltene finner du to knapper. Den ene (brev i postkasse) tar med seg epostadressen og starter epostprogrammet. Den andre gir deg mulighet til å legge epostadressen inn i en gruppe. Ved feltene for hjemmeside og girokonto finner du også en knapp. Denne åpner nettleseren din. For bankfeltets vedkommende, tar den den med seg det registrerte kontonummeret og går rett på den nettbanken du har definert i programmet. For utenlandske konti henter den også de nødvendige opplysningene om mottakers bank. Dobbeltklikk i rullegardinsfeltene gir deg mulighet til nyregistreringer i de relaterte tabellene.

5 Registrere firmaadresser
Også firma- og organisasjonsadresser registreres i eget skjema. - men ikke alle! Noen felt hører ikke hjemme her, og noen andre er kommet til: Mange av feltene er de samme som i skjemaet for personadresser. Kontaktperson Org.nr. Kunde-/medlemsnr. Tabulatoren bringer deg fra felt til felt. De fleste feltene er valgfrie. Det betyr at du kan velge selv om du vil legge data i feltene. Rullegardinene er imidlertid relaterte felt som må fylles ut, enten med en reell verdi eller en ”dummy”. Hvis det ikke legges noe i disse feltene, vil kontakten ikke bli tatt med når -eBe- Adressebok skal behandle kontaktene videre. Ved post- telefor- og telefaksfeltene står det hjelpeknapper. Disse gir deg bl.a. Tilgang til postnummer- og telefonkataloger på internett. Hjlepeknappen for postadresser inneholder også informasjon om hvordan du registrerer postadresser riktig. Ved epostfeltene finner du to knapper. Den ene (brev i postkasse) tar med seg epostadressen og starter epostprogrammet. Den andre gir deg mulighet til å legge epostadressen inn i en gruppe. Ved feltene for hjemmeside og girokonto finner du også en knapp. Denne åpner nettleseren din. For bankfeltets vedkommende, tar den den med seg det registrerte kontonummeret og går rett på den nettbanken du har definert i programmet. For utenlandske konti henter den også de nødvendige opplysningene om mottakers bank. Dobbeltklikk i rullegardinsfeltene gir deg mulighet til nyregistreringer i de relaterte tabellene.

6 Rapporter og utskrifter
-eBe- Adressebok inneholder mange forskjellige rapporter, bl.a. månedlig oversikt over dine kontakters fødselsdager. Dersom fødselsdato er registrert i personadresseregisteret, vil denne fremkomme i rapporten på riktig måned, med korrekt alder oppgitt.

7 Hovedrapport Hovedrapporten viser alle opplysninger som er registrert på den enkelte kontakt – med unntak av kontoopplysninger og personnummer. Kontaktene sorteres i alfabetisk rekkefølge. Personadresser vises først. Sorteringsrekkefølgen er: Etternavn Fornavn Postadresse Deretter vises firma- og organisasjonsadresser. Sorteringsrekkefølgen er: Firma-/organisasjonsnavn Postadresse

8 Sorteringskriterier Du kan sortere hoved-rapporten etter ulike kriterier: Fylker Kategori Kommuner Land Poststeder Postadresser Fra dette menyalternativet åpner du hovedrapporten med overskrifter for det kriterium den sorteres etter. Overskriftene er sortert alfabetisk, og under hver overskrift sorteres kontaktene alfabetisk på samme måte som i totalrapporten. De nederste knappene på alle undermenyer tar deg tilbake til enten forrige meny eller til hovedmenyen. I alle menyene kan du gå tilbake til forrige meny eller til hovedmenyen

9 Utskriftskriterier Du kan skrive ut for ett eller flere kriterier:
Fylker Kategori Kommuner Land Poststeder Postadresser Her åpner du registreringsskjemaet for det valgte kriteriet. I skjemaet leter du deg på vanlig måte frem til det fylke, den kommune eller lignende som du ønsker å skrive ut for. Vær oppmerksom på at tilsvarende utskrift for andre rapporter skjer fra de samme skjemaene.

