Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nanomaterialer i svanemerkede produkter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nanomaterialer i svanemerkede produkter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nanomaterialer i svanemerkede produkter
v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanokonferansen 2013, Klif, Helsfyr, 18. mars 2013

2 Innhold Kort om Nordisk Miljømerking, Svanen Nordisk Miljømerking og nanomaterialer Eksempler: lett, middels og komplisert! Oppsummering

3 OM SVANEMERKET

4 Offisielt nordisk miljømerke Opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989
I Norge: Stiftelsen Miljømerking opprettet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for å forvalte merket Det offisielle nordiske miljømerket, Svanemerket, ble opprettet 6. november 1989. Utgangspunktet for Svanemerket er med andre ord forbrukerens behov

5 Nordisk Miljømerkingsnemd
Miljømerking Sverige Miljømerking Norge Miljømerking Danmark Miljømerking Finland Miljømerking Island Nordisk Miljømerkingsnemd Nordisk Ministerråd Det er Nordisk Ministerråd som setter de overordnede retningslinjene for Svanen, de finansierer en stilling som Nordisk koordinator, men de blander seg ikke inn i beslutningsprosesser. The Nordic Council of Ministries (NMR) is setting the overall policy for for Nordic Swan, and finance one position as Nordic Co-ordinator, but they do not interfere in the decisionmaking National secretariats National boards give mandate to chairman Nordic ecolabelling board decides (qualitative majority) Expert groups/consultants may be used Stakeholder involvement – public consultation, bilateral dialogue, stakeholder meetings Financed with governmental support and fees. All earnings are used to operate the organisation and information campaigns Logoen kommer fra logoen til Nordic Council of ministers. (finnish designer) I Finland avd. I Motiva Services Oy Danmark plassert hos standardiseringen -I Sverige som bolag majoritetsägt av staten I Norge opprettet Stortinget Miljømerking som stiftelse som skulle ivareta offisiell miljømerking I Island plassert hos miljøetaten

6 Formål: Redusere miljøbelastningen fra produksjon og forbruk
Formål: Redusere miljøbelastningen fra produksjon og forbruk. Veilede forbrukere til å gjøre miljømessig bedre innkjøp. Rolle: Gå lenger enn myndighetskrav. Bruke forsiktighetsprinsippet der det er tvil.

7 Relevante krav i produktets livssyklus
Type I miljømerke – ISO 14024

8 SVANEN OG NANOTEKNOLOGI

9 NANOTEKNOLOGI Fornybar energi Renseteknologi Medisin
Forbrukerprodukter Elektronikk og IKT Renseteknologi NANOTEKNOLOGI

10 NANOTEKNOLOGI Fornybar energi Renseteknologi Medisin
Forbrukerprodukter Elektronikk og IKT Renseteknologi NANOTEKNOLOGI

11 EUs definisjon (18. oktober 2011)
Nanomateriale: ”et naturlig, tilfeldig oppstått eller fremstilt materiale, som består av partikler i ubundet tilstand eller som et aggregat eller som et agglomerat, og hvor minst 50 % av partiklene i den antallsmessige størrelsesfordeling i en eller flere eksterne dimensjoner ligger i størrelsesintervallet nm” 50 % er satt av kommersielle hensyn.

12 Svanens definisjon Nanomateriale:
”et naturlig, tilfeldig oppstått eller fremstilt materiale, som består av partikler i ubundet tilstand eller som et aggregat eller som et agglomerat, og hvor minst 1 % av partiklene i den antallsmessige størrelsesfordeling i en eller flere eksterne dimensjoner ligger i størrelsesintervallet nm”

13 Nordisk Miljømerking har 65 ulike produktkategorier (rengjøringsmidler, leker ……. hus, hoteller).
Kravene blir revidert hvert år. Har hatt fokus på «nano» siden 2006. Må ta stilling til dette i alle produktgruppene våre.

14 HVA BETYR NANO HER? I Norge: 34 produkter registrert med ordet nano
i Produktregisteret (obligatorisk fra 2013) Eksempler: - INTERNATIONAL NANO POLISH PCI NANOFUG - WOLY WETBLOCKER NANO HVA BETYR NANO HER?