10 Adresse-, telefon- og e-postlister
Alt som er sagt om hovedrapporten, gjelder også for adresselister telefonkatalog e-postkataloger I tillegg til hovedrapporten genererer –eBe- Adressebok adresselister, telefonkatalog og e-postkatalog. Dessuten genereres teksttelefonkatalog. Denne vil etter hvert som bildetelefon overtar for teksttelefonen, bli erstattet med bildetelefonkatalog. Alt som har vært sagt om sortering og kriterier for hovedrapporten, gjelder også for disse listene, delvis også for adresseetiketter. Vær oppmerksom på at der finnes egne menyvalg for adresseetikettsett generert ved hjelp av avkrysningsfeltene i registreringsskjemaene. Adresseetiketter kan skrives ut For alle adresser For ett eller flere kriterier på samme måte som hovedrapporten For spesialkriterier satt ved hjelp av avkrysningsfeltene

11 Maler i Word -eBe- Adressebok genererer data til maler i Word: Brev
Du kan selv opprette nye maler eller endre de malene som følger med programmet. Der er ingen grenser for hvor mange maler du kan knytte opp mot -eBe- Adressebok. Brev Konvolutter Fakser Giroer Visittkort Eiendomsetiketter I malene benyttes flettefunksjonen i Word. Brevmalene er laget etter vanlig standard. Adressatfeltene er i riktig posisjon for bruk av vinduskonvolutter og bør derfor ikke flyttes. Det anbefales heller ikke å endre flettefeltene. Derimot må den enkelte bruker gi brevhodene og avsenderopplysningene sin personlig utforming. Det er fritt frem å opprette nye maler etter behov. Det anbefales i så fall å åpne en eksisterende mal i malutformingsmodus og så lagre den nye malen under et nytt navn. Konvoluttmalene er satt opp i postens standardformater. Både avsender- og adressatfeltene er på riktig plass og bør ikke flyttes. Avsenderfeltet bør tilpasses den enkelte bruker. Vær oppmerksom på at konvoluttene for innenlandsk B-post og for post til utlandet inneholder de nødvendige etiketter for slik post. Disse står også i riktig posisjon, men kan flyttes litt dersom en logo eller lignende i anvsenderfeltet krever mer plass enn det som er beregnet. Giromalene finnes for både inn- og utgående giroer.

12 Eksempel på brevmal koblet mot –eBe- Adressebok
Eksempelet viser et formelt forretningsbrev. For privatpersoner vil det være naturlig med et noe enklere design. Adressatfeltene er tilpasset standard vinduskonvolutt og bør ikke flyttes. Signaturfelt – med flere alternativ Info om avsenderfirma Adressat hentes fra -eBe- Adressebok Overskrift og ”brødtekst” Automatisk dato – kan overstyres Brevhode Eksempelet viser en brevmal for et firma eller en organisasjon. Maler for privatpersoner vil være noe enklere utformet.

13 -eBe- Data -eBe- Adressebok får du hos -eBe- Data
Håkons gt. 86b, LARVIK. Telefon: E-post: Pris pr : kr. 3000,- inkl. et halvt års eller inntil 5 timers telefonsupport. Programmet leveres installasjonsklart på CD. Ved installeringen får du også en innføring i bruk av programmet. Ved behov kan vi også bistå med installeringen. Programmet er selgers eiendom, og kjøper har kun betalt for bruksrettighetene. Også programendringer forblir selgers eiendom og kan siden inngå i nye programversjoner. Kunder uten supportavtale må betale timepris for support utover det første halvåret. Disse kundene må også betale for versjonsoppgraderinger. En supportavtale er raskt tjent inn. Vi tilbyr også supportavtale for kr. 500,- pr. år. Supportavtalen inkluderer versjonsoppgradering inntil to ganger årlig. (NB! Omfatter ikke brukerbestilte programendringer.) -eBe- Adressebok kan også fungere som utvidet adresseregister for flere andre -eBe- databaser. Ved kjøp av flere program samtidig gir vi hyggelige pakkepriser.


Laste ned ppt "- du trenger ingen annen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google