15 Nanofilmer/belegg Nanodråper Nanostrukturer Nanopartikler
Nanometer tykkelse Nanodråper Karbon nanostruktur Nanostrukturer C60 fullerener Karbon nanorør Nanoleire Nanopartikler

16 HVORFOR FOKUS PÅ NANOPARTIKLER?
- Risiko for mennesker og miljø. - Mangelfull kunnskap, spesielt om langtids virkningene. - Produkter med nanopartikler er på markedet.

17 TRE EKSEMPLER

18 EKSEMPEL 1 NANOSØLV

19 NANOSØLV. EKSEMPEL PÅ BRUKSOMRÅDER:
Antibakteriell funksjon: belegg i kjøleskap i mikrofiberkluter i sports- og fritidsklær Trenger vi dette? Er det egentlig effektivt? Konsekvenser?

20 SVANEN OG NANOSØLV Svanen er skeptisk til utstrakt bruk av antibakterielle midler generelt (i forbrukerprodukter). Antibakterielle midler kan føre til resistens mot antibiotika. Nanosølv spesielt: forskning tyder på negative miljøeffekter. Aftenposten 22. august 2011 ”Nanosølv er giftig for fisk og ved lavere konsentrasjoner enn rapportert tidligere”

21 Nano TiO2 som fysisk filter i solkrem
EKSEMPEL 2 Nano TiO2 som fysisk filter i solkrem

22 Titandioksid (TiO2) i solkrem
Før: «vanlig» hvit titandioksid som UV-beskytter Nå: nano TiO2, mer effektiv + ikke synlig! Svanen tillater ikke nanoTiO2 i solkrem fordi det er usikkert om nanopartikler vil trenge inn i huden og skade celler. EUs Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) skulle kommet med en vurdering 2011/2012. Sier SCCS OK, sier Svanen ja. men….

23 Titandioksid (TiO2) i solkrem
Ulike former for nano TiO2: Rutil krystallform: reflekterer UV-stråler Anatas krystallform: «selvrensende effekt»: bryter ned organisk materiale pga dannelse av frie radikaler ved utsettelse for lys og vann. Australian Government's National Measurement Institute: flere produkter med anatas nano TiO2 (Nivea, Loreal mfl) HUD = ORGANISK MATERIALE

24 NANO I KJEMISKE BYGGPRODUKTER
EKSEMPEL 3 NANO I KJEMISKE BYGGPRODUKTER

25 Nanopartikler i kjemiske byggprodukter (lim, sparkel, fugemasse, maling)
Inngående komponenter: A) - Pigmenter: TiO2 og carbon black (mfl) + organiske - Fyllstoff/tilsetninger: CaCO3, silikater (talk), leirepartikler TRADISJONELLE/UBEVISSTE NANOPARTIKLER

26 Nanopartikler i kjemiske byggprodukter (lim, sparkel, fugemasse, maling)
Inngående komponenter: - nanosølv, nanokobber (antibakterielt) nano TiO2: selvrensende, bryte ned forurensninger, nano CaCO3 med overflatemodifisering syntetiske leirepartikler (med/uten overflatebehandling) silika (SiO2) (med/uten overflatebehandling) B) Tekniske nanopartikler

27 Nanopartikler i kjemiske byggprodukter (lim, sparkel, fugemasse, maling)
Vil nanopartiklene løsrives fra produktet? Eksponering i livsløpet? Mulig løsning for nye krav til kjemiske byggprodukter: - Tradisjonelle komponenter kan inngå (ofte spor av nanopartikler) - Tekniske nanopartikler kan inngå dersom de er kjemisk bundet til matrisen og ikke kan frigjøres ved bruk.

28 OPPSUMMERING

29 Oppsummering: Nordisk Miljømerking er bekymret for eksponering av frie nanopartikler (i hele livsløpet). Svanemerket setter ikke et generelt forbud mot nanopartikler fordi dette vil kunne hindre også uproblematisk bruk av partiklene. Føre-var holdning: Der det er tvil om det er risiko for helse og miljø ved bruk av nanomaterialer ønsker Svanemerket å være restriktive. Et spesifikt krav til nanomaterialer må alltid vurderes og formuleres for den enkelte produktgruppe.

30 Tusen takk!


Laste ned ppt "Nanomaterialer i svanemerkede produkter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google